• Facebook - conadrogach
S7

DROGA EKSPRESOWA S7

Droga ekspresowa S7
Droga ekspresowa S7. Zdjęcia: GDDKiA

Droga ekspresowa S7 o docelowej długości 720 km spinająca północ kraju (Gdańsk) z południem (Rabka-Zdrój, tu popularnie nazywana jest Zakopianką). Jest ona częścią międzynarodowej drogi E28 (na odcinku Gdańsk-Lipce – Elbląg-Wschód) i E77. Łączy województwa: pomorskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Jej budowa cały czas trwa. Po zakończeniu realizacji będzie najdłuższą drogą ekspresową w Polsce.

Droga ekspresowa S7 Gdańsk – Warszawa – Kielce – Kraków – Rabka Zdrój, będzie jedną z najważniejszych dróg w Polsce, gdyż prowadzi ruch w centralnej części kraju w kierunku północ - południe.

Mapy przebiegów drogi ekspresowej S7

 

Gotowe odcinki drogi ekspresowej S7:

woj. pomorskie:

Południowa Obwodnica Gdańska: Gdańsk Południe (S6) – Żuławy Zachód (w. Koszwały)

Południowa Obwodnica Gdańska to dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 18 km, stanowi początek drogi ekspresowej S7 na odcinku Straszyn (węzeł Gdańsk Południe) - Koszwały (węzeł Żuławy Zachód). Powstawała w latach 2009 – 2012 jako jedna ze sztandarowych inwestycji przed Mistrzostwami EURO 2012.

Południowa Obwodnica Gdańska w ciągu drogi ekspresowej S7

Południowa Obwodnica Gdańska w ciągu drogi ekspresowej S7

 Fot.: GDDKiA

woj. warmińsko-mazurskie:

S7 Elbląg – Miłomłyn

Blisko 60 kilometrowa trasa z Elbląga do Miłomłyna w woj. warmińsko-mazurskim powstawała etapami do 2012 roku. Jako pierwszy, w 2007 r. powstała ponad 4 km obwodnica Elbląga (Elbląg Południe d. Raczki – Elbląg Wschód. Jako kolejny powstał w 2011 r. odcinek Elbląg Wschód – Pasłęk Północ o długości 13,7 km. Budowę uwieńczył w 2012 r. fragment Pasłęk – Miłomłyn o długości 37,2 km oraz północna obwodnica Miłomłyna (Miłomłyn Północ – Miłomłyn Południe) o długości ponad 5 km. Trasa w większości jest dwujezdniowa. Jedynie na obwodnicy Miłomłyna jest jednojezdniowa.

S7 Miłomłyn - Olsztynek

Początek odcinka S7  znajduje się przed obwodnicą Miłomłyna, zaś koniec włącza się w istniejący węzeł Olsztynek Zachód. Budowa drogi ekspresowej S7 z Miłomłyna do Olsztynka wyniosła 2 mld 199 mln zł. Realizację trasy S7 Miłomłyn - Olsztynek o długości 38,88 km podzielono na cztery zadania.

 • S7 Miłomłyn – Ostróda Północ (bez węzła). Odcinek o długości 9,2 km budowało konsorcjum firm Budimex SA oraz hiszpański Ferrovial Agroman. Wartość inwestycji to 292,29 mln zł. Drogę udostępniono do ruchu pod koniec 2016 roku.

 • S7 Ostróda Północ (z węzłem) – Ostróda Południe (z węzłem). Odcinek o długości 9,7 km realizuje Budimex. Będzie on stanowił obwodnicę Ostródy. Uzgodniony termin realizacji sierpień 2017 r. Prace potrwały jednak dłużej i zakończyły się w grudniu 2017 r.

 • S7 Ostróda Południe (bez węzła) – Rychnowo. Fragment S7 o długości 8,8 km wybudowało konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Odcinek oddany do użytku w sierpniu 2017 r.

 • S7 Rychnowo – Olsztynek Zachód. Długość odcinka to ok. 11,2 km. Wykonawca firma Strabag miała zakończyć inwestycję w czerwcu 2017 r. Z nowego odcinka skorzystaliśmy jednak dopiero w grudniu 2017 r.

W rezultacie od końca 2017 roku (po oddaniu ostatnich odcinków  Rychnowo - Olsztynek i odcinek obwodnicy Ostródy) cała droga w województwie warmińsko-mazurskim jest w klasie drogi ekspresowej tj. ponad 140 km tej trasy. 

S7 Olsztynek – Nidzica

Umowę na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z budową obwodnicy Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51 podpisano w 2009 r. Realizowana była w pilotażowym wtedy systemie zaprojektuj i zbuduj. Odcinek o łącznej długości 31,3 km oddano do ruchu jesienią 2012 r.

Droga ekspresowa S7 Olsztynek - Nidzica

Droga ekspresowa S7 Olsztynek - Nidzica gotowa

Fot.: GDDKiA

S7 Nidzica – Napierki

W ramach inwestycji powstał m.in. odcinek drogi ekspresowej o długości 22,06 km, uzupełnienie stanowi odcinek przejściowy z istniejącą drogą krajową nr 7 o długości 0,28 km, cztery węzły drogowe: Nidzica Północ (Litwinki), Nidzica Południe (Tatary), Powierz, Napierki oraz obiekty inżynierskie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury.

Na całym odcinku projektowanej trasy przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym.

Odcinek S7 Nidzica – Napierki podzielono na dwa zadania:

 

 • S7 Nidzica Południe – Napierki o długości 13,6 km.

  Droga ekspresowa S7 Nidzica - Napierki

         Droga ekspresowa S7 Nidzica - Napierki - galeria zdjęć

Realizacją obu odcinków zajmuje się Strabag. Wartość obu zadań to ponad 620 mln zł. Odcinki udostepniono kierowcom w II połowie czerwca 2017 r.

 

woj. mazowieckie:

Obwodnica Płońska

Rozbudowa 4,7 km odcinka DK7 do parametrów drogi ekspresowej S7 na odcinku obwodnicy Płońska zakończyła się w połowie 2009 r. Obwodnica Płońska omija miasto po jego wschodniej stronie.

Obwodnica Nowego Dworu Mazowieckiego

Ponad 14,5 km obwodnica Nowego Dworu Mazowieckiego powstała w latach 90-tych. Obecnie trasa wymaga modernizacji.

Warszawa  Al. Prymasa Tysiąclecia – Warszawa Lotnisko

W jego skład wchodzą następujące odcinki, które nie są oznaczone jako droga ekspresowa S7 (łączna długość: 20,9 km):

 • węzeł Prymasa Tysiąclecia – Konotopa o długości 10,4 km, oddany do użytku w styczniu 2011 r. – oznaczony jako droga ekspresowa S8. Część trasy wyodrębniono jako droga S2 Warszawa Zachód – Konotopa o dł. 2 km, oddany do użytku w maju 2012 r.

 • odcinek Konotopa – Warszawa Al. Krakowska, 6 km, oddany do użytku w lipcu 2013 (przyjęty jako droga ekspresowa S2 w ramach Południowej obwodnicy Warszawy),

 • odcinek Al. Krakowska – Warszawa Lotnisko, 4,5 km, oddany do użytku 6 września 2013 (oznaczony jako droga ekspresowa S2 w ramach Południowej obwodnicy Warszawy).

S7 Grójec – Jedlińsk

Droga S7 na odcinku Grójec – Jedlińsk liczy prawie 50 km. W jej ciągu powstały obwodnice: wschodnia obwodnica Białobrzegów (7,7 km oddana w 2003 r.) i zachodnia obwodnica Grójca (8,3 km oddana w 2008 r.).

Odcinek Białobrzegi – Jedlińsk o długości 15,7 km został oddany do użytku w wakacje 2008 r. Pod koniec 2009 r. trasa wydłużyła się o blisko 18 km Grójec – Białobrzegi.

S7 Radom – granica z woj. świętokrzyskim

Odcinek długości 22 km łączy się na północy z końcem Zachodniej Obwodnicy Radomia i biegnie na południe do granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego. Wykonawcą rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej było hiszpańskie konsorcjum Dragados (umowa z lipca 2014 r.). Trasa pełni rolę obwodnicy Szydłowca. Budowa odcinka ma zakończyła się w czerwcu 2017.

Droga ekspresowa S7 Radom - granica województwa

Droga S7 Radom - granica województw - galeria zdjęć

woj. świętokrzyskie:

S7 Węzeł drogowo – kolejowy w Skarżysku Kamiennej

Węzeł drogowo kolejowy Skarżysko I budowany w latach 2004-2005 zastąpił jednopoziomowe skrzyżowanie drogi S7 z drogą krajową 42 i linią kolejową Łódź – Dębica. W ramach inwestycji powstały: droga S7 - 2,1 km, droga nr 42 - 1,3 km, 6 obiektów inżynierskich. W późniejszym drugim etapie inwestycji wybudowano przedłużenie dwujezdniowej drogi 42 w kierunku Starachowic.

S7 Skarżysko-Kamienna – Występa

Dwujezdniowy odcinek Skarżysko-Kamienna – Występa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kielce – Kraków łączy istniejące już nowe przejście przez Skarżysko z wybudowanym w roku 2009 węzłem Kielce Północ. Na odcinku 3 kilometrów od Skarżyska w stronę Kielc nowa dwujezdniowa droga S7 biegnie po śladzie już istniejącej. Dalej poprowadzona jest na zachód od obecnej drogi S7 tworząc obwodnicę Suchedniowa, Ostojowa, Łącznej i Występy. Prace zakończono w 2011 roku.

Droga ekspresowa S7 Skarżysko Kamienna - Występa

Droga ekspresowa S& Skarżysko Kamienna - Występa

 Fot.: GDDKiA

S7 Węzeł Północ. Odcinek Występa – Kielce

Węzeł Kielce Północ to ponad 7-kilometrowy odcinek ekspresowej drogi S7 oraz ponad 2-kilometrowy dwujezdniowy odcinek drogi krajowej 73 klasy GP. Powstało bezpieczne i bezkolizyjne połączenie drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kielce – Kraków z drogą krajową nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów. W 2009 r mieszkańcy Kielc i pobliskich miejscowości zyskali szybki i wygodny wylot w stronę Warszawy i Krakowa, a kierowcy jadący drogą S7 bezpieczne połączenie ze stolicą województwa świętokrzyskiego.

S7 Obwodnica Kielc / Odcinek Wiśniówka - Chęciny

Oddana do użytku w latach 80. ubiegłego wieku kielecka obwodnica miała co prawda tylko jedną jezdnię, ale posiadała status drogi ekspresowej. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyskała drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km. Przebudowane zostały również węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Lata realizacji to 2010-2013.

Obwodnica Jędrzejowa

Obwodnica Jędrzejowa o długości 5,8 km realizowana była w latach 2003 -2005. Obwodnicę (oznaczoną jako droga ekspresowa) stanowi odcinek dwujezdniowy o długości 3,1 km; z kolei jednojezdniowy odcinek obwodnicy – o długości 2,7 km – oznakowany jest jako droga krajowa.

S7 Jędrzejów – granica z woj. małopolskim

Odcinek udostępniono dla ruchu we wrześniu 2017 roku.W ramach inwestycji powstał nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – granica z woj. małopolskim o długości około 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia biegnie w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy.

20 kilometrów nowej drogi S7 łączącej Świętokrzyskie z Małopolską

S7 Jędrzejów - granica woj. świetokrzyskiego i małopolskiego. Zdjecia: GDDKIA

Woj. małopolskie:

Wschodnia obwodnica Krakowa. S7 Kraków odc. węzeł Christo Botewa (Rybitwy) –Bieżanów (A4)

Zakres inwestycji obejmował: budowę dwujezdniowej drogi o parametrach ekspresowej na długości 2,7 km, budowę 6 obiektów mostowych, budowę węzła Bieżanów. Odcinek stanowi część Wschodniej Obwodnicy Krakowa udostępniony dla ruchu w listopadzie 2010 r.

Wschodnia obwodnica Krakowa. S7 węzeł Igołomska – węzeł Christo Botewa (Rybitwy)

Budowa odcinka drogi ekspresowej S7 węzeł Igołomska – węzeł Christo Botewa wraz z nową przeprawą mostową nad Wisłą zgodnie z umową trwała do lipca 2017 r. Odcinek to tak zwana Trasa Nowohucka w Krakowie będąca zarazem częścią wschodniej obwodnicy miasta. Wykonawcą prac było konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. oraz Heilit + Woerner Sp. z o.o.

Budowa realizowana była we wschodniej części Krakowa, w dzielnicach: Podgórze i Nowa Huta i ma przejąć ruch tranzytowy z drogi krajowej nr 79 i przeprowadzić go nową drogą klasy S do autostrady A4 Katowice – Kraków – Rzeszów. Powstało 4,5 km trasy głównej, 1,55 km nowej dwujezdniowej drogi krajowej nr 79 oraz przeprawa przez Wisłę o długości 700 metrów i dwa dwupoziomowe węzły: Rybitwy i Igołomska.

Obwodnica Krakowa: Droga S7 z nowym mostem przez Wisłę - galeria

Obwodnica Krakowa: Droga S7 z nowym mostem przez Wisłe


S7 Myślenice – Lubień. Zakopianka

Zakres inwestycji obejmował budowę tzw. Zakopianki tj. dwujezdniowej drogi o parametrach ekspresowej S7 na odcinku 16,2 km, w tym obwodnicy Lubnia o długości 4,0 km, trzech węzłów drogowych dwupoziomowych (Stróża, Pcim, Lubień).

Budowa drogi S7 na odcinku Myślenice - Lubień wraz z obwodnicą Lubnia została podzielona na dwa etapy:

 • S7 od Myślenic do granicy gmin Pcim i Lubień (12,2 km)
 • S7 od granicy gmin Pcim i Lubień wraz z obwodnicą Lubnia do włączenia w stary przebieg na wysokości Witkówki (4,0 km).

Prace realizowane były w latach 2004-2009.

 

Odcinki drogi ekspresowej S7 w budowie:

Woj. pomorskie

S7 Gdańsk (Koszwały) – Elbląg (Kazimierzowo)

W II połowie 2015 roku ruszyły prace nad budową drogi S7 od obwodnicy Gdańska do obwodnic Elbląga. Inwestycja podzielona na dwa zadania obejmuje czterdzieści kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej:

 • S7 Koszwały - Nowy Dwór Gdański o długości 20,5 km. Planowany termin realizacji to październik 2018. Przetarg wygrała czeska firma Metrostav. Wartość kontraktu wynosi 1,642 mld zł.

 • S7 Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo (koło Elbląga) liczący 19,5 km. Zadanie obejmuje przebudowę drogi ekspresowej S7: likwidację skrzyżowania z ul. Żuławską i budowę wiaduktu nad drogą ekspresową S7 w ciągu ulicy Żuławskiej w Elblągu. Termin realizacji to październik 2018. Przetarg wygrała firma Budimex. Wartość kontraktu wynosi 1,576 mld zł.

Takie będzie 40 km drogi S7 z Gdańska do Elbląga

Droga ekspresowa S7 Gdańsk - Elbląg

 Fot.: GDDKiA

 

woj. mazowieckie

Zachodnia Obwodnica Radomia

Odcinek S7 jako obwodnicy zachodniej Radomia (24,6 km) na całej swojej długości przebiega po nowym śladzie. Powstaną 4 węzły: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe.

Umowę na realizację obwodnicy podpisano pod koniec lipca 2015 r. Na wykonawcę zadania w formule projektuj i buduj została wybrana hiszpańska firma Dragados, a jego wartość to 729,4 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2018 roku.

Mapa przebiegu obwodnicy Radomia

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S7 na odcinku obwodnicy Radomia

Mapa: GDDKiA

 

Woj. świętokrzyskie:

S7 Chęciny - Jędrzejów

Nowa dwujezdniowa droga ekspresowa od węzła Chęciny do węzła Jędrzejów będzie miała długość około 21 km i połączy wybudowaną w 2013 roku obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowi . Umowę na realizację inwestycji na kwotę 585,7 mln zł podpisano w czerwcu 2015 z konsorcjum z liderem Salini Polska.

Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2017 roku. Według stanu na sierpień 2017 r. prace nie posuwają się zgodnie z harmonogramem. Opóźnienia szacowane są na kilka miesięcy. Z nowej trasy skorzystamy najprawdopodobniej na wiosnę 2018 r.

 

Woj. małopolskie:

S7 Lubien – Rabka Zdrój. Zakopianka

Cała inwestycja S7 Lubien – Rabka Zdrój obejmuje budowę 16,7 km Zakopianki w tym 15,83 km ekspresowej S7. Oprócz budowy dwukomorowego tunelu o długości 2,06 km, który stanowił będzie 12,3% całej trasy wybudowane zostanie 38 obiektów inżynierskich. Koszt całości odcinka wyniesie ponad 2 mld 105 mln zł.

Realizację drogi ekspresowej S7 pomiędzy Lubniem i Rabką Zdrojem GDDKiA podzieliła na trzy zadania:

 • S7 Lubień – Naprawa. Odciek o długości 7,6 km realizuje polsko - ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa.

 • S7 Naprawa – Skomielna Biała wraz z budową tunelu. Odcinek tunelowy S7 Naprawa – Skomielna Biała buduje firma włoska, Astaldi.

 • S7 Skomielna Biała – Chabówka. Odcinek liczący 6,1 km buduje włoska firma SALINI IMPREGILO.

Czas realizacji odcinka na trasie Lubień - Naprawa i Skomielna – Chabówka wynosi 22 miesiące (I połowa 2018 roku). Najdłużej realizowany będzie odcinek tunelowy Naprawa - Skomielna - 54 miesiące od podpisania umowy (tj. pod koniec roku 2020.)

Droga ekspresowa S7 Lubień – Rabka - taka będzie nowa Zakopianka

Droga ekspresowa S7 Lubień – Rabka - taka będzie nowa Zakopianka

 Fot.: GDDKiA

 

Planowane odcinki drogi ekspresowej S7

Woj. mazowieckie:

S7 gr. woj – Płońsk

We wrześniu 2015 r. ogłoszono przetargi ograniczone na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Napierki – Płońsk. Zadanie podzielono na cztery odcinki realizacyjne:

 • Napierki-Mława (ok. 14 km),
 • Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km),
 • Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km),
 • Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km).

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do początku obwodnicy Płońska ma być realizowana w formule projektuj i buduj. Planowane są węzły drogowe: Mława Pn., Mława, Modła, Żurominek, Strzegowo Pn., Strzegowo Pd., Glinojeck, Pieńki Rzewińskie i Dłużniewo.

Przebieg przyszłej S7-ki w większości pokrywa się z istniejącą drogą krajową nr 7 Gdańsk – Warszawa. Na odcinku około 40 km pomiędzy miejscowością Kuklin w gminie Wieczfnia Kościelna, a miejscowością Unierzyż w gminie Strzegowo projektowana trasa S7 poprowadzona jest w nowym korytarzu. Obecna droga krajowa nr 7 na tym odcinku po modernizacji pozostaje w dotychczasowym śladzie, jako droga zbiorcza. Nowa droga S7 zaprojektowana jest po stronie wschodniej istniejącej drogi za wyjątkiem Strzegowa, gdzie poprowadzona jest po stronie zachodniej. Odcinek od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do miejscowości Kuklin oraz odcinek pomiędzy miejscowością Unierzyż, a południową granicą opracowania wykorzystują w śladzie istniejącej drogi. Na odcinku wykorzystującym ślad istniejący przewiduje się ze względu na parametry trasy ekspresowej korektę łuków lub korektę położenia istniejącej jezdni. Dobudowa drugiej jezdni do istniejącej proponowana jest na większości odcinków trasy po stronie wschodniej i tylko na nielicznych fragmentach po stronie zachodniej.

S7 Płońsk – Czosnów

Odcinek Płońsk – Czosnów o długości 35km to także rozbudowa istniejącej drogi do parametrów trasy ekspresowej S7. Zadanie jest w przygotowaniu, prowadzone są prace projektowe. Planowana realizacja w systemie zaprojektuj i zbuduj w Programie Budowy Dróg Krajowych przewidziana jest w latach 2018-2021. Droga ma mieć przekrój 2 x 3 pasy ruchu.

S7 Czosnów - Warszawa

Odcinek S7 Czosnów – Warszawa o długości 23 km to tzw. Północny wylot z Warszawy drogi S7 w kierunku Gdańska. Jak informuje GDDKiA inwestycja jest w przygotowaniu. Prowadzone są prace projektowe stadium STEŚ uwzględniające wariantowe przebiegi tras. Inwestycja będzie zlecona w systemie zaprojektuj i zbuduj i realizowana jako droga o przekroju 2 x 3 pasy ruchu w latach 2018 – 2021.

S7 Warszawa – Grójec

Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Grójca jest objęta już postępowaniem przetargowym. Całość ponad 29 km trasy została podzielona na trzy odcinki: odcinek A od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola (6,64 kilometrów), odcinek B od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn (14,8 kilometrów) oraz 7,9-kilometrowy odcinek C od węzła Tarczyn Północ do istniejącej S7 na obwodnicy Grójca.

Odcinek ma liczyć 29,3 km. Początkiem inwestycji jest włączenie dwujezdniowej drogi w istniejący węzeł Lotnisko (km 0+300 m) na Południowej Obwodnicy Warszawy (S2). W miejscowości Zamienie zaprojektowano węzeł Zamienie. Za miejscowością Nowa Wola planowany jest węzeł Lesznowola w miejscu przyszłego skrzyżowania z projektowaną drogą nr 721. W miejscowości Wola Gołkowska planowany jest węzeł Antoninów za istniejącym skrzyżowaniem z drogą nr 01343. W miejscowości Szczaki planowany jest węzeł Złotokłos w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2846W. Na wysokości miejscowości Grzywaczówka planowany jest węzeł Tarczyn Północ w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 876. W miejscowości Kopana planowany jest węzeł Tarczyn Południe w miejscu połączenia z istniejącą drogą nr 7. Od węzła Tarczyn Południe projektowana trasa biegnie po starym śladzie drogi krajowej nr 7. Końcem opracowania jest włączenie dwujezdniowej drogi w miejsce przed węzłem Grojec (km 29+623) na obwodnicy Grojca.

Według planów budowa drogi S7 z Warszawy do Grójca ma ruszyć w I połowie 2017 roku. Realizacja zadania ma zając nie więcej niż 37 miesięcy. Jest szansa, że nowa droga kierowcy pojadą w 2019 roku.

Woj. świętokrzyskie:

S7 Odcinek granica województwa mazowieckiego – Skarżysko-Kamienna

Odcinek drogi ekspresowej S7 Skarżysko-Kamienna – granica województwa świętokrzyskiego z mazowieckim objęty jest już przetargiem. Ten 7,8 km fragment trasy będzie biegł po zachodniej stronie istniejącej drogi nr 7. W początkowym i końcowym fragmencie inwestycji zaplanowano dwa węzły: Skarżysko Centrum i Skarżysko Północ.

Z budową drogi nie zgadzają się ekolodzy, którzy odwołali się od wydanych decyzji i zaskarżyli inwestycję do Komisji Europejskiej:

NSA: Budowa S7 Skarżysko-Kamienna – woj. mazowieckie zgodna z prawem

 

Woj. małopolskie:

S7 granica z woj. świętokrzyskim (węzeł Moczydło) – Kraków (węzeł Igołomska)

Trasa S7 od Krakowa do granic województwa ma mieć prawie 55,5 km długości. Powstanie jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku z możliwością rozbudowy do trzeciego na każdej z nich.

Dla odcinka drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim)-Szczepanowice–Widoma–Zastów–Kraków (do węzła „Igołomska”) na granicy województw małopolskiego i świętokrzyskiego prowadzone są prace koncepcyjne. Odbyły się już spotkania z mieszkańcami, którym przedstawiono możliwe rozwiązania i przebiegi trasy. GDDKiA ogłosiła też przetargi na wybór wykonawcy w systemie projektuj i buduj. W II połowie 2017 r. powinniśmy poznać wykonawców prac. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w 2018 roku po wydaniu przez wojewodę zgody na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID ruszy budowa, która potrwa około 3 lata.

Realizację S7 granica z woj. świętokrzyskim – Kraków podzielono na trzy odcinki:

 • Odcinek I: S7 granica woj. świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła) – długość ok. 23.2 km
 • Odcinek II: S7 węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma – długości ok. 14km
 • Odcinek III: S7 węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) długości ok.18,3 km

KOMENTARZE

Austrijak
2018-03-11 19:29
Czy ktoś ogólnie myśli o tym ,ze to co jest realizowane na budowie trasy s7 bedzie służyło mam czy naszym wnukom ? Mieszkam w Austrii i mogę tylko powiedzieć , ze takiego burdelu przy budowach tras szybkiego ruchu czy tez autostrad nie ma na całym świecie ! Syff!!! Jak to jest możliwe , ze przy podpisywaniu umowy z firma która podejmuje się budowy danego odcinka nie zawiera się umowy o żadnym ,żadnym ,żadnym , przedłużeniu terminu oddania do użytku ! To kurwa skandal! W Austrii za jeden dzień opóźnienia budowy odcinka autostrady lub szybkiego ruchu płaci się ogromne pieniądze dlatego wykonawca robi cuda ,a te cuda są realizowane w 100% ażeby ukończyć budowę na czas! Syfff kto jest odpowiedzialny za to ! Dajcie kogoś kto myśli o tym ,a nie jak do tej pory tylko o kasie dla siebie ! 5 lat więzienia dla tego kto to podpisywał. Mnie ma czegoś takiego jak przedłużenie terminu oddania .taki termin nie istnieje .
keray
2017-12-21 09:32
no przydałoby się trochę zaktualizować te wszystkie informacje, bo wiele odcinków które tutaj funkcjonują "w realizacji" są już oddane, a te które tutaj są "w przygotowaniu" są już "w realizacji"
gosc
2017-08-28 18:51
Jeszcze przydałoby sie zobrazowac caly przebieg na pogladowej mapie i bedzie pieknie...Czy ktos wkoncu wezmie sie za połnocna obwodnice Krakowa (okolice Zielonek)
Krakow
2017-07-17 13:26
10 lat projektować drogę s7 krakow granice to tylko Polak potrafi
2gosc2
2017-06-28 14:25
Pytanie - a co z odcinkiem między A4 a Myślenicami - czemu tamta droga nie jest jako S7?
z krakowa m
2017-06-15 12:21
jestem zadowolony z dobrego opisu. gorzej z terminem budowy odcinka z Krakowa na północ. Moim zdaniem wybierałbym odcinki które są najtańsze w budowie.
kreator
2017-05-21 22:55
Podajcie nazwiska urzędników ktorzy spaprali sprawę z odcinkiem na północ od Krakowa, sąd dopatrzył się błędów. Niech zapłacą za opóźnienia
dd
2017-05-21 22:53
A co z odcinkiem Krakow-Myślenice? Nie ma ani jednej wzmianki
1 2 następna >

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: