• Facebook - conadrogach
Budowa S61: Włosi wybudują obwodnicę Łomży?
Obwodnica Łomży będzie częścią drogi ekspresowej S61 i międzynarodowej trasy Via Baltica. Jej realizację zaplanowano do 2023 roku (maksymalnie do 2025). Zdjęcia: GDDKIA

Oferta złożona przez włoską firmą Impresa Pizzarotti została uznana ponownie za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Odcinek ten jest zasadniczą częścią obwodnicy Łomży w woj. podlaskim i międzynarodowej trasy Via Baltica.

Po raz pierwszy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił grudniu 2017 r. Najniższą cenę spośród 11 startujących podmiotów gospodarczych zaproponowała właśnie firma Impresa Pizzarotti - 442,8 mln zł. (46 proc. ceny zamawiającego). Jednocześnie spełniając wymagane kryteria pozacenowe.

Wybór zakwestionowało inne konsorcjum– PORR S.A. wraz z Unibep S.A., które również startowało w tym przetargu, zarzucając szereg zaniechań przy wyborze oferty. Jednak Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 11.01.2018 r. wydała wyrok uwzględniający odwołanie jedynie w zakresie zarzutu dotyczącego doświadczenia personelu wykonawcy, przy czym nakazała Generalnej Dyrekcji Dróg Krjowych i Autostrad dokonanie powtórnego badania i oceny oferty Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Po uzupełnieniu przez firmę danych dotyczących doświadczenia personelu wykonawcy włosa firma została wybrana do zaprojektowania i budowy odcinka obwodnicy Łomży w ciągu drogi S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Na podpisanie umowy trzeba jednak poczekać bo teraz pozostali wykonawcy mają 10 dni na złożenie odwołania, od wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku braku odwołań i sprawnym przejściu procedury kontroli uprzedniej, podpisanie umowy możliwe będzie w drugiej połowie kwietnia.

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S61 na odcinku obwodnicy Łomży

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S61 na odcinku obwodnicy Łomży. Mapa: GDDKIA

Obwodnica Łomży – odcinek drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód - Kolno

Odcinek nr IV od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno” ma ponad 13-kilometrów. To najważniejszy fragment przyszłej obwodnicy Łomży, z 1200-metrowym mostem nad Narwią Zaplanowany został jako dwujezdniowa droga ekspresowa S61, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z nawierzchnią z betonu cementowego. Przewidziano obciążenie 115 kN/oś, szerokość pasów ruchu 3,5 m., pasów awaryjnych 2,5 m., wreszcie pasa rozdziału o szerokości 5 m. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla całego zadania, a potem wykonanie inwestycji. Firma ma 31 miesięcy na realizację całego zadania (od daty zawarcia umowy), w tym 15 miesięcy na projektowanie z uzyskaniem decyzji ZRID i 16 miesięcy na roboty z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (nie wliczając okresów zimowych).

Via Baltica

Via Baltica – to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

kon
2018-03-08 13:12
Salini i wszystko jasne. masakra

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: