Autostrada A18 Olszyna - Żary w przetargu na projektuj i buduj
Ruszył przetarg na projekt i rozbudowę DK18 do parametrów autostrady A18 od granicy państwa wraz z węzłem Olszyna i dalej do węzła Żary Zachód. Zdjęcia: GDDKIA

Wystartował przetarg na kolejne kilometry autostrady A18. Przetarg dotyczy przebudowy odcinka od granicy państwa w Olszynie do węzła Żary Zachód. Drogowcy chcą by prace projektowe i budowlane trwały nie dłużej niż 40 miesięcy.

Zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 18 do autostrady A18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) podzielono na dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Na odcinku „0” należy wykonać rozbudowę obu jezdni (południowej i północnej) do parametrów autostrady wraz z rozbudową węzła Olszyna. Na odcinku „1”, należy wykonać jedynie rozbudowę jezdni południowej.

Ogłoszony przetarg to już kolejne podejście do przygranicznego odcinka autostrady A18. W ubiegłych latach dwukrotnie ogłaszany był przetarg na realizację odcinka „zero”. Za każdym razem najtańsza oferta na roboty przekraczała budżet zadania o ponad 50% i postępowanie było unieważniane.

- Po przeanalizowaniu wcześniejszych postępowań, podjęliśmy decyzję o połączeniu dwóch odcinków i ich realizację w ramach jednego zadania. Takie podejście pozwoli rozłożyć na dwa odcinki, koszty ogólne takie jak m.in. dostosowanie do warunków kontraktu, w tym węzeł betoniarski, wyposażenie laboratorium z jego utrzymaniem, koszty zaplecza budowy oraz biura projektowego. Dążymy do tego, aby oferenci złożyli przemyślaną, dobrze skalkulowaną i optymalną ofertę na całościowe zakończenie kontraktu z uzyskaniem decyzji na użytkowanie i oddaniem drogi do ruchu. W efekcie ma to doprowadzić do uzyskania ofert mieszczących się w kosztorysie – wyjaśniają drogowcy.

Zainteresowane firmy swoje oferty mogą składać do 10 października br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że zadanie powinno zostać zrealizowane w 40 miesięcy (prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane.

 

Autostrada A18 Olszyna - Żary doczeka się rozbudowy

 

 

Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna – Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną. Trasa od lat czekała na przebudowę. Decyzję podjęto w sierpniu 2018 r. Od jesieni rozpoczęło się ogłaszanie przetargów dla ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na odcinki:

  • w. Olszyna – do km 11+860 (11,2 km);
  • od km 11+860 – do km 33+760 (21,9 km);
  • od km 33+760 – gr. województwa (16,24 km);
  • gr. województwa – w. Golnice (21,5 km).

Autostrada A18, a dokładnie droga krajowa nr 18 (ponieważ nadal nie zakończono przebudowy i nie ma parametrów autostrady) o długości docelowej około 78 km przebiega przez województwa dolnośląskie i lubuskie. Trasa biegnie od granicy polsko-niemieckiej w Olszynie-Forst, gdzie łączy się z niemiecką autostradą A15 prowadzącą do Berlina, przez obszar Borów Dolnośląskich do węzła Krzyżowa koło Bolesławca, gdzie łączy się z autostradą A4.

Autostrada A18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Jacek
2019-09-09 13:33
Znowu formuła zaprojektuj i wybuduj. Projektować powinna Generalna Dyrekcja. Było by taniej, szybciej i można byłoby ujednolicić wiele obiektów inżynierskich. Dla Wykonawcy formuła wybuduj jest bezpieczniejsza z uwagi na mniejszą perspektywę czasową i pewny wzrost kosztów
Auto2019
2019-09-04 22:06
Jedno co ważne, żeby była rezerwa pod trzeci pas prży Przebudowie A18, bo jak będzie potrżebny trżeci Pas, to bedżie trżeba rozbierać Nawierzchnie i Wiadukty.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: