• Facebook - conadrogach
Dolnoślaskie: Będą inwestycje drogowe z programu Interreg Polska - Saksonia
Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego podpisał umowy o dofinansowanie dla trzech projektów drogowych z obszaru Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Interrreg Polska – Saksonia. Zdjęcia: Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego

Trzy projekty drogowe na terenie woj. dolnośląskiego otrzyma dofinansowanie w ramach programu Interrreg Polska – Saksonia. Dzięki temu remontu doczekają się odcinki dróg wojewódzkich nr 351 Pieńsk – Jędrzychowice i 353 Pieńsk – Strzelno oraz ruszą prace planistyczne dla nowego mostu granicznego Pieńsk – Deschka.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 na odcinku Pieńsk - Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum - Allee w Görlitz

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 na odcinku Pieńsk – Zgorzelec i ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu oraz ulicy Dr Kahlbaum-Alle w miejscowości Görlitz. Wspólna realizacja zadania doprowadzi do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych, a poprzez to zwiększenie mobilności transgranicznej. Zostaną poprawione warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t (autostrada A-4 – po stronie niemieckiej nr 4 i docelowo A-18 – obecnie w większej części droga krajowa nr 18 – po stronie niemieckiej 15) oraz połączenia z drogą krajową nr 94 i nr 30 (droga krajowa nr 30 stanowiąca znaczną część drogi sudeckiej [na odcinku Zgorzelec - Jelenia Góra] określonej w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020).

Okres realizacji projektu: 16.01.2016 r. - 15.12.2018 r.

 

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Pieńsk - Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Strzelno - Pieńsk oraz drogi dojazdowej do granicy polsko - niemieckiej ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz. Wspólna realizacja zadania doprowadzi do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych. Zostaną poprawione warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t. Po stronie polskiej, za pośrednictwem drogi krajowej nr 94 do autostrady A-4, a następnie po stronie niemieckiej do autostrady nr 4. Ponadto, przy pomocy łącznika drogi krajowej nr 94 do A 18 – po stronie polskiej i docelowo do A-15 po stronie niemieckiej. Równocześnie zmodernizowana droga w Krauschwitz ułatwi dostęp do przejścia granicznego Łęknica/Bad Muskau, a w przyszłości będzie alternatywą dla nowo projektowanego przejścia granicznego Pieńsk - Deschka.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.

Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka

W ramach projektu planowane jest przygotowanie koncepcji lokalizacyjnej mostu granicznego na rzece Nysa Łużycka pomiędzy miejscowościami Pieńsk po stronie polskiej i Deschka po stronie niemieckiej wraz z jego drogami dojazdowymi. Znalezienie korytarza drogowego we wskazanym obszarze nie jest zadaniem łatwym ze względu na wymagania związane z ochroną środowiska. Dlatego Partnerzy zaplanowali przeprowadzenie wspólnej ekspertyzy lokalizacyjnej, która pozwoli na znalezienie optymalnej lokalizacji nowego obiektu mostowego. Partnerzy Projektu wspólnie przygotują Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przed ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wyłonią wspólnego wykonawcę ekspertyzy lokalizacyjnej.

Okres realizacji projektu: 10.10.2016 - 30.09.2019

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: