Wiemy jak pobiegnie S74 od Mniowa do obwodnicy Kielc
Wybrano ostateczny wariant przebiegu drogi ekspresowej S74 na odcinku Przełom/Mniów - obwodnica Kielc. Zdjęcia: GDDKIA

Jest decyzja środowiskowa dla odcinka drogi ekspresowej S74 o długości 16,4 km od miejscowości Przełom/Mniów do obwodnicy Kielc. Zatwierdza ona ostateczny wariant przebiegu około 16,5 kilometrowego odcinka. Dla kolejnego odcinka na terenie woj. świętokrzyskiego tj. od granicy województw do Mniowa wkrótce ruszą prace koncepcyjne.

Na wniosek GDDKiA Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód na obwodnicy Kielc.

- W ramach opracowanego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i raportu oddziaływania na środowisko, w wyniku konsultacji społecznych i opinii Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zgłoszone zostały cztery warianty z dwoma podwariantami przebiegu trasy. Na mocy decyzji RDOŚ wybrany został wariant rekomendowany stanowiący połączenie wariantu IIA1 na odcinku Przełom/Mniów – Porzecze i wariantu II na odcinku Porzecze – węzeł Kielce Zachód – wyjaśnia Małgorzata Pawelec, rzeczniczka prasowa kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Kolejny etap prac przygotowawczych do realizacji inwestycji to opracowanie koncepcji programowej dla wybranego wariantu – dodaje.

W wybranym wariancie droga ekspresowa S74 na odcinku ok. 400 m począwszy od miejscowości Przełom przebiega istniejącym śladem drogi krajowej nr 74, następnie odbija w kierunku południowo-zachodnim i po nowym śladzie biegnie do węzła Kielce Zachód, wybudowanego w ramach obwodnicy Kielc.

 

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów - Kielce. Mapa: GDDKIA

- Wydając decyzję wzięto pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pozytywną opinię Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach w sprawie realizacji inwestycji według wariantu przebiegającego na niewielkim odcinku skrajem obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. W ramach działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko nałożono obowiązek między innymi budowy przejść dla zwierząt, prowadzenia monitoringu przyrodniczego oraz budowy ekranów akustycznych i urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem – poinformowała Regionalna Dyrekcja Środowiska w Kielcach.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa S74 o łącznej długości ok. 16,35 km, która przetnie tereny gmin: Mniów, Miedziana Góra i Strawczyn. W ciągu trasy powstaną 2 węzły drogowe:

  • węzeł Mniów na połączeniu S74 z istniejącą drogą krajową nr 74
  • węzeł Bugaj na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748

Zadanie zakłada również budowę obiektów inżynierskich (2 mostów i 6 wiaduktów w ciągu drogi S74 oraz 6 wiaduktów nad drogą ekspresową) oraz Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP II) w miejscu istniejącej stacji paliw w miejscowości Przełom.

Trwają także przygotowania do realizacji kolejnego odcinka na trasie Przełom/Mniów do granic województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Z końcem czerwca br. drogowcy ogłosili przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla tego ponad 27-kilometrowego odcinka.

Droga ekspresowa S74 o docelowej długości około 215 km zepnie województwa: łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Będzie łącznikiem pomiędzy drogami ekspresowymi S12 i S19 - prowadzi od drogi ekspresowej S12 w Sulejowie poprzez Kielce, Opatów, Tarnobrzeg, Stalową Wolę do Niska gdzie połączy się z S19.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: