1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Radom - mapa samochodowa

RADOM - MAPA SAMOCHODOWA

RADOM - NA MAPIE

Radom

Radom jest miastem powiatowym położonym w południowej części województwa mazowieckiego (w latach 1975-1998 Radom był siedzibą władz województwa radomskiego). Leży w historycznej Małopolsce, na Równinie Radomskiej, nad Mleczną (prawy dopływ Radomki). Populacja Radomia to ok. 218 tys. ludzi mieszkających na niemal 112 km kw. Sieć drogową Radomia tworzą drogi krajowe nr 7, 9, 12 oraz wojewódzkie nr 737, 740, 744.
Radom

Radom w 1360 roku założył i nadał prawa miejskie Kazimierz Wielki. Od XIV w. do miasta tłumnie zaczęli sprowadzać się Żydzi. W 1939 roku stanowili ponad 30% populacji. Unikatem w skali kraju jest świetnie zachowany dawny układ urbanistyczny od wczesnośredniowiecznego grodziska do XIX-wiecznego centrum, które swoją funkcję pełni po dziś.
Wizytówką Radomia są też Radom Air Show (międzynarodowe pokazy lotnicze), Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski i Radomski Festiwal Jazzowy.

Drogi w Radomiu

Przez Radom przebiegają trzy ważne drogi krajowe – nr 7, nr 9 i nr 12. Wszystkie biegną przez tereny miasta, więc stwarzają większe lub mniejsze uciążliwości dla radomian. Konieczne stało się wybudowanie obwodnicy miasta, która została oddana do użytku kierowców 27 lutego 2015 r. - to południowa obwodnica, która docelowo ma przejąć ruch z krajowych DK7 i DK12. Południowa Obwodnica Radomia zaczyna bieg na południowym-wschodzie miasta, odbijając od ul. Grzecznarowskiego (DK12). Kończy bieg wpadając w drogę krajową nr 7 na południowy-zachód od Radomia. Całkowity koszt inwestycji pochłonął ponad 200 mln zł. Jej zakres objął przeszło 13 km dróg, cztery wiadukty, cztery ronda, kładkę dla pieszych, przejazd przez tory, a także kilka przejść gospodarczych i dla zwierząt. W planach jest powstanie także zachodniej obwodnicy Radomia, jednak tą inwestycją zajmie się już GDDKiA. Chodzi o 25-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S7, biegnący na zachód od miasta. Inwestycja została przyjęta do realizacji w latach 2014-2020.

Przebiegi dróg krajowych w Radomiu:

DK7 – droga o długości ok. 520 km, łącząca Żukowo koło Gdańska z granicą państwa ze Słowacją w Chyżnem (województwo małopolskie). Przebiega przez Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, Elbląg, Warszawę, Jędrzejów, Miechów, Kraków i Myślenice. DK7 wpada do Radomia od południowego-zachodu ul. Warszawską po czym biegnie ul. Czarnieckiego i Kielecką opuszcza miasto na północnym-zachodzie.

DK9 – zaczyna swój bieg w Radomiu, odbijając na wschód od drogi krajowej nr 7 na Rondzie Narodowych Sił Zbrojnych na północnym-zachodzie miasta. Wiedzie ul. Żółkiewskiego, przez Rondo ks. Popiełuszki, al. Wojska Polskiego, pl. Matki Bożej Fatimskiej i ul. Słowackiego, którą opuszcza miasto. DK9 ma długość 189 km i biegnie do Rzeszowa przez Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów, Tarnobrzeg i Kolbuszową.

DK12 – jedna z najdłuższych krajówek w naszym kraju; ma długość ok. 757 km i łączy granicę polsko-niemiecką w Łęknicy (województwo lubuskie) z granicą państwa z Ukrainą w Dorohusku (województwo lubelskie). DK12 mija m.in. Żagań, Głogów, Leszno, Jarocin, Kalisz, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Puławy i Chełm. Droga wpada do Radomia ul. Wolanowską od zachodu. Biegnie ul. NSZZ Solidarność, ul. Maratońską, ul. 1905 Roku, Grzecznarowskiego, ul. Wojska Polskiego i ul. Zwolińskiego opuszcza miasto. Jak widać po wielości ulic, jakie mija 12-ka w obrębie granic Radomia, jej uciążliwość dla mieszkańców jest znaczna. GDDKiA zaplanowała przebieg ekspresowej S12 na południe od Radomia, jednak prace nad projektami jej budowy zostały zawieszone. Nie ma też jasno ustalonego harmonogramu prac.

Radom posiada także trzy drogi wojewódzkie – wszystkie trzy zaczynają w mieście swój bieg.

DW737 – startuje na północ na Rondzie ks. Popiełuszki na północnym-wschodzie miasta. Jest to droga o długości ok. 31 km, łącząca Radom z Aleksandrówką.

DW740 – zaczyna bieg na zachodnich obrzeżach miasta, odbijając na zachód od krajowej 7-ki na skrzyżowaniu Okulickiego i Kieleckiej. Biegnie ul. W. Malczewskiej a po 31 km dociera do Potworowa.

DW744 – to najpoważniejsza z radomskich dróg wojewódzkich. Łączy miasto ze Starachowicami w województwie świętokrzyskim, ma 45 km długości. Droga rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu Maratońskiej, Wierzbickiej i 1905 Roku, gdzie odbija na południe od krajowej 12-ki. Biegnie ul. Wierzbicką, przecina Południową Obwodnicę Radomia i opuszcza granice miasta.

RADOM - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Radom. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Radom. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
RADOM - aktualna mapa dróg

RADOM - GŁÓWNE DROGI I ULICE

RADOM - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Radom

RADOM - JAK DOJADĘ

RADOM - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL