Autostrada A1 Włocławek - Kowal oddana do ruchu

Kierowcy mogą już korzystać z ostatniego 19 km odcinka autostrady A1 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Udostępnienie trasy od Włocławka do Kowala umożliwia podróżowanie bez przeszkód autostradą A1 z Gdańska do Łodzi, a czas przejazdu pomiędzy tymi miastami skrócił się o dodatkowe 30 minut.

Od grudnia 2013 r. kierowcy mogą korzystać z 45-kilometrowego odcinka autostrady A1 od Torunia do Włocławka. 30 kwietnia 2014 roku otwartych zostało 19 kilometrów trasy od Włocławka do Kowala. - Po pozytywnym zakończeniu prac odbiorowych trasa główna została udostępniona kierowcom. Do wakacji nadal będą kontynuowane prace m.in.: na drogach lokalnych, serwisowych i Miejscach Obsługi Podróżnych. Obecnie MOP-y od Torunia do Kowala nie są jeszcze udostępnione, niemniej jednak będą one podlegały procedurze odbiorowej już od maja bieżącego roku - zaznacza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  Autostrad.

Na udostępnionym odcinku autostrady A1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła pilotażowy program dostosowania oznakowania autostradowego do standardów europejskich. Węzły drogowe otrzymały numerację i nowe nazewnictwo (węzeł nr 12 - Czerniewice, nr 13 - Ciechocinek, nr 14 - Włocławek Północ, nr 15 - Włocławek Zachód). Dodatkowe tablice drogowskazowe wraz ze strzałkami zostały rozmieszczone nad właściwymi pasami ruchu.

Autostrada A1 stanowi alternatywne połączenie dla drogi krajowej nr 91 (była DK1) pełniącej kluczową rolę dla transportu zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Oddanie do ruchu brakującego odcinka autostrady A1 pozwoli przejąć ruch tranzytowy i ograniczyć ruch na istniejącej drodze krajowej nr 91 przebiegającej przez wiele terenów zabudowanych. Mniejsze natężenie ruchu w tych obszarach poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, a w szczególności pieszych i rowerzystów. Wpłynie także radykalnie na poprawę stanu środowiska. Nie bez znaczenia jest również istotny wpływ na rozwój gospodarczy regionów przyległych do nowej autostradowej trasy.

Budowę autostrady A1 od Czerniewic do Kowala realizowano z myślą o ochronie środowiska naturalnego. W związku z tym zaprojektowano i wykonano szereg urządzeń mających na celu ochronę fauny i flory.

Warto również zauważyć, że w trakcie 14 lat badań archeologicznych (poprzedzających budowę całej A1 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) osiągnięto oszałamiające wyniki wykopaliskowe. Odkryto 80 tys. obiektów archeologicznych i znaleziono prawie 2,5 mln zabytków, m.in. grobowce, monety, biżuterię, pozostałości po pradziejowych osadach, a także fragmenty uzbrojenia, w tym miecze, noże i groty strzał. Przeprowadzone badania pozwoliły poznać szeroki kontekst znalezisk nie tylko w ramach pojedynczych stanowisk, lecz także w aspekcie relacji osadniczych o charakterze makroregionalnym, a nawet ogólnoeuropejskim. Ze względu na ogromną ilość eksponatów, zostały one umieszczone w muzeach w całym kraju. Rozpoczęły się także ich dalsze badania, analizy specjalistyczne i interpretacje, aby jeszcze bardziej poszerzyć wiedzę na temat pradziejów ziem dawnej Polski i Europy.

Wartość umowy ( podpisanej 03.04.2013 ) na kontynuację budowy autostrady A1 od Czerniewic do Kowala:

Odc I i II ( Czerniwice- Odolion , Odolion – Brzezie ) – ponad 450 mln zł brutto

Odc III ( Brzezie – Kowal ) – ponad 608 mln zł bruttoDANE TECHNICZNE odcinka A1 Czerniewice – Kowal:

- 4 węzły drogowe (węzeł Czerniewice, Ciechocinek, Włocławek Północ, Włocławek Zachód )

- 58 obiektów inżynierskich

- ponad 200 km barier

- 120 km ogrodzeń i siatek ochronnych

- 74 zbiorników retencyjnych

- ponad 20 km ekranów akustycznych


Autostrada A1 jest niewątpliwie jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych Polski. Łączy porty morskie Trójmiasta z Górnym Śląskiem i z południem Europy. Trasa ma strategiczny wpływ na rozwój ekonomiczny regionu i kraju, tworząc korzystne warunki dla nowych inwestycji. Wpływa również na spadek liczby wypadków drogowych i usprawnia komunikację pomiędzy poszczególnymi regionami Polski.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: