75 km drogi ekspresowej S12 czeka na wybór projektanta
Duże zainteresowanie opracowaniem dokumentacji dla drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk. Zdjęcia: GDDKIA

Poznaliśmy zainteresowanych opracowaniem koncepcji programowej dla drogi ekspresowej S12 z Piask w woj. lubelskim do wschodniej granicy. W ramach inwestycji powstanie 75 kilometrowa trasa ekspresowa po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Dziewięć biur projektowych i konsorcjów jest zainteresowanych opracowaniem koncepcji programowej dla blisko 75-kilometrowej drogi ekspresowej S12 prowadzącej od węzła Piaski Wschód do granicy z Ukrainą. Większość z nich złożyła oferty na wszystkie trzy odcinki na jakie podzielono przygotowanie dokumentacji.

Na część I, obejmującą odcinek drogi S12 od Piask do początku obwodnicy Chełma, wpłynęło sześć ofert o wartości od ok. 6,1 do ok. 9,8 mln zł. Na obwodnicę Chełma osiem ofert (od blisko 3,1 do ok. 4,8 mln zł) i tyle samo na dalszy odcinek S12-ki do granicy w Dorohusku (od ok. 3,7 do prawie 6,7 mln zł). Komisja przetargowa obecnie weryfikuje oferty.

W ramach opracowywania koncepcji programowej wykonawcy opracują analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno–inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego. Wykonawcy będą mieć na to 23 miesiące, a wyniki ich pracy posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie projektuj i buduj.

Projektanci przeanalizują projekt dwujezdniowej drogi ekspresowejS12 z dwoma pasami ruchu. Jeśli z analiz i prognoz ruchu będzie wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu przedstawią także rozwiązania wariantowe.

- Przebieg drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk ustalony został decyzją środowiskową i nie podlega zmianie. Mogą pojawić się nowe rozwiązania dotyczące obsługi ruchu lokalnego. Przewidziana jest budowa siedmiu węzłów: Dorohucza, Siedliszcze, Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód i Dorohusk, a także ośmiu miejsc obsługi podróżnych (od najprostszych z miejscami parkingowymi i sanitariatami, po rozbudowane ze stacjami paliw i restauracjami oraz miejscem pod ewentualną budowę obiektów noclegowych) – wyliczają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

S12_do_Belchatowa
2019-02-20 06:21
Przekaż, podaj dalej ten wpis: Popierajmy o przedłużenie S12 do obwodnicy Bełchatowa nawet w formie jak wygląda teraz obwodnica Bełchatowa. W powiązaniu z wschodnią obwodnicą skomunikuje to dobrze region. Odciąży drogę przez Majków, Gomulin, Woźniki, Mzurki, na której już robią się drobne korki i jazda tą drogą staje się uciążliwa. Pozwoli pozyskać w okolicach Woli Rokszyckiej nowe tereny pod inwestycje http://oi65.tinypic.com/122zszr.jpg Walczmy żeby nie było tak jak teraz jest z S8 gdzie urywa się w szczerym polu a powinna zostać przedłużona do Tomaszowa Mazowieckiego.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: