• Facebook - conadrogach
DK36: Będzie przebudowa w Ostrowie Wielkopolskim i nowe światła
Znamy propozycje cenowe na przebudowę drogi krajowej nr 36 w Ostrowie Wielkopolskim.

Otwarto oferty cenowe na przebudowę drogi krajowej nr 36 w Ostrowie Wielkopolskim. Zadanie ma być zrealizowane w około 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Minął termin składania ofert cenowych na przebudowę drogi krajowej nr 36 w m. Ostrów Wielkopolski. GDDKiA na realizację tego zadania przeznaczyła kwotę 750 943,04 zł brutto. W przetargu wpłynęły 2 oferty:

  • Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A Kalisz - 752 271,99 zł. brutto
  • Konsorcjum : Sigdrog Sp. z.o.o Domaniew 9, Zakład Budowlany Henryk Mocny - 1 391 094,70 zł. brutto.

Teraz oferty będą weryfikowane pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym. Jak informują drogowcy przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena – 60%, długość okresu gwarancji - 20%, dodatkowy personel wykonawcy - 15% oraz zatrudnienie osoby bezrobotnej - 5%. - Suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium będzie stanowiła o wyborze Wykonawcy. Ten z wykonawców, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia – informuje GDDKiA oddział w Poznaniu.

W ramach umowy wykonawca zajmie się przebudową drogi krajowej nr 36 na odcinku o długości 385 m wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Termin wykonania zadania to 84 dni od daty podpisania umowy.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: