1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Za rok poznamy warianty obwodnicy Tarnowskich Gór i S11 w woj. śląskim

Za rok poznamy warianty obwodnicy Tarnowskich Gór i S11 w woj. śląskim

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2018-10-11
Za rok poznamy warianty obwodnicy Tarnowskich Gór i S11 w woj. śląskim
Droga ekspresowa S11 w woj. śląskim będzie obejmować realizację dwóch odcinków: obwodnicy Tarnowskich Gór i odc. od granicy woj. opolskiego do Tarnowskich Gór. Ruszyło opracowanie koncepcji nowej trasy. Zdjęcia:GDDKIA
14 miesięcy zajmie opracowanie dokumentacji Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S11 w woj. śląskim. Później możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac w formule projektuj i buduj. Nowe odcinki S11 od granicy z woj. opolskim do Tarnowskich Gór wraz z obwodnicą powstaną najwcześniej w 2026 roku.

Drogowcy podpisali umowę na „STEŚ” dla odcinków drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim. Dokumentacja zostanie wykonana w 14 miesięcy, przez Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo - Konsultingowe z Katowic, za prawie 2,8 mln zł.

- W ramach opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do decyzji środowiskowej zostanie opracowanych kilka wariantów trasy i każdy z nich zostanie szczegółowo przeanalizowany pod kątem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Natomiast w oparciu o przeprowadzoną analizę wielokryterialną we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wskazany jeden wariant realizacyjny – wyjaśniają przedstawiciele katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Orientacyjna długość drogi S11 na terenie województwa śląskiego wynosi około 61 km. To długość szacunkowa, bo to jak ostatecznie pobiegnie droga i ile będzie liczyć kilometrów wyniknie z wybranego wariantu. - Przyjęto założenie, że na całej długości w granicach woj. śląskiego droga ekspresowa S11 będzie biegła po nowym śladzie, jednakże nie wyklucza się odcinkowego przebiegu drogi po istniejącej drodze krajowej nr 11 – dodają drogowcy.

Zadanie obejmuje dwa odcinki drogi ekspresowej S11:

  • Odcinek I: obwodnica Tarnowskich Gór
  • Odcinek II: granica województwa śląskiego/opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór

 

Przybliżony przebieg obwodnicy Tarnowskich Gór w ciągu drogi S11

Przybliżony przebieg obwodnicy Tarnowskich Gór w ciągu drogi S11. Mapa: GDDKIA

 

Odcinek I jako obwodnica Tarnowskich Gór ma mieć w całości nowy przebieg. Powinien rozpoczynać się w miejscu styku pomiędzy odcinkami, tj. pomiędzy miejscowościami: Tworóg i Lubliniec. Przebieg odcinka będzie zbliżony do granic miasta Tarnowskie Góry w taki sposób, aby funkcjonował jako obwodnica. Natomiast zakończenie odcinka należy przewidzieć na węźle „Piekary” autostrady A1. Orientacyjna długość tego odcinka wynosi około 25 km.

 

Przybliżony przebieg drogi ekspresowej S11 w woj śląskim

Przybliżony przebieg drogi ekspresowej S11 w woj śląskim. Mapa: GDDKIA

Odcinek II drogi ekspresowej S11 rozpoczynał się będzie w miejscu zakończenia przebiegu drogi S11 na terenie województwa opolskiego (na granicy województw: opolskiego i śląskiego). Odcinek ma stanowić jednolitą i spójną kontynuację przebiegu S11. Wymaga się, by był on – podobnie jak odcinek I – prowadzony w każdym z wariantów w nowym śladzie. Przebieg powinien być zbliżony do obecnie eksploatowanej drogi krajowej nr 11. Orientacyjna tego długość odcinka wynosi około 36,1 km.

 

Realizacja obu odcinków planowana jest w formule „Projektuj i Buduj” na lata 2023-2026. Szacuje się, że inwestycja pochłonie około 3 mld zł.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S11 Jak dojadę - Tarnowskie Góry