S12

DROGA EKSPRESOWA S12

Droga ekspresowa S12
Budowa drogi ekspresowej S12 przewidziana jest na lata 2019-2025. Na zdjęciu gotowa obwodnica Puław, która na węźle Kurów łączy się z S17. Zdjęcia: GDDKIA

Droga ekspresowa S12 docelowo ma liczyć 315 km. Zgodnie z planami pobiegnie z centrum kraju – (Piotrków Trybunalski, gdzie połączy się z drogą ekspresową S8 i autostradą A1) przez Opoczno, Radom (połączenie z drogą S7), Lublin (połączenie z S19 i S17) do Dorohuska na granicy z Ukrainą. Jej trasa przecina trzy województwa: łódzkie, mazowieckie oraz lubelskie. Końcowy odcinek projektowanej drogi ekspresowej S12 od Lublina do granicy z Ukrainą będzie fragmentem trasy europejskiej E373.

Obecnie w użytkowaniu są jedynie krótkie odcinki drogi ekspresowej S12 - będące obwodnicami miast. Są to obwodnica Opoczna, część obwodnicy Puław i obwodnica Lublina (tu jednak przebieg S12 pokrywa się z przebiegiem dróg S17 i S19).

 

Pozostałe odcinki drogi S12 zyskały szanse na realizację dopiero po wpisaniu ich do nowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Inwestycja znajduje się obecnie na etapie planowania. Prowadzone są prace projektowe lub dotyczące wyznaczenia ostatecznego wariantu jej przebiegu i uwolnienia terenów zarezerwowanych i /lub zabezpieczenie nowych pod realizację inwestycji. Na rzecz szybkiej realizacji inwestycji lobbuje powołane w 2006 roku stowarzyszenie samorządów wspierających budowę drogi S12.Gotowe odcinki drogi ekspresowej S12:Obwodnica Opoczna

Obwodnica Opoczna obecnie oznaczona jest jako droga krajowa nr 12. To 7,8 kilometrowa droga klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego) jednojezdniowa o trzech pasach ruchu. (Układ 2+1). Wjazd do centrum Opoczna, jak również na drogę wojewódzką 713 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego zapewniają dwa nowoczesne, bezkolizyjne węzły.
Prace budowlane prowadzone przez firmę Strabag ruszyły w połowie 2010 roku, zakończyły się z końcem 2011 roku i kosztowały około 150 milionów złotych.


Obwodnica Puław


Podobnie jak obwodnica Opoczna oznaczona jest jako droga krajowa nr 12. Budowa I etapu obwodnicy Puław ruszyła na początku 2006 roku i zakończyła w lipcu 2008. Powstała 12,7 km trasa (4,1 km w standardzie drogi dwujezdniowej, 8,6 km jako droga jezdnojezdniowa). Najważniejszym obiektem obwodnicy jest most nad Wisłą o długości 1038 m. Most do 2018 roku nie miał połączenia z dalszą częścią ekspresówki w okolicach Kurowa (wspólny przebieg drogi ekspresowej S17 z S12). Zmieniła to dopiero budowa II etapu obwodnicy.

 

To właśnie w ramach II etapu obwodnicy Puław powstał 11,8 kilometrowy odcinek drogi, który połączył most na Wiśle w Puławach z istniejącym węzłem drogowym Kurów Zachód w ciągu drogi S17. W ramach zadania, które zakończyło się w sierpniu 2018 r., zbudowano od podstaw odcinek nowej dwujezdniowej trasy o długości ok. 10,5 km oraz dobudowano drugą jezdnię do istniejącej (na odcinku ok. 1,4 km) wraz z wiaduktem nad linią kolejową. Powstały m.in.: węzły Puławy Azoty, Puławy Wschód i Końskowola.

 

Obwodnica Puław w ciągu drogi ekspresowej S12

Obwodnica Puław w ciągu drogi ekspresowej S12 - II etap. Zdjęcia: GDDKIAS12 Kurów – Lublin – Piaski

Od października 2014 roku kierowcy korzystają już z całego, około 67-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 od Kurowa do Piask. Odcinek drogi ekspresowej S12 Kurów - Lublin - Piaski posiada wspólny przebieg z drogą ekspresową S17, a na części, tj. od węzła Dąbrowica do węzła Lubartów także z drogą ekspresową S19. Trasa stanowi także obwodnicę Lublina.  Inwestycja została podzielona na kilka zadań, które oddawane były etapami:

 • Kurów Zachód – Jastków (budowa 24,7 km dwujezdniowego odcinka DK12 i DK17 ddano do użytku w maju 2013)

 • Jastków - Lublin Sławinek o długości 7,7 km wraz z połączeniem z al. Solidarności w Lublinie. Otwarto we wrześniu 2014

 • Lublin Sławinek – Lublin Rudnik - budowa tego ponad 10 km odcinka wspólnego przebiegu S12, S17 i S19 trwała do końca października 2014

 • Lublin Rudnik - Lublin Felin – blisko 13 km odcinek oddano do użytku 15 października 2014

 • Lublin Felin – Piaski Zach – polegało na przebudowie 13,8 km dwujezdniowego odcinka DK12 i DK17. Ostatecznie odcinek oddano w lipcu 2013.


  DRoga ekspresowa S12/S17 Kurów - Lublin - Piaski
  Droga ekspresowa S17/S12 Kurów - Lublin - Piaski. Zdjęcia: GDDKiA

 

Planowane odcinki drogi ekspresowej S12:

 

S12 w województwie łódzkim:S12 Piotrków Trybunalski - Opoczno - granica województwa

Jako najkorzystniejszy przebieg drogi ekspresowej S12 w woj. łodzkim wybrany został wariant VI (szary) biegnący przez teren gmin: Wola Krzysztoporska, Rozprza, Aleksandrów, Mniszków, Sławno, mija Opoczno od północy i kończący się na granicy z województwem mazowieckim. Długość planowanego odcinka drogi ekspresowej S12 w woj. łódzkim to blisko 61 kilometrów.

Trasa ma być realizowana w latach 2019-2025.

 

Mapy przebiegu drogi ekspresowej S12

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S12 Piotrków Trybunalski - Opoczno
Mapa drogi ekspresowej S12 Piotrków Trybunalski - Opoczno. Odcinek Piotrków Trybunalski - Sulejów. Mapa: GDDKiA

 

 Mapa przebiegu drogi ekspresowej S12 Sulejów - Kozenin

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S12 Sulejów - Kozenin. Mapa: GDDKIA

 

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S12 Kozenin - Opoczno

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S12 Kozenin - Opoczno. Mapa: GDDKIA

 

S12 w województwie mazowieckim:

 

S12 granica woj. łodzkiego - Radom - Puławy

Dwie firmy projektują drogę ekspresową S12 w woj. mazowieckim w podziale na zadania:

 • S12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła),
 • S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł „Bronowice” na obwodnicy Puław).

Zgodnie z zawartymi umowami projektanci dokonają analizy wielokryterialnej wariantów przebiegu przyszłej S12 oraz przygotują materiały do uzyskania decyzji środowiskowej. Na zrealizowanie zadania mają czas do maja 2020 roku.

 

Jak pobiegnie droga S12 woj. łódzkie – Radom – Puławy?

 

Mapa z wariantami przebiegu drogi ekspresowej S12 Radom - Pulawy
Mapa z wariantami przebiegu drogi ekspresowej S12 Radom - Pulawy. Mapa: GDDKIA

Droga ekspresowa S12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe – Puławy (węzeł Bronowice) o długości ok. 108 km. Będzie posiadała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu oraz 12 metrowy pas rozdziału, umożliwiającym w przyszłości dobudowanie 3 pasa ruchu.


Trasa S12 ma omijać Radom od południa i będzie to tzw. duża obwodnica Radomia. Obwodnica Radomia rozpocznie się w Mniszku, a będzie kończyć w Goździe. Trasa została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Jej realizację zaplanowano wstępnie na lata 2019-2023.

 

S12 w województwie lubelskim:


Budowa ponad 75 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 w kierunku wschodniej granicy ma obecnie status w przygotowaniu. Opracowanie koncepcji programowej podzielono na dwie części obejmujące trzy odcinki realizacyjne.

Część 1:

od końca obwodnicy Piask do węzła Dorohucza (długość ok. 12,9 km)

pomiędzy węzłami Dorohucza i Chełm Zachód (ok. 21,7 km).

 

Część 2

odcinek od w. Chełm Wschód do Dorohuska (ok. 23 km). 

Mapa z odcinkiem drogi ekspresowej S12 Piaski - Dorohusk

 

Prace przygotowawcze dla drogi S12 Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma) obejmują opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji tj. Koncepcji Programowej w oparciu o uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie badań archeologicznych.

Od marca 2019 roku cała droga ekspresowa S12 od Piask koło Lublina do granicy z Ukrainą w Dorohusku ma podpisane umowy na dokumentację projektową. Prace potrwają niecałe dwa lata i posłużą do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy, który zaprojektuje i zbuduje drogę.

Inwestycja będzie polegać na budowie drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk w województwie lubelskim. Realizacja procesu przygotowawczego zaplanowana jest na lata 2018–2020. W dalszej perspektywie mają ruszyć prace najprawdopodobniej w formule „Projektuj i Buduj”. Powstanie ponad 62 km odcinek drogi ekspresowej dwujezdniowej po dwa pasy ruchu (docelowo 3 pasy ruchu). Na odcinku S12-ki od Piask do Chełma (tzw. odcinek zachodni) powstaną trzy węzły drogowe:

 • Dorohucza – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 838.
 • Siedliszcze (nazwa robocza Marynin-Karczemka) – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 839.
 • Chełm Zachód (Janów) – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12.

Z kolei na odcinku wschodnim od Chełma do Dorohuska zlokalizowany będzie węzeł Dorohusk (Okopy) – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 816.

 

Prace przygotowawcze dla obwodnicy Chełma są już prowadzone.  Pod koniec sierpnia 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą koncepcji programowej i dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu w trybie projektuj i buduj.

Przebieg obwodnicy Chełma o długości ok. 17 km jest już ustalony decyzją środowiskową. Dwujezdniowa droga ekspresowa S12 z dwoma pasami ruchu rozpocznie się od węzła Chełm Zachód na przecięciu z obecną drogą krajową nr 12 i od północy ominie miasto. Powstaną jeszcze trzy węzły: Chełm Północ, Chełm Okszów i Chełm Wschód, na którym obwodnica połączy się z DK12.

Zakończenie realizacji zadania i udostępninie obwodnicy kierowcom przewidywane jest w 2024 r.

 

Mapa przebiegu obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12

 Mapa przebiegu obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. Mapa: GDDKIA

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

antybezmyslnik
2018-11-23 16:51
Keray- masz rację. Ale obowiązuje Program Budowy Dróg w Polsce na lata 2014-23, z perspektywą do 2025r. i go należy sukcesywnie realizować. Przypomnę tylko, że ,,dobra zmiana +" wprowadziła 3 lata temu do niego b.duże poprawki preferujące wschodniego suwerena: A2 (Mińsk Maz.-Siedlce-Kukuryki (PL/BY)), S12, S17, S19, S52 (Kraków- Wadowice- Bielsko Biała); S61(Via Baltica- do PL/LT), kosztem innych ekspresówek jak: A1 (Pyrzowice-Częstochowa-Tuszyn), S1(Pyrzowice-Śląsk + Obw.Węgierskiej Górki), S5 (Nowe Marzy-Bydgoszcz-Gniezno), S6 (Koszlin- Lębork), S7(Rabka Zdrój-Chyżne (PL/SK); S10 (Płońsk-Toruń-Bydgoszcz-Piła-Stargard), S11(Koszalin-Piła-Poznań-Kępno-Kluczbork - Śląsk), S14 (Obw. Łodzi- kolejny raz odwołany przetarg), S16 (Ełk- Mrągowo-Olsztyn). A na to wszystko potrzeba ogromnej KASY (też tej z niekochanej UE), dużych mocy przerobowych i zatrudnienia tysięcy pracowników (których stale ubywa). Dlatego tak ważny jest odpowiedzialny i transparentny wybór PRIORYTETÓW o kolejności i intensywności budowania (a nie po kolesiowsku- jak mawiał guru JK).
keray
2018-11-22 19:51
Jasne, przydałaby się S12 od zachodniej do wschodniej granicy, S10 od S8 w okolicy Wołomina do S6 w okolicach Szczecina, S16 od Ełku do Grudziądza i połączyć z S5, S52 i mnóstwo innych dróg. Ale bądźmy realistami, najpierw zakończmy A1, A2, S1, S3, S5, S6, S7, ten już planowany wschodni kawałek S12, S17, S19, S61... Jeżdżąc po Polsce widzę że dużo się dzieje, i byleby procedury udało się usprawnić, by przetargi nie trwały dwa lata, bo to najbardziej opóźnia realizację inwestycji.
kwl
2018-11-22 16:42
Jan- to bardzo właściwa dygresja
Jan
2018-11-22 16:25
GDDKiA - bez nerwów! To tylko dygresja!
GDDKiA
2018-11-22 09:26
Do qwerty, Jan oraz Piotr: NATYCHMIAST ZLECAMY KOREKTĘ PROJEKTU TEJ DROGI, TAK, ŻEBY ZACZYNAŁA SIE W BERLINIE A KOŃCZYŁA W MOSKWIE W KLASIE S.
Jan
2018-11-22 06:34
Poparwa - S19 a nie S18
Jan
2018-11-22 06:33
Cieszy, że zajęto się w końcu kierunkiem wschód - Zachód. W układzie południkowym mamy w Polsce S3, S5, A1, S18 i częściowo S8 i S7 (układy skośne) a równoleżnikowych tylko A2 i A4 oraz częściowo S8 i S7. Budowana jest S6 na północy. CZas zabrać się za S10 i własnie S12. Jak ktoś zauważył - warto przedłużyć S12 w kierunku zachodnim.
qwerty
2018-10-30 00:38
w uzupenieniu wczesniejszego wpisu: ......... "Jesli nie jako S-ka, to chociaz jako dwujezdniowa, dwupasmowa w klasie GP (wraz z obwodnicami miejscowosci na trasie)."
1 2 następna >

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: