Budowlańcy nie zwalniają tempa na budowie trasy N-S w Rudzie Śląskiej
Trasa Północ - Południe w Rudzie Śląskiej. Zdjęcia: UM Ruda Śląska

Budowa drugiego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej jest już prawie na półmetku. - Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym prace przebiegają bez przeszkód i już udało się ich wykonać więcej, niż zaplanowano na ten rok – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. A to oznacza, że budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 925 zakończy się znacznie przed terminem, który wyznaczono na połowę 2017 roku.

Od początku budowy II etapu trasy N-S firma wykonawcza deklarowała, że będzie się starała, by inwestycja zakończona został przed terminem, czyli przed końcem czerwca 2017 r. – Dzięki sprzyjającym warunkom zakończyliśmy już najcięższe roboty terenowe. Teraz trwają prace związane z budową konstrukcji drogi. Mogą one być również prowadzone przy niewielkim mrozie – podkreśla Michał Staszewski, wiceprezes zarządu firmy Drogopol-Zw.

Co zatem udało się już zrealizować? Najpierw wytyczono drogę, usunięto drzewa i krzewy, w dalszej kolejności wykonano prace związane z przebudową sieci energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. Następnie przystąpiono do prac związanych z budową podbudowy drogi. Ponadto zainstalowano specjalne czujniki, które monitorować będą stan drogi pod kątem wpływu eksploatacji górniczej – mówi Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta. Zaawansowane są również prace przy budowie wiaduktu drogowego w rejonie ul. Bukowej. W rejonie ul ks. Niedzieli budowane są natomiast dwa przepusty. Jeden z nich będzie służył jako przejście dla płazów.

Budowa II etapu trasy N-S w Rudzie Śląskiej zgodnie z umową zakończyć się ma w czerwcu 2017 r. Obejmuje on odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej, gdzie powstanie dwupoziomowy węzeł z tą ulicą. Ponadto ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic.

Dzięki realizacji inwestycji oraz połączeniu jej z dotychczasowym odcinkiem trasy N-S, który kończy się przy ul. 1 Maja, trasa N-S wydłuży się o około kilometr. Podobnie jak w przypadku gotowego już odcinka trasy N-S, tak i w ramach realizacji kolejnego etapu, wykonane zostaną dwie jezdnie o szerokości 7 m każda, umożliwiające poprowadzenie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Łącznie podczas budowy tego odcinka powstanie prawie 3,2 km dróg – oprócz samej trasy także ul. Nowobukowa oraz węzeł dwupoziomowy wraz z łącznicami. Ważnym elementem inwestycji będą ścieżki rowerowe. Powstaną one zarówno wzdłuż samej trasy N-S, jak i przedłużenia ul. Bukowej. W ten sposób przybędzie w mieście ok. 3 km tras dla rowerzystów.

Mapa przebiegu trasy N-S w Rudzie Śląskiej


Budowa trasy N-S to najważniejsze przedsięwzięcie drogowe Rudy Śląskiej. Realizacja drugiego etapu to koszt ok. 50 mln zł. - Budowę tego odcinka zaczęliśmy realizować ze środków własnych. Zadanie to wpisane jest jednak na listę projektów, które mają być objęte dofinansowaniem unijnym. Dzięki temu duża część pieniędzy wróci do budżetu miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Docelowo trasa N-S połączyć ma Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Inwestycja jest realizowana etapami. Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.

Trzeci etap obejmie budowę drogi od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Bielszowicach wraz z węzłem dwupoziomowym. Co ważne, wydane już zostało pozwolenie na budowę. Następnym krokiem będzie wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Ma to nastąpić na początku przyszłego roku. W przypadku czwartego odcinka - od ulicy Kokota do autostrady A4 - w okolicach maja przyszłego roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: