1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Autostrada A4 i Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 z inteligentnym systemem teleinformatycznym ITS

Autostrada A4 i Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 z inteligentnym systemem teleinformatycznym ITS

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2020-09-02
Autostrada A4 i Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 z inteligentnym systemem teleinformatycznym ITS
Będą nowoczesne systemy informacyjne na autostradzie A4 i Obwodnicy Wrocławia A8. Zdjęcia: GDDKIA
Autostrada A4 i Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 będą pierwszymi odcinkami dróg gdzie zostanie wdrożony jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS. GDDKIA podpisała już umowę z wykonawcą i jest ona pierwszą z czterech umów, jakie zostaną podpisane w ramach Regionalnych Projektów Wdrożeniowych.

Dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS na autostradowych odcinkach w regionie. W ramach umowy wspomniane odcinki autostrad zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany. To pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem poprzez chociażby sterowanie prędkością i pasami ruchu, wykrywanie zdarzeń czy też sterowanie koordynowanymi sygnalizacjami świetlnymi. Dodatkowo w czasie podróży przekazywane będą kierowcom istotne informacje, m.in. o warunkach ruchu i czasach podróży, o zdarzeniach na drodze, warunkach atmosferycznych czy objazdach.

- Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW) jest elementem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym (KSZRD) na sieci TEN-T Etap 1. Przedmiotem projektu KSZRD jest budowa i wdrożenie systemu centralnego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA. Naszym celem jest wdrożenie wraz z pozostałymi regionalnymi projektami wdrożeniowymi (RPW Katowice, RPW Gdańsk, RPW Łódź) elementów zarządzania ruchem na wybranych drogach krajowych o długości ok. 1100 km oraz ich integracja z systemem centralnym tworzonym w ramach realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego, na który umowę podpisaliśmy 5 maja br. – wyjaśnia biuro prasowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Umowa na RPW dla autostrady A4 i AOW A8 obejmuje dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 od węzła Wrocław Południe aż do granicy z województwem śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 (AOW A8). Podpisany z konsorcjum firm Wasko (lider) i Trax Elektronik (partner) kontrakt o wartości ponad 166,6 mln zł zobowiązuje wykonawcę nie tylko do wdrożenia systemu, ale również do świadczenie usług wsparcia i utrzymania przez 5 lat.

Jak wyjaśniają drogowcy wdrażanie systemu będzie realizowane etapowo. W pierwszej kolejności wykonawca opracuje kompleksowy projekt przebudowy i modernizacji Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) na Widawie (Wrocław) oraz projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Ruchem. W następnym etapie zrealizuje roboty budowalne w CZR i wyposaży go w niezbędne urządzenia oraz wdroży poszczególne elementy systemu, w szczególności moduły wdrożeniowe rozproszone wraz z infrastrukturą sprzętową w pasie drogowym oraz rozwiązania ICT dla CZR. Przeprowadzi także szkolenia dla użytkowników Systemu.

Integracja Systemu z systemem centralnym planowana jest do końca 2022 roku.

Projekt „Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I” zakłada budowę i wdrożenie jednolitego, zintegrowanego inteligentnego systemu teleinformatycznego, umożliwiającego uruchomienie usług ITS. System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem i zapewnieni szybki, bezpieczny oraz płynny transport drogowy na najważniejszych korytarzach transportowych sieci bazowej o znaczeniu europejskim na terenie Polski zarządzanych przez GDDKiA. Łączna długość sieci drogowej objętej Projektem wynosi ok. 1 100 km, co stanowi ok. 28% długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym będzie posiadał wiele funkcji usprawniających ruch drogowy oraz zwiększających komfort podróży. System dzięki zastosowaniu rozwiązań zaliczanych do inteligentnych systemów transportowych automatycznie wykryje i ostrzeże przed utrudnieniami, poinformuje o aktualnych czasach podróży i o dostępności miejsc parkingowych na MOP przy autostradach i drogach ekspresowych. W przypadku występujących utrudnień automatycznie wprowadzi stopniowanie ograniczenia prędkości i skieruje pojazdy na przejezdny pas ruchu, a w przypadku całkowitej blokady drogi automatycznie wyznaczy trasę objazdu. Ponadto powstanie nowoczesna witryna internetowa z kompleksowymi informacjami o drogach krajowych i panujących na nich warunkach drogowych w czasie rzeczywistym. Realizacja projektu umożliwi płynne i znacznie bezpieczniejsze korzystanie z dróg krajowych, a kierowcy otrzymają do dyspozycji szereg usług zwiększających jakość podróżowania po Polsce.  

W następnym etapie zostaną podpisane umowy na kolejne trzy Regionalne Projekty Wdrożeniowe obejmujące drogi:

  • S6 i S7 w oddziałach GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie,
  • A1 i A2 w Oddziale GDDKiA w Łodzi,
  • A1, A4, S1 w Oddziale GDDKiA w Katowicach.

Realizacja Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym jest dofinansowywana ze środków unijnych i realizowana w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF w kwocie ponad 123 mln euro.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A4 Utrudnienia na autostradzie A8 Jak dojadę - Wrocław