Droga ekspresowa S1: Ostatnia belka na estakadzie w Sosnowcu
Trwa remont estakady na drodze ekspresowej S1 w Sosnowcu. Prace wyprzedzają plany. Zdjęcia: GDDKIA

Zakończył się montaż belek na estakadzie w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu. Wykonawca wyprzedza założony harmonogram prac. Zgodnie z umową termin zakończenia robót to 15 listopada 2017 r.

Łącznie na 32 przęsłach zamontowano 390 belek typu T21 oraz 26 belek typu T15. Do remontu wykorzystano belki prefabrykowane, strunobetonowe o rozpiętości 21 m i wysokości 90 cm oraz rozpiętości 15m i wysokości 75cm. Zakończono również, na dojazdach do estakady, asfaltowanie podbudowy i warstwy wiążącej nawierzchni. Zakończenie montażu belek już w maju skutkuje wyprzedzeniem założonego harmonogramu robót. Budowa estakady na drodze ekspresowej S1 powinny zakończyć się najpóźniej w połowie listopada br.

Remont estakady w ciągu drogi ekspresowej S1

Remont estakady w ciągu drogi ekspresowej S1. Zdjęcia: GDDKIA

Realizowane zadanie przewiduje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nośności jak dla ruchu KR-6, dostosowanie geometrii pionowej i poziomej do wymagań dla dróg klasy S (ekspresowej). W ramach inwestycji w pierwszej kolejności przewidziano rozbiórkę istniejącej estakady, a następnie przebudowę obiektu mostowego i doprowadzenie go do obecnych wymagań umożliwiającą ruch pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. W ramach zadania zostaną również wykonane roboty drogowe polegające na przebudowie dojazdów do estakady na długości 119,25m. Łącznie roboty drogowe obejmą odcinek o długości 450m.

Do wykonania pozostało zabetonowanie płyty pomostu ostatniego przęsła, zabetonowanie kap chodnikowych na 11 przęsłach, wykonanie izolacji i ułożenie asfaltu na obiekcie oraz montaż wyposażenia obiektu.

Pierwszy etap remontu tj. wykonanie przebudowy obiektu na jezdni w kierunku Warszawy został zakończony 31 sierpnia 2016 r. Wykonawcą przebudowy estakady jest Przedsiębiorstwo „Mosty-Łódź” S.A. a wartość zadania wynosi prawie 21,7 mln zł.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: