Zachodniopomorskie: Przebudowy, obwodnice Darłowa i Gościna - inwestycje 2014 r.
Obwodnica Darłowa z nowym mostem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203. Fot. ZZDW

Ponad 113 mln złotych pochłonęły w minionym roku inwestycje na drogach wojewódzkich w zachodniopomorskim. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz na najpilniejsze przebudowy i inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstały m.in. obwodnice Darłowa i Gościna a przebudowy doczekały się drogi DW163, DW167, DW203 i DW114.

W minionym roku zakończono ostatnie inwestycje, które znalazły się w RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013. Było to 6 dużych projektów, których ubiegłoroczny koszt wyniósł łącznie 65,1 mln. zł Dzięki unijnemu wsparciu, które wyniosło średnio 75 % wartości inwestycji zmodernizowano łącznie 36,9 km dróg. Przebudowy objęły 6,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 163 Glinki – Wałcz oraz dwie obwodnice: obejście Darłowa (0,6 km) i Gościna (2,8 km). Trzy kolejne projekty, które zakończyły w ubiegłym roku to przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 Koszalin-Darłowo na odcinku Iwięcino- Dąbki (11,4 km), drogi nr 167 na ponad 12-kilometrowym odcinku od Koszalina do zjazdu do Zegrza Pomorskiego oraz drogi nr 114 na odcinku Trzebież-Uniemyśl wraz z fragmentem tej drogi w samych Policach (ulica Kościuszki od ulicy Wiejskiej do Grunwaldzkiej). Przebudowywane odcinki DW114 miały łącznie 3,5 kilometra długości.

Przypomnijmy, że w całym, zamkniętym już 7-letnim okresie unijnego współfinansowania, w woj. zachodniopomorskim przygotowano 32 kompleksowe projekty przebudów istniejących i budowy nowych odcinków dróg. Cztery z tych projektów miały charakter dwuetapowy a jeden – Czaplinek-Wałcz w ciągu drogi 163, rozłożony był na 3 etapy. Wartość wszystkich zadań, zrealizowanych w ramach RPO do końca 2014 r. dzięki którym w latach 2007 -2014 zmodernizowano 201 km zachodniopomorskich dróg wojewódzkich, wyniosła do tej pory ponad 550 mln zł.

2014 rok to również zadania własne ZZDW. Było to 37 przebudów i 37 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Plan tego typu zadań powstaje na podstawie przeglądów dróg i raportów wskazujących na najpilniejsze potrzeby. 10 zadań było kontynuacjami przebudów prowadzonych w ostatnich latach. Wśród tych inwestycji była przebudowa odcinka drogi nr 162 od Sławoborza do Świdwina, przebudowa ponad 3,5 kilometrowego odcinka drogi woj. nr 169 Tychowo-Głodowa, ul. Polna w Czaplinku w ciągu drogi woj. 163 i ul. Podgórna w Węgorzynie w ciągu drogi woj. nr 151.  Droga nr 151, która wiedzie ze Świdwina do Gorzowa Wielkopolskiego, została przebudowana również na siedmiu innych odcinkach. Były to odcinki miejskie w Łobzie (ul. Segala), w Pełczycach (ul. Starogardzka), w Barlinku (ul. 1 Maja, Niepodległości) i Łubiance oraz szlakowe Recz-Pomień, Płotno-Pełczyce i Łubianka-granica województwa.

W minionym roku powstało nowe rondo na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 102 i 162 w Rościęcinie w powiecie kołobrzeskim. Przebudowany został także odcinek drogi woj. nr 106 w Stargardzie Szczecińskim (ul. Broniewskiego) oraz skrzyżowanie drogi nr 203 z dojazdami w Postominie. Wszystkie przebudowy prowadzone jako zadania własne ZZDW objęły łącznie 45,9 km dróg wojewódzkich, na które wydano z budżetu województwa ponad 36 mln złotych, a jednostki samorządu terytorialnego (gminy) dołożyły blisko 2,4 mln złotych.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) prowadzono jak co roku budowy i przebudowy chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych. Inwestycje tego typu kosztowały w minionym roku nieco ponad 6 mln złotych z czego gminy dołożyły ponad 2 mln zł. Nowe chodniki powstały między innymi Tucznie przy drodze nr 177, a ciąg pieszo-rowerowy w Połczynie-Zdroju (droga nr 163), ponadto wybudowano sygnalizację świetlną przy ul. Broniewskiego w Stargardzie Szczecińskim w ciągu drogi nr 106. W Postominie w ramach BRD przebudowano skrzyżowanie drogi nr 203 z drogą powiatową nr 3741Z na rondo. Zadanie to zrealizowano przy współfinansowaniu gminy Postomino.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: