• Facebook - conadrogach
Budowa S7: Drążenie tunelu na Zakopiance zgodnie z planem
Wydrążono już ponad 500 metrów tuneli na odcinku Zakopianki Naprawa - Skomielna Biała. 9 października ruszyły prace przy kolejnym etapie - drążeniu tunelu od strony południowej. Zdjęcia: GDDKIA

Trwa budowa tunelu na drodze ekspresowej S7, na odcinku od Lubnia do Rabki Zdroju. Na odcinku Naprawa - Skomielna Biała wydrążono już ponad 500 metrów tuneli. Wykonawca rozpoczął też drążenie tunelu od strony południowej. Budowa Zakopianki na tym odcinku potrwa najdłużej i zakończy się za trzy lata.

- Drążenie tunelu na odcinku S7 Skomielna Biała - Naprawa rozpoczęło się od strony północnej. Trochę bardziej zaawansowane prace toczą się w tunelu prawym, którego długość przekroczyła już 260 m, natomiast w tunelu lewym - 235 m. Różnica w długości to zabieg celowy, wynikający z technologii drążenia tuneli, zwłaszcza w tak trudnym terenie. Równocześnie trwają prace przy zbrojeniu i konstrukcji jego ostatecznej obudowy. Dziś (red. 9 października 2017 r.) rozpoczynamy drążenie tunelu od strony południowej. Dzięki temu nie ma zagrożenia dla terminu realizacji tego odcinka Zakopianki - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, podczas wizyty na budowie Zakopianki.

Droga ekspresowa S7 Lubień - Rabka Zdrój

Budowa S7 od Lubnia do Rabki Zdroju rozpoczęła się w 2016 r. Na odcinku ok. 16,7 km nowej drogi (w tym 15,8 km ekspresowej) oprócz dwukomorowego tunelu o długości 2,06 km, który stanowił będzie 12,3% całej trasy, wybudowane zostanie 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady).

Budowa Zakopianki Lubień – Rabka Zdrój została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

 • S7 Lubień - Naprawa

  Umowa z polsko-ukraińskim konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacją ALTIS-HOLDING z Kijowa podpisana została 29 czerwca 2016 r. Na realizację drogi konsorcjum ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Na tym odcinku drogi ekspresowej oprócz dwujezdniowej drogi klasy S o długości 7,6 km powstaną m.in. dwa MOP-y: „Lubień” i „Krzeczów” i 10 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.

  Prace na odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Skomielna

               Prace na I realizowanym odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa. Zdjęcia: GDDKIA

 • S7 Naprawa - Skomielna Biała z tunelem

  Umowa na realizację tego odcinka została podpisana 29 czerwca 2016 r, a włoska firma Astaldi ma go wykonać w ciągu 54 miesięcy od daty podpisania umowy. Na odcinku o długości 3,1 km powstanie dwukomorowy tunel o długości ok. 2,06 km (czyli w praktyce trzeba wydrążyć ponad 4 km tunelu), z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym.

  Budowa odcinka Zakopianki Naprawa - Skomielna Biała
  Budowa odcinka Zakopianki Naprawa - Skomielna Biała. Zdjęcia: GDDKIA


  Tunel na Zakopiance

  Do 9 października 2017 r. dwie nitki tunelu drążone były tylko od strony północnej, czyli w Naprawie. Od 9 października br. rozpocznie się drążenie także od strony południowej, w miejscowości Skomielna. Tunel jest budowany w trudnym geologicznie terenie fliszu karpackiego, na który składają się różne warstwy geologiczne. Z tego powodu tunel jest budowany techniką drążeniową bez użycia tarcz, do jakich przyzwyczaiły nas inne budowy tuneli, jak choćby metra w Warszawie. Cała konstrukcja tunelu będzie się składać z dwóch osobnych komór pod górą Luboń Mały, połączonych tunelami technicznymi. W każdej z komór znajdzie się osobna jezdnia. Obie nitki tunelu będą wyposażone w wentylację oraz wszystkie niezbędne dla bezpieczeństwa ruchu urządzenia, włącznie z wyjściami awaryjnymi. Wydrążono już ponad 500 metrów tuneli

  Od strony północnej wydrążono już, wraz z obudową tymczasową, 266 metrów tunelu prawego, wykonano 192 metry spągu (część, po której zostanie poprowadzona jezdnia) oraz 83 metry stropu obudowy stałej. Na lewej nitce wydrążono wraz z obudową tymczasową 235 metrów, wykonano 161 metrów spągu oraz 70 metrów stropu obudowy stałej.

  Drążenie tunelu na Zakopiance

  Drążenie tunelu na Zakopiance. Zdjęcia: MIB

  Trwają prace przy budowie muru oporowego przed portalem południowym tunelu, od strony Skomielnej Białej: skarpa nad murem wzmocniona została kotwami gruntowymi, wykonano też mur górny wraz z palisadą dodatkową u podnóża skarpy, mur środkowy, mikropale kotwiące dla palisady dodatkowej.

  Na odcinku S7 Naprawa - Skomielna Biała wykonawca, firma Astaldi, stosuje metodę kontrolowanej deformacji A.DE.CO.-RS (analiza deformacji kontrolowanych w skałach i gruntach). Jest to metoda opracowana w latach 80 we Włoszech. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wzajemnego oddziaływania gruntu i obudowy - tymczasowej lub stałej - jako funkcję ich odpowiedniej sztywności, ale także czasu pogorszenia właściwości gruntu, zwłaszcza bloków skalnych. Zdaniem Wykonawcy takie podejście stanowi nowy, bardziej nowoczesny sposób budowania tuneli, który obecnie zaczyna być powszechnie stosowany. Metoda ta jest bardzo często przełomowa, zwłaszcza dla drążenia tuneli w trudnych warunkach gruntowych.

 

 • S7 Skomielna Biała - Chabówka - Rabka Zdrój

  Umowa na budowę S7 Skomielna - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój - Chabówka została podpisana 31 marca 2016 r. z włoską firmą Salini, która na realizację drogi ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Oprócz dwujezdniowej drogi o długości 6,1 km powstaną m.in. dwa węzły drogowe „Skomielna Biała” i „Zabornia”, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady), w tym najdłuższy, liczący 992 metry oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle „Skomielna”.

  Budowa odcinka III Skomielna Biała - Rabka
  Budowa odcinka III drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała - Rabka. Zdjęcia: GDDKIA


  Droga ekspresowa zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce Zdroju, do którego dobudowany zostanie fragment DK47 (dwujezdniowy) do Chabówki, gdzie będzie włączony do istniejącej już dwujezdniowej DK47 Chabówka - Rdzawka.

Zakończenie prac na odcinku Skomielna Biała - Naprawa jest planowane na koniec 2020 r. Następnie planowane są odbiory techniczne. Budowa pozostałych odcinków S7 Lubień - Rabka, tj. Lubień - Naprawa oraz Skomielna Biała - Rabka - Chabówka, zakończy się wcześniej, w 2018 i 2019 r.

 

 

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: