Autostrada A1: Ponowny wybór wykonawcy
Budowa drogi

Przedłuża się procedura przetargu na kontynuacje budowy autostrady A1 Czerniewice – Brzezie i Brzezie - Kowal. - Wykonawca, który złożył oferty w dwóch postępowaniach na dokończenie budowy autostrady A1 musi wykazać się potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym realizację obu kontraktów w tym samym czasie lub zadeklarować na którym z kontraktów będzie wykorzystywany przedstawiony przez niego potencjał. Tak brzmi wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wezwała konsorcjum Salini Polska Sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentów  unieważniając jednocześnie wcześniejszy wybór. Do 6 marca został określony przez GDDKiA termin na uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę. Wyrok KIO prezentuje bardzo racjonalne podejście, które w opinii GDDKiA powinno wyznaczać kierunek postępowania. Zgodnie z przepisami prawa w zakresie badania potencjału kadrowo-technicznego, GDDKiA może bazować wyłącznie na oświadczeniach wykonawców. Wyrok KIO dał GDDKiA możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń. Powyższy wyrok KIO nie wiąże się z ponownym ogłoszeniem przetargu a tylko koniecznością ponownej oceny ofert, uzupełnieniem dokumentacji przez poszczególnych Wykonawców i wydłużeniem terminu wyłonienia Wykonawców o kilka dni - podkreśla GDDKiA.

GDDKiA zapewnia, że podpisanie umów nastąpi niezwłoczne po ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert i kontroli postępowań przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Natychmiast potem wykonawcy będą mogli rozpocząć roboty przy kontynuacji budowy autostrady A1. Na dokończenie budowy autostrady A1 wykonawcy będą mieli 11 miesięcy na odcinku Czerniewice – Brzezie oraz 12 miesięcy na odcinku Brzezie - Kowal jednak kierowcom te odcinki autostrady powinny zostać udostępnione odpowiednio po 8 i 9 miesiącach od podpisania umowy.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: