• Facebook - conadrogach
Dolnośląskie: Na wiosnę przyspieszyły prace na budowie drogi ekspresowej S5
Na wiosnę przyspieszają prace na trasie S5 pod Wrocławiem. Sporym fragmentem nowej drogi ekspresowej S5 pojedziemy już pod koniec 2017 roku. Zdjęcia: Astaldi

Wraz z wiosną wzrasta tempo prac na budowie drogi ekspresowej S5 wiodącej z Wrocławia w kierunku Poznania. Zaawansowanie robót na odcinku między Wrocławiem a miejscowością Marcinowo wynosi około 80 procent i idzie zgodnie z planem.

Rośnie też systematycznie ilość robotników zatrudnionych na placu budowy – w marcu było około 400 osób. - W tej chwili trwają prace drogowe przy warstwach podbudowy oraz bitumicznych, jak również robotach wykończeniowych (elementy dróg i ulic, wypełnienie poboczy i pasa dzielącego). Na węzłach Trzebnica oraz rozbudowywanym węźle Wrocław Północ robotnicy wykonują kanalizację deszczową i warstwy odsączające – wylicza Iza Strączek menedżer ds. public relations.

Firma Astaldi, wykonawca robót na odcinku drogi S5 pod Wrocławiem prowadzi obecnie prace na 14 mostach i wiaduktach. Zakończono rozbiórki dwóch starych wiaduktów drogowych w rejonie powstającego węzła Trzebnica, wykonywane są nowe wiadukty pod prawą nitkę jezdni przyszłej drogi S5. Prace przy obiektach inżynieryjnych trwają również nad drogą wojewódzką 340 oraz bliżej Będkowa.

Most Ława w ciągu drogi ekspresowej S5 Wrocław - Poznań

Budowa mostów w ciągu drogi ekspresowej S5. Zdjecia: Astaldi

Od końca grudnia 2016 r. kierowcy jeżdżą w tamtym rejonie po gotowej lewej jezdni i wybudowanych wcześniej wiaduktach. - Przy pozostałych obiektach prowadzone są m.in. roboty wykończeniowe, układana nawierzchnia drogowa czy prace przy wyposażeniu i oznakowaniu. Mocno zaawansowane są roboty na rondzie Obrońców Grodna, zwłaszcza przy wiaduktach, które będą częścią łącznicy prowadzącej z S5 do centrum Wrocławia: zamontowano rusztowania i deskowanie ustroju nośnego wiaduktu budowanego nad zjazdem z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, wykonawca prowadzi też roboty ziemne związane budową bloków odciążających oraz ścian oporowych z gruntu zbrojonego – mówi Iza Strączek.

Dobra pogoda pozwoliła również zakończyć prace przy zespoleniu segmenty mostu nad Widawą oraz drugiego z mostów, czyli mostu nad Ławą (okolice Wiszni Małej).

Mapa budowanej drogi ekspresowej S5

Mocno zaawansowane są również roboty na dwóch pozostałych dolnośląskich odcinkach drogi S5. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, sporym fragmentem nowej drogi ekspresowej S5 pojedziemy już pod koniec 2017 roku.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: