1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Sosnowiec - mapa samochodowa

SOSNOWIEC - MAPA SAMOCHODOWA

SOSNOWIEC - NA MAPIE

Sosnowiec

Sosnowiec to miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w centralnej części województwa śląskiego (w latach 1975-1998 Sosnowiec był częścią województwa katowickiego). Leży na Wyżynie Śląskiej, we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w centrum Dąbrowskiego Zagłębia Węglowego, nad Czarną Przemszą i jej dopływem – Brynicą. Sosnowiec liczy 209 tys. mieszkańców a jego powierzchnia zajmuje ponad 91 km kw. Układ drogowy Sosnowca opiera się m.in. na drogach ekspresowych S1, S86 oraz drogach krajowych nr 86, 79 i 94.
Sosnowiec

Prawa miejskie Sosnowiec uzyskał dopiero w 1902 r. (nadane przez cara Mikołaja II), z racji czego trudno znaleźć w mieście zabytki o wiele starsze niż lokacja miasta. Miejsca najbardziej warte odwiedzenia to z pewnością: zamek myśliwski w Sosnowcu Sielcu (z parkiem z pocz. XVII w.), eklektyczny pałac Schönów z zespołem parkowo-pałacowym, katedra Wniebowzięcia NMP, cerkiew prawosławna pw. Świętych Wiary, Nadziei i Miłości oraz Dom Ludowy w stylu zakopiańskim z początku XX w. Wbrew stereotypom o Górnośląskim Okręgu Przemysłowym i województwie śląskim w ogóle, Sosnowiec dysponuje zaskakującym bogactwem terenów zielonych – we wszystkich parkach, skwerach, ogródkach działkowych i lasach Sosnowiec posiada ponad 2250 ha zieleni.

Drogi w Sosnowcu

Wschodnią częścią miasta biegnie najważniejsza dla Sosnowca trasa – droga ekspresowa S1, tworząca w regionie Wschodnią Obwodnicę GOP. Docelowo droga S1 będzie miała długość około 125 km (obecnie funkcjonuje ok. 85 km) i zapewni połączenie autostrady A1 w Pyrzowicach z granicą z Czechami w Cieszynie–Boguszowicach. Odcinek w rejonie Sosnowca ma 30 km długości i łączy miasto z Dąbrową Górniczą na północy oraz Mysłowicami i Tychami na południu.

Przez Sosnowiec biegnie jeszcze jedna droga ekspresowa – S86. Biegnie ona wyraźnie bliżej centrum miasta, choć na całej długości zachowuje parametry „ekspresówki”. Droga S86 ma niespełna 7 km długości i łączy Sosnowiec z Katowicami. Jest jedną z najbardziej ruchliwych i zatłoczonych dróg w kraju. Ma po trzy pasu ruchu w każdym kierunku. Powstawała w latach 1978−1986. Zaczyna się na węźle Pogoń w Sosnowcu, gdzie odbija na południowy-zachód od drogi krajowej nr 94. Na terenie Sosnowca krzyżuje się m.in. z ul. Grota Roweckiego oraz ulicami Baczyńskiego i Piłsudskiego. Na wspomnianym węźle Pogoń, bieg ekspresowej S86 kontynuowany jest na północ przez jej krajową odpowiedniczkę – drogę krajową nr 86. Droga po chwili opuszcza Sosnowiec i wpada w granice Będzina, dalej Sarnowa i w Podwarpiu kończy bieg. Jej całkowita długość to 40 km.

Na południowych i południowo-wschodnich obrzeżach miasta wiedzie droga krajowa nr 79, która w tym miejscu przyjmuje równoleżnikowy układ. Droga przecina na węźle Brzęczkowice drogę ekspresową S1, biegnie ul. Orląt Lwowskich a następnie Katowicką, którą opuszcza miasto. DK79 to długa droga krajowa biegnąca łukiem przez województwa śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i mazowieckie, łącząca Górny Śląsk (dokładnie Bytom) ze stolicą, długości 450 km. Droga łączy Sosnowiec z Katowicami, Chorzowem i Bytomiem na zachodzie oraz Jaworznem, Trzebinią, Krakowem na wschodzie a dalej także Sandomierzem, Kozienicami i wreszcie Warszawą.

Drugą trasą Sosnowca o przebiegu zbliżonym do równoleżnikowego jest droga krajowa nr 94. Droga wpada do Sosnowca z Będzina, od północnego-zachodu (wraz z DK86), skręca w Aleję Zagłębia Dąbrowskiego i biegnie nią północnymi rejonami miasta, wśród centrów handlowych. Dojechawszy do dużego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 910, DK94 wpada do Dąbrowy Górniczej. Jest to trasa o długości ok. 634 km pomiędzy Zgorzelcem i granicą państwa z Ukrainą w Korczowej (województwo podkarpackie). Droga jest alternatywą dla autostrady A4. Na odcinkach, gdzie oddawana jest do ruchu autostrada, droga zmienia oznaczenie ze „starej” 4-ki na 94-kę.

W granicach administracyjnych Sosnowca nie biegną drogi wojewódzkie.

SOSNOWIEC - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Sosnowiec. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Sosnowiec. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
SOSNOWIEC - aktualna mapa dróg

SOSNOWIEC - GŁÓWNE DROGI I ULICE

SOSNOWIEC - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Sosnowiec

SOSNOWIEC - JAK DOJADĘ

SOSNOWIEC - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL