1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Do 2030 r. nowa DK7 Rabka – Chyżne i obwodnice pod Tatrami

Do 2030 r. nowa DK7 Rabka – Chyżne i obwodnice pod Tatrami

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2020-06-17
Do 2030 r. nowa DK7 Rabka – Chyżne i obwodnice pod Tatrami
Ekspresowa trasa S7 Naprawa - Rabka Zdrój. Do 2030 r. ma być rozbudowana DK7 Rabka - Chyżne. Zdjęcia: GDDKIA
Powstał program rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza. Zakłada on m.in. rozbudowę drogi krajowej nr 7 Rabka – Chyżne i budowę obwodnic Nowy Targ, Zakopane, Chochołów, Czarny Dunajec, Jabłonka. Inwestycje mają być zrealizowane do 2030 roku.

Program rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza został przyjęty przez Radę Ministrów. Ma on poprawić dostęp do regionu Podtatrza, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych i środowiskowych.

Program obejmie teren dwóch powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, wraz z gminami: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary.

Obszar ten charakteryzuje się znacznym ruchem turystycznym. Przykładowo – w okresach poza sezonem (marzec – maj oraz październik – listopad) natężenie ruchu na drodze krajowej nr 7 osiągało poziom ok. 16 tys. pojazdów w ciągu doby, podczas gdy w najwyższym sezonie (lipiec – sierpień) było to ok. 24 tys. pojazdów na dobę. Tylko w samym 2018 r. Tatrzański Park Narodowy odwiedziło blisko 4 mln osób.

W ramach przyjętego programu modernizowana będzie infrastruktura komunikacyjna oraz budowany system transportowy z wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu zbiorowego. Prace obejmą m.in. budowę i rozbudowę linii kolejowych i sieci drogowej oraz likwidację tzw. „wąskich gardeł.”

Zakopianka: S7 Naprawa - Skomielna Biała za półmetkiem, druga nitka tunelu przebita

Budowa Zakopianki na odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka Zdrój rozpoczęła się w 2016 r.

Budowa Zakopianki na odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka Zdrój rozpoczęła się w 2016 r. Zdjęcia: GDDKIA

DK7 Rabka - Chyżne bedzie rozbudowana

Przypominamy, że jesienią ubiegłego roku resort infrastruktury dał zielone światło do przygotowań dla budowy drogi dwujezdniowe klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu drogi krajowej nr 7 na odc. Rabka – Chyżne i budowy obwodnicy Nowego Targu. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium korytarzowego, wraz z określeniem klasy technicznej planowanej drogi, co będzie wynikało z przeprowadzonych analiz oraz prognoz ruchu. W ramach tych prac zostanie ponadto zlecone opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i materiałami do decyzji środowiskowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.

Wstępny zakres prac budowlanych dla DK7 Rabka – Chyżne zakłada m.in. budowę dwujezdniowej drogi o długości ok. 35 km, wraz z siecią dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony środowiska i systemu odwodnienia. Droga będzie dostosowana do nośności nawierzchni 115 kN/oś. Realizacja inwestycji jest przewidywana w systemie projektuj i buduj.

Obwodnica Nowego Targu w przygotowaniu

Z kolei dla obwodnicy Nowego Targu prace przygotowawcze obejmują wykonanie dokumentacji technicznej, nabycie nieruchomości oraz badania archeologiczne. W ramach zadania powstanie połączenie DK47 z DK49 o długości koło 5 km, stanowiące obwodnicę Nowego Targu.

W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi krajowej poza zwartą zabudową. Włączenie nowej trasy do istniejącej drogi krajowej nr 49 (ul. Jana Pawła II) nastąpi w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, realizowanego jako obwodnica miejscowości Waksmund, Ostrowsko i Łopuszna.

W ramach zadania powstaną 4 obiekty inżynierskie: 1 most i 3 wiadukty, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań i węzłów dwupoziomowych, na projektowanych wiaduktach i moście przez Biały Dunajec oraz urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przejścia dla małych zwierząt. Ponadto zrealizowana zostanie sieć infrastruktury technicznej: wodociągowa, techniczna, kanalizacyjna oraz elektrotechniczna.

Proces przygotowawczy ma być realizowany w latach: 2020 – 2022.

Rząd obiecuje miliardy na budowę ekspresówek w tym S6, S10, S8 i S5

Inwestycje przewidziane do realizacji w ramach programu rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza

Rewitalizacja linii 99 Chabówka-Zakopane – inwestycja podstawowa na linii zakopiańskiej

 • Realizacja: do 2023 r.
 • Koszt: 356 mln zł.
 • Efekt: zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h.

Przebudowa dróg przez powiaty przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych

 • Długość dróg objętych projektami: 17,4 km.
 • Wartość zadań: 33 mln zł.

Przebudowa dróg przez gminy przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych

 • Długość dróg objętych projektami: 21,2 km.
 • Wartość zadań: 39 mln zł.

 

Rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem

Realizacja: do 2023 r.

Koszt: 22 mln zł.

 

Inwestycje planowane do 2030 r.

 • Rozbudowa linii kolejowej nr 99 o drugi tor na wybranych odcinkach Nowy Targ – Zakopane.
 • Budowa obwodnic – Nowy Targ, Zakopane, Chochołów, Czarny Dunajec, Jabłonka.
 • Budowa drogi DK 7 na odc. Rabka – Chyżne.
 • Budowa rond – Zakopane, Szaflary.
 • Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa na odcinku DK47 Nowy Targ – Zakopane.
 • Uzupełnienie miejskiej sieci drogowej – Zakopane, Nowy Targ.
 • Budowa, modernizacja i rozbudowa dróg powiatowych i gminnych – gmina Kościelisko, Zakopane, Poronin, Brzegi, Wierch Olczański, Wierch Rusiński, Kaniówka.
 • Budowa Centrum Przesiadkowego w Kuźnicach.
 • Budowa parkingów buforowych – Nowy Targ, Zakopane.
 • Budowa parkingów „Park&Ride” przy przystankach Podhalańskiej Kolei Regionalnej.
 • Budowa ścieżek rowerowych oraz sieci wypożyczalni rowerów elektrycznych.
 • Zakup taboru kolejowego oraz niskoemisyjnego taboru autobusowego.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 7 Jak dojadę - Nowy Targ Jak dojadę - Zakopane