• Facebook - conadrogach
22 miesiące na zaprojektowanie drogi S5 Ornowo - Wirwajdy
Mapa przebiegu drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy. Mapa: GDDKIA

Rozstrzygnięto przetarg na dokumentację projektową dla drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy. Wykonawca na przygotowanie dokumentacji ma 22 miesiące. Później będzie nadzorował prace budowlane.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TRAKT z Katowic z ceną 2 398 807,50 zł. Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy długości ok 5,6 km oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych ww. dokumentacją.

Na opracowanie koncepcji programowej wykonawca ma 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, projektu budowlanego i projektu wykonawczego 22 miesiące od dnia zawarcia umowy. W zakres umowy wchodzi też pełnienie nadzoru autorskiego przez 10 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i przez 24 miesiące dla realizacji robót budowlanych.

Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy o dł. ok 5,6 km jest kontynuacją realizowanej obecnie obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda. W ramach zadania przewidziana jest budowa dróg dojazdowych obsługujących teren przyległy, ponadto przebudowane będą drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, 3 wiadukty, 1 estakada.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: