Mapa S7 Rychnowo - Olsztynek w ciągu drogi ekspresowej S7 Miłomłyn - Olsztynek
Mapa przebiegu odcinka Rychnowo - Olsztynek na trasie drogi ekspresowej S7 Miłomłyn - Olsztynek. Mapa: GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S7 o długości niemal 39 km pomiędzy Miłomłynem, a Olsztynkiem wraz z budową ponad 6 km odcinka obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 od KM 15+975,11 (S7) do drogi krajowej nr 15 została podzielona na 4 zadania. Jednym z nich jest przedstawiony na mapie pododcinek C2 „Rychnowo – Olsztynek” od km 27+650 (m. Rychnowo na wysokości około km 162+800 istniejącej DK7) do km 38+900 ( na wysokości km 175+742 istniejącej drogi krajowej nr 7).

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: