Droga ekspresowa S11 w woj. śląskim najwcześniej za 8 lat
Realizacja drogi ekspresowej S11 w woj. śląskim planowana jest na lata 2023-26. Prowadzone będą wtedy prace projektowe i budowlane. Zdjęcia: GDDKIA

Szacunkowa długość drogi ekspresowej S11 na terenie województwa śląskiego wyniesie ponad 60 km. Obecnie powstaje koncepcja i dokumentacja zmierzająca do uzyskania decyzji środowiskowej. Ostateczną długość oraz przebieg trasy poznamy za rok.

Od października 2018 r. trwa opracowywanie dokumentacji - Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim. Dokumentacja powstanie w 14 miesięcy, tj. pod koniec 2019 r.

Zakłada się, że trasa S11 w woj. śląskim ma na całej długości będzie biec po nowym śladzie. Jej realizację wstępnie podzielono na dwa zadania:

 • Odcinek I: obwodnica Tarnowskich Gór o orientacyjnej długości 25 km

 • Odcinek II: granica województwa śląskiego/opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór - przebieg ma być zbliżony do obecnie eksploatowanej DK11. Orientacyjna tego długość odcinka wynosi około 36,1 km

 

Drogowcy zakładają, że realizacja drogi S11 w formule „Projektuj i Buduj” potrwa w latach 2023-2026. Oto jakie są ich minimalne oczekiwania co do przyszłej trasy:

 • przebieg drogi zasadniczo nowym śladem na całym odcinku w woj. śląskim. Nie wyklucza się jednak wykorzystania istniejących odcinków dróg w celu przebudowy.
 • klasa drogi S, zasadniczy przekrój drogi: 2x2 (nie wyklucza się innych przekrojów oraz rezerwy pod 3 pas ruchu)
 • szerokość pasa ruchu: 3,5m
 • szerokość pasa dzielącego: 5,0m + 2 x 0,5m opaska wewnętrzna
 • szerokość pasa awaryjnego: 2 x 2,50m
 • szerokość poboczy: 1,5m
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • obciążenie: 115 kN/oś
 • obiekty inżynierskie w ciągu S11: klasa obciążenia „A”
 • obiekty inżynierskie w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych: zgodnie z klasą drogi,
 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: