Droga ekspresowa S1 Pyrzowice – Podwarpie będzie dwupasmowa
Droga ekspresowa S1 Pyrzowice - Podwarpie będzie rozbudowana i będzie droga dwupasową. Zdjęcia: GDDKiA

Droga ekspresowa S1 z Pyrzowic do Podwarpia będzie mieć dwa pasy. GDDKiA ogłosiła już przetarg a umowę z wykonawca planuje podpisać w przyszłym roku. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy obecnie korzystają z wąskiej drogi z ograniczeniami prędkości.

7 października 2015 r. katowicki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Podwarpie wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń związanych z drogą (odwodnienie, oświetlenie drogowe) oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego co oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu GDDKiA zaprosi maksymalnie 20 wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania wniosków to 19 listopada br., natomiast podpisanie umowy jest przewidywane w grudniu 2016r. Oferty oceniane będą pod kątem: ceny, terminu wykonania oraz okresu gwarancji jakości.

Wyłoniony w przetargu wykonawca w ramach rozbudowy drogi S1 zajmie się m.in:

  • Budowa drugiej jezdni – dwupasowej z pasem awaryjnym długości 9,722 km.
  • Roboty budowlane w zakresie dowiązania do istniejącej drogi S1 w rejonie węzła „Lotnisko” i węzła „Podwarpie”.
  • Przebudowa węzła „Mierzęcice” polegająca na dobudowie pasów włączeń i wyłączeń oraz dostosowaniu sytuacyjno – wysokościowym odcinków łącznic po stronie jezdni realizowanej.
  • Przebudowa odcinków sieci dróg dojazdowych z budową zjazdów do pól i posesji.
  • Budowa 6 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S1, w tym 5 wiaduktów i 1 mostu.
  • Budowa przepustów.
  • Budowa urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice-Podwarpie była bardzo ważną inwestycją nie tylko dla województwa śląskiego, ale również dla województw ościennych. Głównym celem budowy było zapewnienie połączenia realizowanej obecnie autostrady A1 z drogami ekspresowymi S1 Bielsko-Biała – Cieszyn i S69 Bielsko Biała – Żywiec - Zwardoń, drogami krajowymi nr 1 i 86 i pozostałą siecią dróg województwa śląskiego. Droga umożliwia połączenie aglomeracji województwa śląskiego i województw sąsiednich z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach.

Przypomnijmy, jej budowę podzielono na dwa etapy. Prace obejmowały m.in. wybudowanie 13 kilometrów drogi ekspresowej S1, budowę dwóch węzłów drogowych i 15 obiektów mostowych. Etap pierwszy, zlokalizowany na terenie gminy Siewierz, obejmował budowę 3 kilometrów drogi S1 oraz budowę węzła drogowego Podwarpie na skrzyżowaniu drogi S1 z drogą krajową nr 1. Zadanie to zrealizowano i rozliczono w latach od 2002 do 2004, wykorzystując na ten cel 21,5 milionów euro, w tym całą unijną dotację w wysokości 15,2 milionów euro. Etap drugi, zlokalizowany na terenie gminy Mierzęcice, rozpoczęto w październiku 2005 roku. Stanowił on kontynuację robót wykonanych w pierwszym etapie i polegała na wybudowaniu jednej jezdni drogi S 1 o długości 9,5 kilometrów od węzła Podwarpie do lotniska w Pyrzowicach. W dniu 20 listopada 2006 roku droga ekspresowa S1 na odcinku Pyrzowice – Podwarpie została uroczyście udostępniona kierowcom.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: