1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Wrocław - mapa samochodowa

WROCŁAW - MAPA SAMOCHODOWA

WROCŁAW - NA MAPIE

Wrocław

Miasto wojewódzkie w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego. Położone na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami (Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą). Wrocław jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej i całej południowo-zachodniej Polski. Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce – 634 487 mieszkańców i piąte pod względem powierzchni – 293 km kw. Wrocław jest wyjątkowym miastem - w jego granicach jest 12 wysp i 112 mostów. Obwodnicę Wrocławia stanowią autostrady A4 i A8 oraz droga ekspresowa S8. Na mapę samochodową Wrocławia składają się jeszcze drogi krajowe nr 5, 35, 94, 98 oraz aż 15 dróg wojewódzkich.
Wrocław

Nie sposób w kilku słowach wymienić wszystkich atrakcji Wrocławia – na pewno większość z nich uda się dojrzeć z najwyżej położonego punktu widokowego na budowli w Polsce – z 49. piętra wieżowca Sky Tower lub z innych licznie rozrzuconych po mieście punktów widokowych – gotyckiej katedry św. Jana Chrzciciela, wieży XIV-wiecznej bazyliki św. Elżbiety, Wieża Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (XVIII w.), czy Mostku Czarownic, między wieżami katedry Kościoła polskokatolickiego św. Marii Magdaleny. Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się na natomiast kompleks Hali Ludowej/Stulecia z roku 1913. warto też przejechać przez największy powierzchniowo most żelbetowy na świecie (70 000 m kw, czyli 7 ha) o najwyższym w Polsce pylonie (122 m) – Most Rędziński.

Mapa samochodowa Wrocławia

Wrocław to jedno z nielicznych miast naszego kraju, na którego mapie mamy dwie autostrady – w tym wypadku A4 i A8. Pierwsza biegnie południowymi obrzeżami miasta, w rejonie Bielan Wrocławskich. Autostrada A4 (którą biegnie trasa europejska E40 – trasa bezpośrednia relacji wschód-zachód o długości ok. 8000 km, łącząca Calais nad Kanałem La Manche we Francji z granicą Kazachstanu i Chin) jest najdłuższą autostradą w Polsce. Łączy granicę kraju z Niemcami w Jędrzychowicach z Korczową na granicy z Ukrainą. Jej długość wynosi 670 km. Przebiega przez wszystkie województwa południowej Polski i największe miasta regionu jak Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów i Tarnów. 

Na węźle Wrocław-Południe A4-ka przecina się z autostradą A8 – Autostradową Obwodnicą Wrocławia (AOW). Ma ona długość niemal 27 km i otacza miasto od zachodu i północy. Dzień jej otwarcia z końcem sierpnia 2011 roku nieprzypadkowo został wskazany przez mieszkańców miasta za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Wrocławia. Głównym zadaniem autostrady A8 – oprócz rozprowadzenia ruchu tranzytowego w komunikacji z A4-ką, ekspresową S8-ką i krajowymi 5-ką i 98-ką – jest wyprowadzenie ruchu poza centrum miasta. Duża liczba węzłów na mapie A8-ki powoduje, że droga ma strategiczne znaczenie również dla lokalnego ruchu miejskiego.

W granicach miasta biegną dwa krótkie (w sumie mają ok. 0,5 km) odcinki drogi ekspresowej S8, będącej kontynuacją autostrady A8. Od południa zaczyna się ona na węźle Wrocław-Południe i wiedzie do Magnic; od północy na węźle Wrocław-Pawłowice po czym wyjeżdża z miasta i prowadzi nieprzerwanie aż do Łodzi, dalej w kierunu Warszawy i Białegostoku. 

Oprócz AOW Wrocław dysponuje także Obwodnicą Śródmiejską oraz Wschodnią Obwodnicą Wrocławia (WOW; w trakcie budowy). Obwodnica Śródmiejska to trasa biegnąca ulicami Hallera, Klecińską, Milenijną, przez Most Milenijny i ul. J. Nowaka Jeziorańskiego. To dwujezdniowa trasa w obrębie miasta, która owszem – odciąża centrum miasta – ale sama (szczególnie w godzinach szczytu) często się korkuje.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia natomiast to powstająca trasa na południu i wschodzie miasta, której celem jest domknięcie pierścienia obwodnic wokół miasta (od zachodu i północy wiedzie AOW). W jej ciągu powstał most na Odrze w Łanach pod Wrocławiem, który pozwala przeprawić się przez rzekę w dogodniejszy sposób niż dotychczas – przejeżdżając przez Most Grunwaldzki w centrum miasta albo w oddalonej o 30 km Oławie. Obwodnica ma mieć długość ponad 30 km.


Drogi krajowe na mapie samochodowej Wrocławia to: DK5, DK35, DK94 i DK98:

DK5 – droga o długości ok. 496 km, łącząca Nowe Marzy (autostrada A1; województwo kujawsko-pomorskie) z granicą polsko-czeską w Lubawce (województwo dolnośląskie). Biegnie m.in. przez Bydgoszcz, Gniezno, Poznań, Leszno i Kamienną Górę. Do Wrocławia 5-ka wpada wprost z autostrady A4, z którą wspólnie biegła od węzła Kostomłoty. W granicach miasta droga biegnie ulicą Powstańców Śląskich, a następnie ul. Hallera i Obwodnicą Śródmiejską aż do Żmigrodzkiej. Tam 5-ka zjeżdża z obwodnicy i kieruje się na północ po czym opuszcza granice Wrocławia ul. Sułowską.

DK35 – trasa startuje na południowych rogatkach miasta, odbijając na południowy-zachód od autostrady A4 (i biegnącej razem z nią w tym miejscu krajowej 5-ki) na węźle Bielany Wrocławskie (od razu po starcie droga wyjeżdża poza granice miasta). Jest to trasa o długości ok. 91 km, łącząca to miejsce z granicą państwa z Czechami w Golińsku. 35-ka mija Gniechowice, Świdnicę, Świebodzice i Wałbrzych.

DK94 – alternatywa dla autostrady A4. Na odcinkach, gdzie oddawana jest do ruchu autostrada, droga zmienia oznaczenie ze „starej” 4-ki na 94-kę. To droga o długości ok. 634 km pomiędzy Zgorzelcem (województwo dolnośląskie) i granicą państwa z Ukrainą w Korczowej (województwo podkarpackie). 94-ka biegnie m.in. przez Legnicę, Opole, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Będzin, Sosnowiec, Olkusz, Kraków, Brzesko, Tarnów i Rzeszów. 94-ka do Wrocławia wjeżdża od zachodu ul. Średzką, następnie przechodzi w Kosmonautów, potem w Lotniczą, skręca w obwodnicę śródmiejską (łączy się z krajową 5-ką). Następnie biegnie alejami Wiśniową i Armii Krajowej i skręca w Krakowską. Po przejściu w Opolską droga opuszcza miasto. Jej długość w granicach Wrocławia to niemal 40 km.

DK98 – trasa o długości ok. 25 km pomiędzy Magnicami i Długołęką koło Wrocławia. Droga biegnie przez Wrocław trasą dawnej 8-ki i łączy się z Autostradową Obwodnicą Wrocławia na północnym zachodzie miasta. 98-ka zaczyna bieg na południe od miasta, w miejscu startu ekspresowej S8-ki. Droga biegnie przez Wrocław ulicami Karkonoską, Wyścigową, Ślężną, Hubską, przez Most Grunwaldzki, Rondo Reagana, ulice Kochanowskiego, Krzywoustego i Jana III Sobieskiego, którą wyjeżdża z miasta. W podwrocławskim Mirkowie droga zawraca w stronę miasta. Po chwili dociera do węzła Pawłowice na AOW, gdzie kończy się autostrada A8 a zaczyna droga ekspresowa S8. W tym miejscu krajowa 98-ka kończy swój bieg.

Mapę drogową Wrocławia uzupełnia aż 15 dróg wojewódzkich, jednak wiele z nich ma bardzo małe znaczenie dla międzyregionalnego transportu. Najczęściej są to drogi łączące drogi krajowe z dworcami kolejowymi lub łączniki między osiedlami długości 1-2 km. Są to: DW320, DW322, DW327, DW337, DW349, DW356, DW359, DW452 i DW453. Ważniejsze drogi wojewódzkie we Wrocławiu to:

DW336 – trasa o długości ok. 13 km, łącząca Brzezinkę Średzką z AOW w na wrocławskim osiedlu Pilczyce.

DW342 – długa na 39 km droga startująca na skrzyżowaniu Bałtyckiej i Obornickiej na wrocławskiej Różance. Biegnie na północny-zachód przez Oborniki Śląskie do Strupiny.

DW347 – droga o długości ok. 24 km łącząca skrzyżowanie ulic Hallera i Grabiszyńskiej we Wrocławiu (tam 347-ka odbija na południe od krajowych dróg nr 5 i 98) i Kąty Wrocławskie.

DW362 – ta droga także łączy Wrocław z Kątami Wrocławskimi, jednak biegnie bardziej na zachód od 347-ki. Startuje na stacji kolejowej Wrocław-Kuźniki i po 22 km dociera do Kątów.

DW395 – najdłuższa z wrocławskich dróg wojewódzkich. To 77-kilometrowa trasa biegnąca na południe od skrzyżowania Hubskiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu (odbija od krajowej 98-ki). Kończy bieg w Paczkowie, w województwie opolskim.

DW455 – droga o długości ok. 33 km łącząca wrocławskie Rondo Reagana (odbija od krajowej 98-ki) z Oławą. 455-ka biegnie m.in. przez Jelcz-Laskowice.

 

WROCŁAW - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Wrocław. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Wrocław. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
WROCŁAW - aktualna mapa dróg