Cała S19 w Podlaskiem ma być gotowa do 2025 r. Nowy harmonogram prac
Droga ekspresowa S19. Zdjęcia: GDDKIA

Do 2025 roku ma powstać cała podlaska część drogi ekspresowej S19 – tak wynika z harmonogramu prac GDDKiA w Białymstoku. Budowa drogi S19, będącej częścią trasy Via Carpatia, jest priorytetem drogowym Polski Wschodniej i jak zapewnia rząd ma zapewnione finansowanie a jej realizacji ma przyśpieszyć.

- Obecnie przygotowana i przyjęta przez Rząd aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata do 2023 roku (z perspektywą 2025), oznacza zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na drogi krajowe ze 107 mld zł na 135 mld zł. Nowelizacja Programu zapewnia również priorytetowe potraktowanie S19 i zapewnienie jej finansowanie na całej długości a tym samym na jej przebiegu podlaskim - informuje Rafał Malinowski, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Droga ekspresowa S19

Z projektu Uchwały Rady Ministrów wynika, że do chwili zamknięcia Programu 2023(2025) ma powstać cała podlaska część S19:

  • granica państwa – Białystok

  • Białystok - Lubartów - na odcinku Choroszcz (węzeł Białystok Zachód) – Ploski oraz Ploski – Chlebczyn (woj. mazowieckie)

Takie założenie nie przesądza w tej chwili o tym jak przebiegać będzie S19 na północ od Białegostoku, natomiast potwierdza przebieg S19 na południe, na kierunku Białystok – Lublin.

Przyspieszenie prac przygotowawczych dla drogi ekspresowej S19 Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz

Przyjęcie aktualizacji PBDK na lata 2014-2023 (2025) oznacza konieczność intensyfikacji prac przygotowawczych nad S19 na Podlasiu.

Wpisują się w to ostatnie starania białostockiego oddziału GDDKiA, którego dyrektor Wojciech Borzuchowski w połowie maja wystąpił z wnioskiem o rezygnację z koncepcji programowej dla odcinka S19 Dobrzyniewo - Choroszcz (węzeł Białystok Zachód) wraz z pododcinkiem łączącym Dobrzyniewo z istniejącą obwodnicą Wasilkowa – (węzeł Sochonie) i w ten sposób przyspieszenie realizacji zadania, na podobnej zasadzie jak zrobiono to z obwodnicą Augustowa. Starania te wsparli posłowie, pisząc 24 maja do Generalnego Dyrektora „prośbę o pilną realizację oraz ujęcie w najbliższych zamierzeniach odcinka Sochonie - Dobrzyniewo - Choroszcz.”

W połowie czerwca Oddział uzyskał zgodę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rezygnację z Koncepcji Programowej dla odcinka Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł „Białystok Zachód”). Dzięki takiemu rozwojowi sytuacji Oddział rozpoczął przygotowania materiałów do przetargu w systemie „Projektuj i buduj”, czyli obecnie najszybszym możliwym trybem na zrealizowanie tej inwestycji. Jak zapewniają drogowcy - zyskujemy co najmniej pół roku.

Ze względu na teren przez który droga ma prowadzić, przed ogłoszeniem przetargu na realizację w trybie projektuj i buduj zostaną jeszcze wykonane badania geologiczne (odrębny przetarg na wyłonienie wykonawcy badań – planowany w 2017).

Najnowszy harmonogram prac nad odcinkiem drogi ekspresowej S19 Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz wygląda tak:

- 2017/2018 – badania geologiczne i ich oprac.

- IV kw. 2018. – ogłoszenie przetargu na P&B

- III kw. 2019 – podpisanie umowy z wykonawcą P&B

- III/IV kw. 2020 – wniosek o zrid

- I kw. 2021 – uzyskanie zrid

- I kw. 2021 – rozpoczęcie robót budowlanych

- II kw. 2023 kw. – zakończenie inwestycji

Odcinek krótki, ale bardzo ważny

Będzie to pierwszy realizowany odcinek S19, i choć to fragment relatywnie krótki (16 kilometrów, w tym 7 km drogi ekspresowej), ale mającym znaczenie strategiczne dla układu dróg krajowych w okolicy Białegostoku.

1. Wybudowanie tego fragmentu drogi ekspresowej S19 (Dobrzyniewo – Choroszcz) i DK65 (Sochonie – Dobrzyniewo) pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy (przede wszystkim pojazdy ciężkie) z tzw. trasy generalskiej w Białymstoku, czyli miejskiej obwodnicy. Dzięki temu m.in. skończą się korki przy wylocie na Augustów, a na całej obwodnicy znacząco spadnie liczba pojazdów ciężkich.

2. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie zostanie przyjęty wariant przyszłego przebiegu S19

- czy „daleki” od Sokółki przez Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo,

- czy „bliski” – Sokółka – Czarna Białostocka – obw. Wasilkowa,

to i tak - połączenie z S8 w kierunku na Warszawę zapewni właśnie dwujezdniowy odcinek Dobrzyniewo – Choroszcz;

3. Wybudowanie odcinka Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód) oznacza także realizację na drodze ekspresowej S8 węzła „Białystok Zachód”, który będzie w przyszłości miejscem połączenia S8 z tzw. Via Carpatią (S19) od Lublina do Białegostoku.

Realizacja pozostałych odcinków S19

Pozostałe odcinki S19 są w fazie aktualizacji Studium Techniczno Ekonomiczno - Środowiskowego i materiałów do wniosku o decyzje środowiskową.

Według najnowszych planów najszybciej rozpocznie się realizacja dwóch odcinków:

  • Kużnica (granica państwa) – Sokółka – 35 km

  • Ploski – Chlebczyn (z obejściem Bielska Podlaskiego i Siemiatycz) – 68 km

Zawansowanie prac przygotowawczych wskazuje że w przyszłym roku (2018) możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych dla obu tych odcinków i uzyskanie tych decyzji. Wówczas realne jest ogłoszenie przetargu w IV kw. 2018 i podpisanie umowy w systemie Projektuj i buduj w IV kw. 2019. Roboty budowlane na obu odcinkach prowadzone byłyby w latach 2021 – 2023 roku

Z kolei w latach 2022 – 2024 wybudowana zostałaby tzw. Południowa Obwodnica Białegostoku, czyli odcinek Choroszcz (węzeł „Białystok Zachód” ) – Ploski o długości 42 km (S19) i 13 km odcinkiem DK65 Kudrycze – Kuriany Grabówka.

Odcinki S19 na północ od Białegostoku powstaną po wyborze (prawdopodobnie w 2019 roku) ostatecznego przebiegu S19 pomiędzy Sokółką a Choroszczą, a precyzyjniej węzłem Białystok Zachód. Obecne analizowane i porównywane są dwa korytarze:

  • „Daleki”, czyli Sokółka – Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód).

  • „Bliski”, czyli Sokółka - Czarna Białostocka – węzeł Św. Woda – węzeł Sochonie – w. Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód).

Realizacja planowana jest na lata 2023-2025 a więc w ramach obecnego PBDK 2014-2023 (2025).

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

drogomaniak
2017-07-18 13:33
drogi kiecoku ja, jak słusznie sądzisz jestem przeciw obecnemu "układowi: ale nie jestem przeciw budowie tej drogi; a nawet wprost przeciwnie; bo moje rodzinne korzenie sięgają polski wschodniej w całym rozumieniu tego znaczenia, bo od podlasia po podkarpacie, a nawet kelecczyznę i ciągłe mam tam rodzinę, więc jestem jak najbardziej za rozwojem tego rejonu, ale jako "maniak" uważam, że jak budować to porządnie; a z lektury tego artykułu wywnioskowałem, ze intencją obecnych decydentów jest wybudować jak najszybciej i nie ważne czy z sensem, bo najważniejsze by przy następnych wyborach można było wpisać to do swojego portfolio
Kielcok
2017-07-18 12:13
Ale ze niby co mamy?? Nastepny niezadowolony z "zamachu na demokracje"? Jak sie budowało drogi na zachodzie to było cacy, tak? A jak sie aktywizuje biedne rejony i likwiduje rozwarstwienie w regionach to jest be, tak? A jaki poważny inwestor zainwestuje w region bez Ski albo autostrady?
drogowy maniak
2017-07-16 22:35
wygląda na to, że zbudują byle co, byle tylko przypodobać się wyborcom z podlasia którym, razem z wyborcami z innych wschodnich województw, zawdzięczamy to co mamy
antybezmyslnik
2017-07-16 22:23
Budowa S19 w podlaskiem - ma kontekst wybitnie polityczny. Bo nawet Min. Rolnictwa z PiS - brał kilka dni temu udział w ustaleniach dot. tej budowy. Poza tym tenże sam Min. namawiał lokalne ,,swoje" samorządy do wywierania nacisku na GDDKiA do zmiany pierwotnie ustalonej trasy S19 wokół Białegostoku. By przebiegała od Sokółki przez Czarną Biał.-Wasilków, a nie przez Korycin i Knyszyn. Natomiast GDDkiA- ,,zapomniała",ze należy połączyć drogą ekspresową -S19 (właśnie w ok. Knyszyna) z S61 (Via Balticą)- by ,,tranzyt międzynarodowy " mógł swobodnie przejechać z południa Europy na Litwę , do Łotwy, Estonii i nad M.Bałtyckie (Finlandia i Rosja). Inaczej S19 (Via Carpatia) absolutnie nie spełni roli tego tranzytu !

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: