1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Kielce - mapa samochodowa

KIELCE - MAPA SAMOCHODOWA

KIELCE - NA MAPIE

Kielce

Kielce to miasto wojewódzkie w centralno-południowej Polsce, w centralnej części województwa świętokrzyskiego (do roku 1998 Kielce były stolicą województwa kieleckiego). Leży w historycznej Małopolsce, w Górach Świętokrzyskich, między pasmem Masłowskim a Dymińskim, nad dolną Silnicą (lewy dopływ Bobrzy) i na otaczających ją wzgórzach Grzbietów Kadzielniańskiego i Szydłówkowskiego. Kielce liczą około 199 tys. mieszkańców a ich powierzchnia zajmuje ponad 109 km kw. Najważniejszymi drogami Kielc są: drogi ekspresowe S7, drogi krajowe nr 74 i 73 oraz drogi wojewódzkie nr 745, 761, 762, 764, 786.
Kielce

Kielce z powodu położenia geograficznego charakteryzują się znaczną różnicą poziomów – od 260 do 408 m n.p.m. (najwyższe wzniesienie: Telegraf, najniżej położone miejsce: dolina Silnicy). Wśród miejsc, które należy w Kielcach odwiedzić, należy wymienić przede wszystkim Pałac Biskupów Krakowskich, wzniesiony w latach 1637–1641, przykład polskiej rezydencji z epoki dynastii Wazów, bazylikę katedralną Wniebowzięcia NMP, wzniesioną w 1171 (później wielokrotnie przebudowywaną), kościół św. Wojciecha – najstarszą świątynię w Kielcach, której początki sięgają X w a także dwa cmentarze – cmentarz żydowski, założony w 1868 roku i Cmentarz Stary, założony ok. 1800, początkowo przeznaczony zarówno dla katolików, jak i dla ewangelików, prawosławnych i unitów; znajdują się tu cenne nagrobki żeliwne i kamienne oraz kaplice z początku XIX w. Niechlubną kartą historii miasta są wydarzenia z 4 lipca 1946 r., kiedy to doszło do tzw. pogromu kieleckiego, czyli linczu na żydowskiej ludności miasta za rzekome uwięzienie w jednym z żydowskich domów polskiego chłopca. W wyniku tej prowokacji zginęły 42 osoby, w tym 3 Polaków i 39 Żydów, których mordowano głównie przy ul. Planty 7, ale także w innych częściach miasta a nawet w okolicznych lasach.

Drogi w Kielcach

Najważniejszą trasą miasta jest zdecydowanie droga ekspresowa S7, biegnąca zachodnimi obrzeżami miasta, tworząc zachodnią obwodnicę miasta. S7 to docelowo 720-kilometrowa trasa z Gdańska do Rabki-Zdroju, łącząca aglomeracje: gdańską, warszawską, kielecką i krakowską. Dotychczas zbudowano 264 km drogi, w tym fragment od Skarżyska-Kamiennej do Chęcin, w którego skład wchodzi zachodnia obwodnica Kielc. Droga biegnie z dala od centrum miasta, przecinając na północno-zachodnich rogatkach Kielc (na węźle Kielce-Zachód) drogą krajową nr 74. W tym miejscu DK74 wpada do miasta ul. Łódzką a po chwili przechodzi w Jesionową i dociera nią do centrum Kielc. Na skrzyżowaniu z al. Solidarności droga nr 74 zmienia status na drogę ekspresową i jako S74 opuszcza Kielce, kierując się na południowy-wschód. Tuż za rogatkami Kielc wraca do trybu drogi krajowej nr 74. Ten krótki, niespełna 7-kilometrowy, odcinek drogi ekspresowej to jedyny oddany dotychczas do użytku fragment S74-ki, mającej w przyszłości połączyć Sulejów z Niskiem, czyli województwa łódzkie i podkarpackie (via świętokrzyskie). Cała droga krajowa nr 74 natomiast to 500-kilometrowa trasa, łącząca Walichnowy (łódzkie) z granicą państwa z Ukrainą w Zosinie (lubelskie). DK74 łączy Kielce z Wieluniem, Bełchatowem, Piotrkowem Trybunalskim i Sulejowem na zachodzie oraz Opatowem, Zamościem i Hrubieszowem na wschodzie.

Ostatnia z dróg krajowych miasta to przecinająca je na osi północ-południe droga krajowa nr 73. To trasa o długości ok. 192 km, łącząca Wiśniówkę (droga ekspresowa S7), położoną na północnych przedmieściach Kielc i Jasło (województwo podkarpackie). Biegnie m.in. przez Busko-Zdrój, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów i Pilzno. 73-ka zaczyna bieg odbijając na węźle Kielce-Północ na południe od drogi ekspresowej S7. Droga wjeżdża do miasta ul. Radomską. Minąwszy w centrum ekspresową drogę S74, droga dociera już al. Solidarności do skrzyżowania z al. IX Wieków Kielc, po czym 73-ka biegnie w ul. Źródłową i Tarnowską a następnie wyjeżdża z miasta na południe, w kierunku województwa małopolskiego.

Kielce to także pięć dróg wojewódzkich (wszystkie zaczynają swój bieg w granicach miasta).

DW745 – krótka, 10-kilometrowa droga na wschodnich obrzeżach Kielc. Zaczyna bieg na skrzyżowaniu ulic Radomskiej i Szybowcowej, odbijając na wschód od drogi krajowej nr 73. Kończy swój bieg w Radlinie, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 74.

DW761 – kolejna krótka trasa (9 km), zaczynająca bieg na obrzeżach miasta. 761-ka startuje na południu Kielc, na skrzyżowaniu Krakowskiej i Fabrycznej. Droga przecina ekspresową S7-kę i dociera do Piekoszowa.

DW762 – droga startuje na skrzyżowaniu Łódzkiej i Zagnańskiej w centrum miasta, odbijając na południe od krajowej 74-ki. Droga biegnie na południe ulicami Żelazną (obok dworca PKP), Armii Krajowej i Krakowską, którą opuszcza miasto, kierując się na Chęciny, gdzie kończy się fragment S7-ki, obiegającej Kielce od zachodu. Po 22 km od startu 762-ka kończy bieg w Małogoszczy.

DW764 – droga startuje na wschód, odbijając od krajowej 73-ki na skrzyżowaniu Popiełuszki i Wrzosowej, na południowych obrzeżach miasta. Kieruje się na południowy-wschód przez Daleszyce i Staszów do Połańca. Ma 67 km długości.

DW786 – najdłuższa, 120-kilometrowa, droga wojewódzka Kielc. Zaczyna bieg na skrzyżowaniu Tarnowskiej i Bohaterów Warszawy w centrum miasta, odbijając na zachód od krajowej 73-ki. Droga biegnie ulicami Ogrodową, Żytnią, Grunwaldzką przez centrum miasta, kierując się cały czas na zachód. Po przejściu w Piekoszowską opuszcza miasto, przecinając S7-kę. Droga mija m.in. Włoszczowę, Koniecpol (już w województwie śląskim) i dociera do Częstochowy, gdzie kończy swój bieg.

KIELCE - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Kielce. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Kielce. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
KIELCE - aktualna mapa dróg

KIELCE - GŁÓWNE DROGI I ULICE

KIELCE - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Kielce

KIELCE - JAK DOJADĘ

KIELCE - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL