1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Ruda Śląska - mapa samochodowa

RUDA ŚLĄSKA - MAPA SAMOCHODOWA

RUDA ŚLĄSKA - NA MAPIE

Ruda Śląska

Ruda Śląska to miasto powiatowe położone w południowej Polsce, w centralnej części województwa śląskiego (w latach 1975-1998 Ruda Śląska była częścią województwa katowickiego). Leży na Wyżynie Śląskiej, w centralnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, nad Kłodnicą. Ruda Śląska liczy prawie 142 tys. mieszkańców a jej powierzchnia zajmuje niemal 78 km kw. Najważniejsze trasy dla Rudy Śląskiej to autostrada A4oraz drogi wojewódzkie nr 902 i 925.
Ruda Śląska

Ruda Śląska powstała (wtedy też uzyskała prawa miejskie) w 1959 r., kiedy to doszło do połączenia dwóch odrębnych miejscowości (wzmiankowanych już w XIII w.) – Rudy i Nowego Bytomia. Obejmuje wiele odrębnych i znacznie od siebie oddalonych dzielnic (w sumie jest ich 11), niegdyś osobnych wsi i osad przyfabrycznych. Tu powstała i funkcjonowała najstarsza na Górnym Śląsku kopalnia węgla kamiennego (1670 r.). Dziś Ruda Śląska to poważny ośrodek przemysłu ciężkiego – kopalnie węgla kamiennego, huta żelaza, elektrownia.

Miejsca najbardziej warte odwiedzenia w Bytomiu to z pewnością: pałacyk myśliwski w dzielnicy Halemba (z XVIII w.), neoromański kościół św. Józefa (Ruda), noeromańsko-bizantyjski kościół św. Pawła (Nowy Bytom) oraz późnobarokowy kościół MB z Lourdes w dzielnicy Kochłowice (z 1806 r.).

Drogi w Rudzie Śląskiej

Najważniejszą dla Rudy Śląskiej trasą jest bez wątpienia autostrada A4, przecinająca miasto z zachodu na wschód. A4-ka (którą biegnie trasa europejska E40 – trasa bezpośrednia relacji wschód-zachód o długości ok. 8000 km, łącząca Calais nad Kanałem La Manche we Francji z granicą Kazachstanu i Chin) jest najdłuższą autostradą w Polsce. Łączy granicę kraju z Niemcami w Jędrzychowicach z Korczową na granicy z Ukrainą. Docelowo jej długość wyniesie 670 km. Przebiega przez wszystkie województwa południowej Polski i największe miasta regionu jak Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów i Tarnów. Autostrada A4 łączy bezpośrednio Rudę Śląską z Katowicami i dalej województwem małopolskim na wschodzie oraz Gliwicami i województwem opolskim na zachodzie. Przejazd autostradą w obrębie granic Rudy Śląskiej jest bezpłatny.

Poza autostradą A4 przez Rudę Śląską biegną dwie drogi wojewódzkie. To droga wojewódzka nr 902, czyli Drogowa Trasa Średnicowa oraz DW925. Droga nr 902 to trasa relacji Katowice-Chorzów-Świętochłowice-Ruda Śląska-Zabrze-Gliwice długości ok. 22 km. To jedna z ważniejszych dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego tras relacji wschód-zachód (łączy główne miasta całego Okręgu) o potężnym natężeniu ruchu. Biegnie północnymi i północno-zachodnimi obrzeżami Rudy Śląskiej, łączy ją bezpośrednio z Gliwicami na zachodzie i Świętochłowicami, położonymi na północ od Rudy. Droga wojewódzka nr 925 to z kolei droga biegnąca południkowo, tranzytem przez miasto. Jest to droga o długości ok. 45 km, łącząca Rybnik i Bytom a więc GOP i ROW – dwa potężne górnośląskie ośrodki przemysłu ciężkiego. DW925 przecina miasto wiodąc ulicą 1 Maja przez dzielnice Halemba i Wirek. Na południu Rudy Śląskiej przecina autostradę A4 a na północy Drogową Trasę Średnicową (DW902).

RUDA ŚLĄSKA - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Ruda Śląska. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Ruda Śląska. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
RUDA ŚLĄSKA - aktualna mapa dróg

RUDA ŚLĄSKA - WAŻNE MIEJSCA NA DRODZE

W miejscowości Ruda Śląska znaleziono obiekty:

RUDA ŚLĄSKA - GŁÓWNE DROGI I ULICE

RUDA ŚLĄSKA - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA - JAK DOJADĘ

RUDA ŚLĄSKA - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL