• Facebook - conadrogach
Obwodnica Skawiny - mapa wszystkich odcinków DK44
Mapa przebiegu obwodnicy Skawiny w ciągu drogi krajowej nr 44. Zdjęcia: GDDKIA

Coraz bliżej do pełnej obwodnicy Skawiny w woj. małopolskim. W maju 2017 r. podpisano Program Inwestycyjny dla obwodnicy Skawiny. Chodzi o dostosowanie istniejącego odcinka I obwodnicy Skawiny do parametrów drogi klasy GP. Odcinek I wybudowany został przez miasto w 2006 r. Odcinki II i III, oddano do użytku w listopadzie 2014r. Budowę IV i V odcinka obwodnicy Skawiny od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe sfinansuje GDDKiA. Skrzyżowanie ul. Krakowskiej z I odcinkiem obwodnicy wymaga przebudowy na trójwlotowe rondo. Umowa z wykonawcą w systemie „projektuj i buduj” została podpisana przez GDDKiA w dniu 22.08.2016 r. Zakończenie robót i oddanie ronda do ruchu przewiduje się w maju 2018 r. (Mapa: stan na maj 2017 r.)

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: