Budowa drogi S7 priorytetową inwestycją świętokrzyskiego

Rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S7 o łącznej długości 42 km to obecnie najważniejsze inwestycje drogowe w województwie świętokrzyskim. Prace prowadzone są na odcinkach od Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim i od Radomia do granicy z woj. mazowieckim.

Budowa drogi ekspresowej S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego

Umowa z konsorcjum z Liderem Budimex S.A., na budowę tego odcinka została podpisana w październiku 2014 roku. Dzięki nowej drodze ekspresowej  S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą, a Krakowem.

W  ramach inwestycji powstaje nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia będzie biegła w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy. W ramach inwestycji zaplanowano 35 obiektów inżynierskich (6 mostów, 9 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 1 podziemne przejście dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt dużych, 12 przepustów dla zwierząt małych, 3 przejazdy gospodarcze pod drogą ekspresową)  oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną.  Wartość robót budowlanych to 348,6 mln złotych. Czas realizacji kontraktu to 22 miesiące od daty podpisania umowy z doliczeniem 3-miesięcznych okresów zimowych. Planowane zakończenie inwestycji I połowa 2017 roku.

Budowa drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego

W lipcu 2014 podpisano umowę na budowę tego 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 na trasie między Warszawą, a Kielcami. Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 połączy przyszłą obwodnicę Radomia z granicą województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Po wybudowaniu obwodnicy Radomia oraz fragmentu S7 od granicy województwa mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej,  odcinek ekspresowej „siódemki” między Warszawą, a Kielcami (węzeł w Chęcinach) osiągnie długość około 150 km.

Droga ekspresowa S7 od Radomia do granicy województw biegnie w przeważającej części po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi  nr 7. Wzdłuż trasy głównej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym  14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4  Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa). Wartość kontraktu to 682,2 mln złotych. Okres realizacji inwestycji to 24 miesiące od podpisania umowy z doliczeniem okresów zimowych. Inwestycja zakończy się w 2017 roku.

Droga ekspresowa S7 w woj. świętokrzyskim

Wymienione odcinki to kolejny krok w budowie drogi S7, która docelowo ma zyskać pełne parametry trasy ekspresowej. Przypomnijmy – w roku 2009 oddany został do ruchu węzeł Kielce-Północ (czyli odcinek S7 od Występy do Wiśniówki o długości 7,3 km), w roku 2011 odcinek S7 Skarżysko-Kamienna – Występa (16,8 km), w roku 2013 obwodnica Kielc czyli odcinek S7 Wiśniówka – Chęciny (22,7 km). Po uwzględnieniu także istniejącej obwodnicy Jędrzejowa i wybudowanego wcześniej przejścia przez Skarżysko można stwierdzić, że ponad połowa „siódemki” (około 50 km) w regionie świętokrzyskim ma już pełne parametry trasy ekspresowej.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: