• Facebook - conadrogach
Zielone światło dla budowy drogi S11 – obwodnicy Szczecinka
Mapa przebiegu obwodnicy Szczecinka jako odcinka S11, który ominie miasto od wschodu. Mapa: GDDKIA

Uzyskano Zgodę na Realizację Inwestycji Drogowej dla obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Obwodnica będzie miała 12 km długości i ominie miasto od wschodu już pod koniec przyszłego roku.

Decyzję ZRID dla odcinka drogi S11 wydał wojewoda zachodniopomorski. Posiada ona rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie przez GDDKiA i możliwość rozpoczęcia robót z dniem wydania decyzji. Jak informuje GDDKIA początkowo będą prowadzone prace geodezyjne i wycinki drzew, teren inwestycji zostanie również sprawdzony przez saperów. Zakres prowadzonych robót będzie sukcesywnie się rozszerzał. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2018 roku.

Obwodnica Szczecinka będzie dwujezdniową drogą ekspresową S11 o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Nowa trasa ominie Szczecinek od wschodu wyprowadzając z miasta ruch tranzytowy w ciągu DK nr 11. Na włączeniach w istniejącą DK 11 zostaną zlokalizowane ronda, a na samej obwodnicy dwa węzły drogowe. Węzeł Szczecinek centrum połączy obwodnicę z drogą krajową nr 20, a węzeł Szczecinek Wschód z terenami przemysłowymi. W ramach realizacji inwestycji powstanie łącznie 13 obiektów mostowych.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: