1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Budimex najbliżej umowy na obwodnicę Rusinowa w ciągu DK22

Budimex najbliżej umowy na obwodnicę Rusinowa w ciągu DK22

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-02-05
Budimex najbliżej umowy na obwodnicę Rusinowa w ciągu DK22
Obwodnica Rusinowa ominie miejscowość od Wschodu w ciągu DK22. Mapa: GDDKIA
Budimex złożył najtańszą ofertę w przetargu na realizację obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22 (woj. zachodniopomorskie). W sumie wpłynęło pięć ofert. Oddanie obwodnicy planowane jest w 2027 roku.

Pięć firm jest zainteresowanych realizacją obwodnicy Rusinowa, a ich oferty wahają się od 54,98 do 60,44 mln zł i wszystkie mieszczą się w kosztorysie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Najniższą kwotę zaoferował Budimex.

- Kryteriami oceny ofert są w 55 proc. cena, w 20 proc. przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, w 20 proc. przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe i w 5 proc. zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego. Wszyscy oferenci zadeklarowali spełnienie kryteriów pozacenowych na takim samym poziomie – wyjaśniają drogowcy. Oznacza to, że Budimex może już przymierzać się do podpisania umowy.

GDDKIA planuje przetargi na 2024 rok. Będą to głównie obwodnice i autostrada A2

Realizacja obwodnicy Rusinowa o długości 4,5 km w formule Projektuj i buduj planowana jest w latach 2024-2027. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Zakładamy, że ZRID zostanie wydany w 2025 roku, co pozwoli rozpocząć prace, na które zaplanowano 15 miesięcy. Z czasu potrzebnego na wykonanie robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2027 r. - informuje szczeciński oddział GDDKIA

Jest przetarg na wschodnią obwodnicę Wałcza w ciągu DK22

Obwodnica ominie Rusinowo od wschodu. W lipcu 2022 roku została wydana decyzja środowiskowa, dla tego wariantu. Będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Rozpocznie się, patrząc od strony Człopy, za skrzyżowaniem z drogami do Tuczna i Trzcianki. Na wyjściu z terenów leśnych, gdzie zlokalizowane będzie rondo, obwodnica odejdzie od obecnego przebiegu DK22 w stronę wschodnią. Trasa będzie biegła po polach na wschód od Rusinowa. Na przecięciu z DW179 powstanie rondo. W rejonie wejścia DK22 w obszar leśny na północ od Rusinowa obwodnica wejdzie w obecny przebieg DK22 i zakończy się po około 500 metrach.

Mapa z przebiegiem obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22

Mapa z przebiegiem obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22

Mapa: GDDKIA

W ramach inwestycji zostanie wybudowany wiadukt nad drogą gminną oraz przepust dla małych zwierząt. Powstanie również system odwodnienia drogi z trzema zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Na odcinku od strony północnej do ronda z DW179 zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie kontynuacją ścieżki wzdłuż DK22 przewidzianej do realizacji w ramach przebudowy DK22.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 22