Droga S10 ominie Płock i połączy się Obwodnicą Aglomeracji Warszawy - warianty, terminy, informacje
Nowy przebieg drogi ekspresowej S10 od autostrady A1 przez Płock do Warszawy wraz z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej - znamy warianty przebiegu trasy. Zdjęcia: GDDKIA

Poznaliśmy warianty korytarzy przebiegu nowej drogi ekspresowej S10 omijającej Płock i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). - Jesteśmy gotowi na dalsze prace w tym obszarze, aby za nie dłużej niż 10 lat nowa trasa S10 była gotowa – zaznaczają drogowcy. Wcześniej trzeba jednak znaleźć pieniądze na prace przygotowawcze, a szacuje się, że realizacja trasy w zależności od wariantu wyniesie od 23 do 26 mld złotych.

Budowa nowej drogi ekspresowej S10 wschód – zachód od połączenia z autostradą A1 przez Płock do Warszawy i dużej obwodnicy stolicy to jedno z największych zadań przewidzianych do realizacji w najbliższych latach. Nowy układ komunikacyjny uwzględniający wybudowanie S10 pozwoli połączyć Płock i sąsiednie miejscowości z resztą Polski. Odciąży Warszawę i znacznie skróci czas przejazdu dla jadących tranzytem przez centralna Polskę. Obecna sieć drogowa jest niewydolna, tworzą się korki, ruch tranzytowy idzie przez miasta, co jest dużym problemem zarówno dla kierowćów jak i dla mieszkańców. Nowa trasa S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej ma zdjąć ruch pojazdów ciężarowych z obecnego ciągu dróg DK50 i DK62, o niedostosowanych do oczekiwań użytkowników, parametrach użytkowych. Trasa zapewni połączenie rejonu Warszawy z północno-zachodnim fragmentem Mazowsza oraz aglomeracją bydgosko-toruńską. Uwzględnia także powiązania Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej z nowymi drogami tranzytowymi, w tym S10 pomiędzy autostradą A1 a drogą ekspresową S8, która w swojej północnej części stanowi naturalną, północną część OAW.

Drogowcy są dopiero na początku prac. Powstały cztery warianty nowego przebiegu drogi ekspresowej S10 omijającej Płock od północy oraz jej połączenia z tzw. dużym ringiem wokół Warszawy. Inwestycja zakłada również skomunikowanie zlokalizowanego na zachodnich obrzeżach aglomeracji warszawskiej Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to na przełomie 2019/2020 roku zostanie ogłoszony przetarg na opracowane STEŚ i koncepcji programowej. Projektowanie i budowa tej ważnej trasy ruszy najwcześniej w 2026 roku.

Harmonogram prac dla drogi ekspresowej S10 na trasie autostrada A1 – Płock – Warszawa wraz z dużą obwodnicą aglomeracji warszawskiej:

 • 2019/2020 r. - pozyskanie finansowania na prace przygotowawcze, zatwierdzenie Programu Inwestycyjnego, ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 2020-2024 r. - wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej

 • 2023 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wskazanie wariantu do realizacji)

 • 2024-2028 r. - badania archeologiczne

 • 2025 r. - przetarg na projekt i roboty budowlane

 • 2026-2029 r. - projektowanie i roboty budowlane

Mapa drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - warianty przebiegu

Mapa drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - warianty przebiegu. Mapa: GDDKIA

Pierwszy krok już zrobiono. Jesienią 2018 roku ruszyły prace nad Studium Sieciowym, a zakres opracowania objął obszar województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego (łącznie 26 powiatów i 192 gminy). Wytrasowano ok. 3 tys. km wariantów nowych dróg, pozwalających zrealizować założony cel: połączenie autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 oraz poprowadzenie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w sposób umożliwiający obsługę planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego drogami wysokiej klasy.

To właśnie na tym etapie zaproponowano klasy techniczne i przekroje poszczególnych elementów inwestycji tj.

 • S10 i północna część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w klasie drogi ekspresowej (S 2x2, koło Warszawy 2x3 pasy ruchu),

 • południowy fragment OAW (od węzła Wiskitki na A2 do odcinka A2 Warszawa-Mińsk Mazowiecki) w klasie autostrady (A 2x3 pasy ruchu).

Wytyczono cztery korytarze przebiegu S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, które zostały objęte uszczegółowieniem i oceną w ramach Studium Korytarzowego:

 • Wariant 1: A1 (Toruń - proponowany węzeł Grabowiec) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - OAW (opcja w sąsiedztwie m. Tłuszcz), o długości 380 km, z czego ok. 100 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 24,1 mld zł,

 • Wariant 2: A1 (Toruń - istniejący węzeł Lubicz) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (opcja nawiązująca do przebiegu DK50 i DK62 na południe od m. Wyszków), o długości 412 km, z czego ok. 110 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 26 mld zł,

 • Wariant 3: A1 (Włocławek - istniejący węzeł Włocławek Północ) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (według opcji jak dla Wariantu 1 z korektami w rejonie Sochaczewa i Piaseczna), o długości 362 km, z czego ok. 95 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 22,9 mld zł,

 • Wariant 4: A1 (Ciechocinek/Włocławek - proponowany węzeł Brudnowo) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (według opcji jak dla Wariantu 2 z korektami w rejonie Sochaczewa, Piaseczna i Wyszkowa), o długości 398 km, z czego ok. 105 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 25,4 mld zł.

 

Przebieg drogi ekspresowej w okolicach Płocka. Mapa: GDDKIA

Droga ekspresowa S10 w okolicy Płocka

 

Kolejny etap prac to przejście od pomysłu do pierwszych prac. planistycznych – czyli opracowanie studium korytarzowego. Jest ono pierwszym elementem dokumentacji projektowej, określającym lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac.

- Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętymi ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwala na wybór optymalnych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i jednocześnie realnych pod względem ekonomicznym. Przeprowadzone analizy interdyscyplinarne pozwalają wszechstronnie ocenić porównywane trasy drogowe, jak i zaproponować optymalny, zdaniem inwestora, przebieg studiowanej trasy drogowej, która będzie przedmiotem szczegółowych analiz na następnych etapach przygotowania inwestycji – wyjaśnia GDDKIA.

Charakterystyka drogi ekspresowej S10. Źródło: GDDKIA

Dane i charakterystyka drogi ekspresowej S10 Toruń - Płock - Warszawa

Wybrany do dalszych analiz korytarz o szerokości ok. 5 km, zostanie skierowany do uszczegółowienia w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, gdzie będą prowadzone kolejne wariantowania i analizy dążące do wskazania optymalnego i precyzyjnego, przyszłego przebiegu inwestycji. Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja drogi ekspresowej S10, Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej i połączenia z Centralnym Portem Komunikacyjnym, przełoży się na zmiany rozkładu ruchu nie tylko na podstawowej sieci drogowej, ale na całym układzie drogowym. Dlatego też analizy obejmują inne, istniejące odcinki dróg krajowych, które w kolejnych horyzontach czasowych - 2030, 2040, 2050 (niezależnie od już prowadzonych inwestycji), będą wymagać dodatkowych działań inwestycyjnych (zmiana przekroju, dobudowa dodatkowych jezdni itp.).

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Trzymam kciuki
2019-09-14 13:57
WOW (wielka obwodnica warszawy) bardzo sie przyda. Miedzy tarczynem a warszawa zbyt gesta zabudowa i park narodowy zeby tam budowac (no chyba ze tunel jak na ursynowie) ;)
Jaca
2019-09-03 09:29
Baju Baju...wygadał się wicestarosta toruński, że ma informacje oficjalne od GDDKIA, że trasa będzie omijać powiat toruński...więc WARIANT 1 i 2 z miejsca nawet nie powinny się pojawić na tej mapie !!! Obłudnicy !!!
Olo
2019-09-02 08:54
Nie bujanie tylko biznes. Port lotniczy to wielka kasa. I to ma być jeden z większych w świecie. Trzymam kciuki aby ten projekt zrealizowano.
KTK
2019-09-01 07:32
Znów bujanie w obłokach czyli wszystko wokół W-wy. Właśnie dalsze odcinki, jak niektórzy wspomnieli- to jest priorytet. Tam jest mnóstwo wypadków (odcinek Bydgoszcz-Toruń) ale też mniej problemów z wywłaszczeniem gdyż to teren zalesiony. Dodam jednak sarkastycznie - to fragment za Toruniem więc Rydzyka nie interesuje.
Vin45
2019-08-31 21:52
Ta droga ani niczego nie ominie ani nie połączy bo jej przez najbliższe 25lat nie wybudują. Tylko mieszkających ludzi na trasie tych bazgrołów żal
P
2019-08-31 21:52
Przecież Warszawka jest najważniejsza i musi mieć drogę wszędzie nawet ring wokół W-wy. Co tam reszta Polski i tranzyt. Przecież S10 ze Szczecina przez Piłę, Bydgoszcz, Toruń jest nikomu nie potrzebna...
wwxx
2019-08-31 21:37
priorytet Szczecin do Torunia, a super priorytet Szczecin do Pily, od Stargardu do Torunia to tragedia !
Przemyslaw Perka
2019-08-31 20:47
Jak oglądam te propozycje to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Rzeczywiście te koncepcje wyglądają jak Warszawa złapana przez Rydzyka na lasso!!! Ale na poważnie, ta grafika, wobec swojej rozdzielczości jest słabym materiałem poglądowym. Uważam, że po pierwsze duża obwodnica Warszawy wonna opierać się na od zachodu,południa i wschodu na bazie obecnej DK50 i od północy na S10, co okazuję na załączniku graficznym: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2468175373248106&set=p.2468175373248106&type=3&theater
1 2 następna >

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: