1. Strona główna
 2. Drogi wojewódzkie
 3. Opis dróg wojewódzkich

Drogi wojewódzkie w Polsce

 1. conadrogach.pl
 2. 2014-12-05
Drogi wojewódzkie w Polsce
Droga wojewódzka nr 975 Dąbrowa Tarnowska - Wojnicz. Zdjęcie: ZDW w Krakowie.
Drogi wojewódzkie w Polsce stanowią gęstą sieć powiązań drogowych uzupełniających siatkę dróg krajowych a pośrednio także dróg ekspresowych i autostrad. To łącznie niemal 850 dróg o łącznej długości niespełna 29 tys. km. Mają trzycyfrową numerację na żółtych tablicach.

Do rangi drogi wojewódzkiej zaliczyć można drogę o znaczeniu lokalnym, łączącą ze sobą miasta, poszczególne drogi krajowe bądź istotne punkty (jak stacja kolejowa) z drogami o większym znaczeniu dla lokalnego transportu. O uznaniu danej drogi za trakt kategorii drogi wojewódzkiej decyduje samorząd województwa (a dokładnie sejmik wojewódzki), przez teren którego dana droga przebiega. I to właśnie władze samorządowe odpowiednich województw są odpowiedzialne za utrzymanie, oznaczenie i ewentualne remonty tych dróg. Do sprawowania opieki nad drogami wojewódzkimi sejmiki województw powołują organ nadzorczy, jakim jest zarząd dróg wojewódzkich, odpowiedni dla każdego regionu administracyjnego kraju.

Oznaczeniem dróg wojewódzkich jest drogowy znak kierunku i miejscowości E15b, przedstawiający w prostokątnej ramce numer drogi (czarną czcionką) na żółtym tle. Numeracja dróg wojewódzkich zaczyna się od numeru 100 (województwo pomorskie; Rumia – Pierwoszyno) a kończy na numerze 993 (południowo-zachodnia część województwa podkarpackiego; Gorlice – Dukla).

Droga wojewódzka znak

Liczba wszystkich dróg wojewódzkich w Polsce wynosi 847. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanego w maju 2013 roku (przedstawia dane z lat 2010-2011; tego typu raporty GUS publikuje co dwa lata), łączna długość wszystkich dróg wojewódzkich w naszym kraju w roku 2011 wynosiła prawie 28,5 tys. km, co stanowi niemal 7% długości wszystkich dróg publicznych w Polsce. Aż (bo jak na standard drogi wojewódzkiej to niemało) i tylko (bo przy ponad 28 tys. to relatywnie niewielka liczba) 63 km polskich dróg wojewódzkich posiadały w tym czasie nawierzchnię gruntową. Dość często zdarza się że w sieci dróg wojewódzkich brak jest ciągłości na niektórych odcinkach. Występuje on w sytuacjach, kiedy trasa przecina rzekę, na której nie ma w tym miejscu przeprawy (przy braku mostu spotyka się nieraz przeprawę promową – całoroczną bądź okresową, np. DW518, DW258 czy DW330).

Sieć dróg wojewódzkich w Polsce:

Mapa dróg wojewózkich w Polsce

Droga wojewódzka to szlak o znaczeniu lokalnym, jednak w tym pokaźnym gronie 847 dróg znajdują się i takie, których lokalność jest co najwyżej umowna. Bo jak nazwać lokalną drogę o długości średniej długości drogi krajowej, biegnącą przez dwa województwa a łączącą tak odległe destynacje jak Lublin i leżącą pod Sanokiem miejscowość Grabownica Starzeńska? Mowa o 220-kilometrowej drodze wojewódzkiej nr 835, biegnącej przez województwa lubelskie i podkarpackie. Kolejnym przykładem jest biegnąca z Warlubia (nieopodal Grudziądza w województwie kujawsko-pomorskim) do Łeby na Środkowym Pomorzu 170-kilometrowa droga wojewódzka nr 214.

Najdłuższe drogi wojewódzkie w Polsce:

DW835 - zobacz dużą mapę:

DW 835 mapa

DW214 - zobacz dużą mapę:

DW 214 mapa

DW544 - zobacz dużą mapę:

DW544 mapa

Statystyczna droga wojewódzka w naszym kraju ma długość 33,6 km, przy czym dróg o długości większej niż 100 km jest 29, co przy ogólnej liczbie 847 dróg wojewódzkich w kraju nie jest wynikiem porażającym i broni definicji o lokalnym charakterze tych dróg. Potwierdza to też liczba aż 181 dróg o długości mniejszej niż 10 km (ponad 21% wszystkich dróg wojewódzkich). Wiele z nich to ledwie kilkusetmetrowe łączniki stacji kolejowych z drogą krajową bądź inną drogą wojewódzką (np. DW404 czy DW778). Rekordzistką wśród najkrótszych dróg wojewódzkich jest DW219, biegnąca w Gniewie (województwo pomorskie), łącząca stację kolejową z inną drogą wojewódzką – nr 234. Ma ona długość zaledwie 55 m.

Droga wojewódzka to zazwyczaj droga z jedną jezdnią i dwoma pasami ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ale na terenie wielkich miast możemy spotkać wielopasmowe i bezkolizyjne arterie jak chociażby DW 902 na Śląsku łączącą Katowice i Gliwice zwana Drogową Trasą Średnicową czy DW 717 w Warszawie, w ciągu Al. Jerozolimskich.

Droga wojewódzka nr 902 jako Drogowa Trasa Średnicowa w Chorzowie. Zdjęcie: Mirosław Staszyk, DTŚ SA:

GW 902

Największa ilość kilometrów dróg wojewódzkich przypada na województwo mazowieckie (prawie 3000 km), najmniej na opolskie (niewiele ponad 984 km). Jeśli chodzi o liczbę dróg przebiegających co najmniej na terenie jednego województwa także prym wiedzie mazowieckie z liczbą 126 dróg wojewódzkich. Najsłabiej wypada w tym zestawieniu podlaskie z 32 takimi trasami. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie drogi „należą” tylko do jednego województwa, ponad 30% z nich to drogi międzywojewódzkie, łączące ze sobą nawet trzy regiony administracyjne.

Drogi wojewódzkie z podziałem na regiony:

dolnośląskie: 80 dróg, 2362 km
kujawsko-pomorskie: 56 dróg, 1767 km
lubelskie: 66 dróg, 2216 km
lubuskie: 63 dróg, 1593 km
łódzkie: 36 dróg, 1179 km
małopolskie: 39 dróg, 1426 km
mazowieckie: 126 dróg, 2996 km
opolskie: 45 dróg, 984 km
podkarpackie: 47 dróg, 1673 km
podlaskie: 32 dróg, 1241 km
pomorskie: 71 dróg, 1803 km
śląskie: 62 dróg, 1422 km
świętokrzyskie: 36 dróg, 1075 km
warmińsko-mazurskie: 51 dróg, 1912 km
wielkopolskie: 84 dróg, 2713 km
zachodniopomorskie: 54 dróg, 2114 km

Jak pokazuje powyższe zestawienie, zagęszczenie sieci dróg wojewódzkich nie zależy tylko i wyłącznie od wielkości województwa, ale także od wielu innych czynników. Dla przykładu: województwo dolnośląskie ma większą lub dużo większą:
a) liczbę dróg wojewódzkich na swoim terenie (co nie jest do końca miarodajne, bo – jak napisano wcześniej – jedna droga może przebiegać nawet przez kilka województw),
b) liczbę kilometrów dróg wojewódzkich
od rozleglejszych terytorialnie województw zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego czy podlaskiego (w którego przypadku różnica jest wręcz kolosalna). I właśnie porównanie z tym ostatnim pokazuje, od czego przede wszystkim zależy zagęszczenie siatki dróg. Po pierwsze: od stanu gospodarki na danym obszarze i co za tym idzie, inicjatyw infrastrukturalnych na poziomie samorządów (władze państwowe nie ingerują w budownictwo tras rangi drogi wojewódzkiej). Po drugie: od krajobrazu i ukształtowania terenu (występowania dużych obszarów zalesienia, jezior czy terenów górskich). I po trzecie: od liczby miast na terenie województwa – im ich mniej, tym sieć rzadsza.

Drogi wojewódzkie o największym znaczeniu dla transportu kołowego w poszczególnych regionach:

województwo dolnośląskie

 • DW 292 - droga o długości ok. 106 km, łącząca Nową Sól (województwo lubuskie) i Lisowice (powiat legnicki); droga mija Bytom Odrzański, Głogów, Ścinawę
 • DW 296 - droga o długości ok. 89 km, łącząca Kożuchów (województwo lubuskie) i Lubań; mija m.in. Żagań, Iłowę, Węgliniec
 • DW 297 - droga o długości ok. 110 km łącząca Nową Sól (województwo lubuskie) i Pasiecznik; droga przejeżdża przez Kożuchów, Szprotawę, Bolesławiec, Lwówek Śląski
 • DW 305 - droga o długości ok. 91 km łącząca Bolewicko, województwo wielkopolskie i Wroniniec (powiat górowski); droga mija Nowy Tomyśl, Wolsztyn, Wschowę; dolnośląskie łączy bezpośrednio z województwem lubuskim a dopiero za jego pośrednictwem z wielkopolskim
 • DW 323 - droga o długości ok. 64 km, łącząca Leszno (województwo wielkopolskie) i Lubin; 323-ka przebiega m.in. przez Górę
 • DW 328 - droga o długości ok. 115 km, łącząca Nowe Miasteczko (województwo lubuskie) i Marciszów (powiat kamiennogórski); droga mija Chojnów i Złotoryję
 • DW 350 - droga o długości ok. 71 km, łącząca Łęknicę (województwo lubuskie) i Bolesławiec, trasa biegnie równolegle do krajowej 18-ki
 • DW 382 - droga o długości ok. 82 km, łącząca Stanowice (powiat świdnicki) z granicą państwa z Czechami w Paczkowie, województwo opolskie
 • DW 451 - droga o długości ok. 32 km, łącząca Oleśnicę z Namysłowem (województwo opolskie)

województwo kujawsko-pomorskie

 • DW 240 - droga o długości ok. 78 km, łącząca Chojnice, województwo pomorskie i Świecie; droga mija Tucholę i wpada do powiatu chojnickiego, łącząc w ten sposób województwa kujawsko-pomorskie i pomorskie
 • DW 241 - droga o długości ok. 90 km, łącząca Tucholę i Rogoźno (województwo wielkopolskie); 241-ka łączy województwo kujawsko-pomorskie z powiatem wągrowieckim w województwie wielkopolskim
 • DW 242 - droga o długości ok. 90 km, łącząca Więcbork i Wyrzysk, województwo wielkopolskie; 242-ka łączy województwo kujawsko-pomorskie z powiatem pilskim w województwie wielkopolskim
 • DW 251 - droga o długości ok. 81 km, łącząca miejscowość Kaliska pod Wągrowcem (województwo wielkopolskie) z Inowrocławiem; droga stanowi połączenie pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim a powiatem wągrowieckim w województwie wielkopolskim
 • DW 266 - droga o długości ok. 99 km, łącząca Ciechocinek i Konin (województwo wielkopolskie); droga mija m.in. Radziejów po czym wpada do powiatu konińskiego w województwie wielkopolskim
 • DW 270 - droga o długości ok. 51 km, łącząca Brześć Kujawski i Koło, (województwo wielkopolskie); trasa relacji północ-południe, łącząca region z powiatem kolskim w województwie wielkopolskim
 • DW 541 - droga o długości ok. 124 km, łącząca Lubawę, województwo warmińsko-mazurskie i Dobrzyń nad Wisłą; trasa łączy region z powiatem sierpeckim w województwie mazowieckim a pośrednio także z województwem warmińsko-mazurskim (powiaty działdowski i nowomiejski)
 • DW 544 - droga o długości ok. 162 km, łącząca Brodnicę i Ostrołękę, województwo mazowieckie; łączy region z powiatem działdowskim (województw warmińsko-mazurskie); 544-ka to jedna z najdłuższych dróg wojewódzkich w naszym kraju
 • DW 563 - droga o długości ok. 68 km, łącząca Rypin z Mławą, województwo mazowieckie; trasa a równoleżnikowym przebiegu łącząca kujawsko-pomorskie z powiatami żuromińskim i – pośrednio – mławskim (oba w województwie mazowieckim)

województwo lubelskie

 • DW 698 - droga o długości ok. 93 km, łącząca Siedlce (mazowieckie) z Terespolem; do lubelskiego droga wpada z powiatu łosickiego
 • DW 747 - droga o długości ok. 97 km, łącząca Iłżę (mazowieckie) i Konopnicę (lubelskie) na przedmieściach Lublina; droga relacji wschód-zachód, łącząca lubelskie z powiatem lipskim (mazowieckie)
 • DW 755 - droga o długości ok. 39 km, łącząca Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) i Kosin (województwo lubelskie) a bezpośrednio powiaty kraśnicki i sandomierski (świętokrzyskie)
 • DW 801 - droga o długości ok. 124 km, relacji Warszawa – Puławy; bardzo ważna droga wojewódzka, łącząca bezpośrednio województwo lubelskie z powiatem garwolińskim w województwie mazowieckim
 • DW 835 - najdłuższa droga wojewódzka w kraju (o długości 220 km), o przebiegu południkowym, łącząca Lublin i Grabownicę Starzeńską, województwo podkarpackie; droga stanowi łącznik między województwami lubelskim i podkarpackim (powiatem przeworskim)
 • DW 855 - droga o długości ok. 39 km, łącząca Olbięcin (województwo lubelskie) i Stalową Wolę (województwo podkarpackie)
 • DW 858 - droga o długości ok. 79 km, łącząca Zarzecze (województwo podkarpackie) i Szczebrzeszyn; trasa relacji wschód-zachód, stanowi łącznik z powiatem niskim w województwie podkarpackim
 • DW 865 - droga o długości ok. 72 km, łącząca Jarosław (podkarpackie) i Bełżec w województwie lubelskim; droga biegnie w południowo-wschodniej części województwa i łączy je z powiatem lubaczowskim w województwie podkarpackim

województwo lubuskie

 • DW 130 - droga wojewódzka o długości 29 km łącząca Gorzów Wielkopolski z DK 23 w Barnówku (województwo zachodniopomorskie)
 • DW 151 - ważna droga wojewódzka o długości 136 km łącząca Świdwin (województwo zachodniopomorskie) z Gorzowem Wielkopolskim
 • DW 156 - startuje w Kleśnie, niedaleko Drezdenka; łączy lubuskie z województwem zachodniopomorskim; w Strzelcach Krajeńskich droga przecina krajową 22-kę i opuszcza województwo lubuskie po ok. 39 km
 • DW 160 - ważny łącznik województwa lubuskiego zarówno z wielkopolskim jak i zachodniopomorskim; droga zaczyna bieg w Suchaniu (powiat stargardzki) a kończy w Miedzichowie (powiat nowotymski); jej łączna długość to 144 km a długość lubuskiego odcinka stanowi 37 km; przejeżdża przez m.in. Dobiegniew i Drezdenko
 • DW 174 - startuje w Drezdenku i kieruje się na wschód, łącząc lubuskie z wielkopolskim (przez Krzyż Wielkopolski dociera do Wielenia)
 • DW 297 - łączy województwo lubuskie i dolnośląskie; startuje w Nowej Soli, odbijając od ekspresowej S3-ki; stanowi łącznik z autostradami A18 i A4 oraz drogami krajowymi nr 12 i 30; łączna długość drogi to 110 km, lubuski odcinek ma długość 42,4 km
 • DW 345 - droga o długości 46 km, łączącą krajową 32-kę w Wolsztynie (wielkopolskie) z ekspresową drogą S3 w Nowej Soli
 • DW 328 - łącznik z województwem dolnośląskim; droga startuje w Nowym Miasteczku (powiat nowosolski) i biegnie na południe; stanowi połączenie m.in. z autostradą A4, krajowymi drogami nr 3, 5, 12 i 94 i dolnośląską Złotoryją

województwo łódzkie

 • DW 473 - droga o długości ok. 85 km łącząca Koło (województwo wielkopolskie) i Łask (łódzkie); dość długa droga wojewódzka prowadząca z centrum województwa na północny-zachód; mija Szadek i Uniejów, po czym wpada do powiatu kolskiego w województwie wielkopolskim
 • DW 483 - droga o długości ok. 95 km łącząca Łask i Częstochowę; 483-ka biegnie z Łasku w stronę przeciwną do 473-ki – na południe; mija Szczerców i wpada do powiatu częstochowskiego w województwie śląskim
 • DW 581 - droga o długości ok. 27 km łącząca Gostynin (województwo mazowieckie) i Krośniewice (łódzkie); droga na północy regionu łącząca łódzkie z powiatem gostynińskim (mazowieckie)
 • DW 705 - droga o długości ok. 76 km łącząca Śladów (województwo mazowieckie) i Jeżów (łódzkie); droga z Jeżowa wiedzie na północ przez Skierniewice, Puszczę Kampinoską i Puszczę Bolimowską i wpada do powiatu skierniewickiego w województwie mazowieckim
 • DW 707 - droga o długości ok. 55 km łącząca Skierniewice z Nowym Miastem nad Pilicą (mazowieckie); trasa ta jest głównym połączeniem drogowym między Skierniewicami a Nowym Miastem nad Pilicą; przebiega przez Rawę Mazowiecką i wpada do powiatu grójeckiego w województwie mazowieckim
 • DW 742 - droga o długości ok. 89 km łącząca Przygłów (łódzkie) i Nagłowice (województwo świętokrzyskie); droga relacji północ-południe, startująca na południowo-wschodnich obrzeżach Piotrkowa Trybunalskiego na południe; minąwszy Przedbórz wpada do powiatu włoszczowskiego w województwie świętokrzyskim

województwo małopolskie

 • DW 768 - droga o długości ok. 94 km, łącząca Jędrzejów (województwo świętokrzyskie) i Brzesko; trasa łączy małopolskie z powiatem kazimierskim w województwie świętokrzyskim
 • DW 776 - droga o długości ok. 92 km, łącząca Kraków, województwo małopolskie i Busko-Zdrój, województwo świętokrzyskie; trasa łączy małopolskie z powiatem kazimierskim w województwie świętokrzyskim
 • DW 791 - droga o długości ok. 84 km, łącząca Trzebinię i Poczesną, województwo śląskie; trasa relacji północ-południe, łącząca małopolskie z powiatem zawierciańskim w województwie śląskim
 • DW 794 - droga o długości ok. 93 km, łącząca Kraków i Koniecpol, województwo śląskie; kolejna trasa relacji północ-południe, łącząca małopolskie z powiatem zawierciańskim w województwie śląskim
 • DW 973 - droga o długości ok. 38 km, łącząca Busko-Zdrój, województwo świętokrzyskie i Tarnów; trasa łączy małopolskie z powiatem buskim w województwie świętokrzyskim
 • DW 984 - droga o długości ok. 43 km, łącząca podtarnowską Lisią Górę i Mielec, województwo podkarpackie; 984-ka łączy małopolskie bezpośrednio z powiatem dębickim a pośrednio z mieleckim (oba w województwie podkarpackim)
 • DW 993 - droga o długości ok. 42 km, łącząca Duklę, województwo podkarpackie i Gorlice; trasa relacji wschód-zachód, łącząca małopolskie z powiatem jasielskim w województwie podkarpackim

województwo mazowieckie

 • DW 265 - droga o długości ok. 44 km łącząca Brześć Kujawski (województwo kujawsko-pomorskie) z Gostyninem, trasa jest łącznikiem mazowieckiego z powiatem włocławskim
 • DW 541 - droga o długości ok. 124 km łącząca Lubawę (województwo warmińsko-mazurskie) i Dobrzyń nad Wisłą (województwo kujawsko-pomorskie); droga przecina mazowieckie w jego północno-zachodnim fragmencie; łączy mazowieckie z powiatami województw warmińsko-mazurskiego (działdowskim) i kujawsko-pomorskiego (lipnowskim)
 • DW 544 - droga o długości ok. 162 km łącząca Brodnicę (województwo kujawsko-pomorskie) i Ostrołękę; kolejny łącznik z powiatem działdowskim (warmińsko-mazurskie); droga biegnie wzdłuż osi wschód-zachód
 • DW 559 - droga o długości ok. 47 km łącząca Lipno (województwo kujawsko-pomorskie) i Płock
 • DW 560 - droga o długości ok. 76 km łącząca Brodnicę (województwo kujawsko-pomorskie) i Bielsk (mazowieckie); w Sierpcu trasa przecina krajową 10-kę i wpada do powiatu rypińskiego w kujawsko-pomorskim
 • DW 584 - droga o długości ok. 26 km łącząca Sanniki (mazowieckie) i Łowicz (województwo łódzkie); biegnie południkowo, łączy mazowieckie z powiatem łowickim
 • DW 645 - droga o długości ok. 58 km łącząca Łomżę (województwo podlaskie) i Myszyniec (mazowieckie); droga w północno-wschodniej części mazowieckiego, łącząca je z powiatem łomżyńskim
 • DW 694 - droga o długości ok. 59 km łącząca drogę krajową nr 8 w miejscowości Poręba-Kocęby (mazowieckie) i Ciechanowiec (województwo podlaskie); trasa biegnąca równoleżnikowo przez Brok, wpadająca do powiatu wysokomazowieckiego w województwie podlaskim
 • DW 698 - droga o długości ok. 107 km łącząca Siedlce i Terespol (województwo lubelskie); droga w Siedlcach staruje na wschód, mija Łosice i wpada do powiatu bialskiego w województwie lubelskim
 • DW 705 - droga o długości ok. 31 km łącząca Śladów (mazowieckie) i Jeżów (województwo łódzkie); droga biegnie południkowo przez Sochaczew i Bolimów po czym wpada do powiatu skierniewickiego w łódzkim
 • DW 725 - droga o długości ok. 39 km łącząca Rawę Mazowiecką (województwo łódzkie) i Bielsk Duży (mazowieckie)
 • DW 728 - droga o długości ok. 158 km łącząca Grójec i Jędrzejów (województwo świętokrzyskie); trasa najpierw opuszcza mazowieckie wpadając do powiatu opoczyńskiego (łódzkie) po czym wraca i opuszcza je jeszcze raz, tym razem już na stałe, ale melduje się w świętokrzyskim (powiat konecki)
 • DW 744 - droga o długości ok. 45 km łącząca Radom i Starachowice (województwo świętokrzyskie); droga relacji północ-południe, łącząca mazowieckie z powiatem starachowickim
 • DW 747 - droga o długości ok. 97 km łącząca Iłżę (mazowieckie) i Konopnicę (województwo lubelskie); droga biegnąca równoleżnikowo; mija Lipsko, na Wiśle przerywa swój bieg, by rozpocząć go na nowo na prawym jej brzegu, już w powiecie opolskim w województwie lubelskim
 • DW 754 - droga o długości ok. 58 km łącząca Ostrowiec Świętokrzyski (województwo świętokrzyskie) i Gołębiów (mazowieckie); łącznik z powiatem ostrowieckim
 • DW 801 - droga o długości ok. 124 km łącząca Warszawę i Puławy (województwo lubelskie); droga relacji północ-południe, łącząca mazowieckie z powiatem ryckim (lubelskie); mija m.in. Józefów, Otwock, Karczew i Maciejowice
 • DW 807 - droga o długości ok. 70 km łącząca Łuków (województwo lubelskie) i Maciejowice (mazowieckie); łącznik z powiatem łukowskim

województwo opolskie

 • DW 382 - droga wojewódzka o długości ok. 23 km łącząca Biedrzychów, województwo dolnośląskie i Grodków, województwo opolskie.
 • DW 385 - droga wojewódzka o długości ok. 13 km łącząca Gryfów Śląski z granicą państwa z Czechami, województwo dolnośląskie.
 • DW 408 - droga wojewódzka o długości ok. 40 km łącząca Kędzierzyn-Koźle, województwo opolskie, z Gliwicami, województwo śląskie.
 • DW 411 - droga wojewódzka o długości ok. 21 km łącząca Nysę z granicą państwa z Czechami w Konradowie, województwo opolskie.
 • DW 416 - droga wojewódzka o długości ok. 74 km łącząca Krapkowice, województwo opolskie i Racibórz, województwo śląskie.
 • DW 418 - droga wojewódzka o długości ok. 4 km łącząca Reńską Wieś i Kędzierzyn-Koźle, województwo opolskie.
 • DW 426 - droga wojewódzka o długości ok. 33 km łącząca Zawadzkie i Kędzierzyn-Koźle, województwo opolskie.
 • DW 454 - droga wojewódzka o długości ok. 51 km łącząca Opole i Namysłów, województwo opolskie.
 • DW 463 - droga wojewódzka o długości ok. 38 km łącząca Bierdzany i Zawadzkie, województwo opolskie.
 • DW 901 - droga wojewódzka o długości ok. 75 km łącząca Gliwice, województwo śląskie i Olesno, województwo opolskie.

województwo podkarpackie

 • DW 835 - droga o długości ok. 220 km łącząca Lublin, województwo lubelskie i Grabownicę Starzeńską, województwo podkarpackie
 • DW 865 - droga o długości ok. 72 km łącząca Jarosław, województwo podkarpackie i Bełżec, województwo lubelskie
 • DW 871 - droga o długości ok. 37 km łącząca Tarnobrzeg i Stalową Wolę, województwo podkarpackie
 • DW 877 - droga o długości ok. 68 km łącząca Naklik, województwo lubelskie i Szklary, województwo podkarpackie
 • DW 878 - droga o długości ok. 24 km łącząca Rzeszów i Dylągówkę, województwo podkarpackie
 • DW 886 - droga o długości ok. 29 km łącząca Domaradz i Sanok, województwo podkarpackie
 • DW 985 - droga o długości ok. 70 km łącząca Tarnobrzeg i Dębicę, województwo podkarpackie
 • DW 988 - droga o długości ok. 43 km łącząca Babicę i Warzyce, województwo podkarpackie

województwo podlaskie

 • DW 651 - droga o długości ok. 81 km łącząca Sejny z Gołdapią, województwo warmińsko-mazurskie
 • DW 653 - droga o długości 74 km, łącząca krajową 65-kę w Sedrankach koło Olecka (warmińsko-mazurskie) z krajową 16-ką w Poćkunach
 • DW 655 - droga o długości 120 km, łączącą wojewódzką drogę nr 651 w Rutce-Tartaku z krajową 63-ką w miejscowości Kąp koło Giżycka z (warmińsko-mazurskie)
 • DW 677 - droga o długości ok. 43 km łącząca Łomżę i Ostrów Mazowiecką, województwo mazowieckie

województwo pomorskie

 • DW 212 - droga łącząca miejscowości Osowo Lęborskie i Zamarte, zapewniająca Chojnicom połączenie z województwem kujawsko-pomorskim i resztą kraju, tuż przed granicą województw przechodząca w drogę krajową nr 25
 • DW 214 - droga łącząca położoną nad morzem Łebę z Warlubiem, gdzie jest skomunikowana z autostradą A1, biegnie przez Lębork, Kościerzynę i Zblewo, gdzie przecina drogę krajową nr 22
 • DW 519 - droga biegnąca z pomorskiego Starego Dzierzgonia do kujawsko-pomorskiego Morąga
 • DW 522 - droga przechodząca w drogę krajową nr 16, łącząca położone w województwie pomorskim Górki z warmińsko-mazurskimi Kisielicami, biegnie m.in. przez Mikołajki Pomorskie i Prabuty
 • DW 527 - droga łącząca Dzierzgoń i stolicę województwa warmińsko-mazurskiego – Olsztyn, przebiegająca m.in. przez Pasłęk i Morąg

województwo śląskie

 • DW 408 - droga o długości ok. 40 km łącząca Kędzierzyn-Koźle (województwo opolskie) z Gliwicami; łącznik województwa śląskiego z opolskim (powiatem kędzierzyńsko-kozielskim)
 • DW 416 - droga o długości ok. 74 km łącząca Krapkowice (województwo opolskie) i Racibórz; kolejna droga łącząca miasto województwa śląskiego z województwem opolskim; 416-ka bezpośrednio łączy śląskie z powiatem głubczyckim
 • DW 483 - droga o długości ok. 95 km łącząca Łask (województwo łódzkie) i Częstochowę; droga relacji północ-południe, łącząca śląskie z powiatem pajęczańskim w województwie łódzkim
 • DW 494 - droga o długości ok. 73 km łącząca Bierdzany (województwo opolskie) i Częstochowę; trasa biegnąca wzdłuż osi wschód-zachód, stanowiąca łącznik między województwami śląskim i opolskim (powiatem oleskim)
 • DW 780 - droga o długości ok. 57 km łącząca Kraków i Chełm Śląski (śląskie); trasa biegnąca równoleżnikowo, łącząca śląskie z powiatem oświęcimskim w województwie małopolskim
 • DW 781 - droga o długości ok. 62 km łącząca Chrzanów (województwo małopolskie) i Łękawicę (śląskie); 781-ka startuje na Żywiecczyźnie na północ, wpadając po chwili do powiatu wadowickiego w województwie małopolskim
 • DW 786 - droga o długości ok. 120 km łącząca Częstochowę i Kielce (województwo świętokrzyskie); długa droga wojewódzka, relacji wschód-zachód, startująca na północy Częstochowy; 786-ka mija m.in. Koniecpol
 • DW 791 - droga o długości ok. 84 km łącząca Trzebinię (województwo małopolskie) i Poczesną (śląskie); trasa startuje na południowy-wschód w Poczesnej, na południowych przedmieściach Częstochowy, mija Myszków, Zawiercie i Ogrodzieniec po czym wpada do powiatu olkuskiego w małopolskim
 • DW 794 - droga o długości ok. 93 km łącząca Kraków i Koniecpol (śląskie); kolejna ważna i długa droga wojewódzka relacji północ-południe; po starcie na południe w Koniecpolu, 794-ka mija Lelów, Pilicę i wpada wprost do powiatu olkuskiego w województwie małopolskim
 • DW 901 - droga o długości ok. 75 km łącząca Gliwice i Olesno (opolskie); trasa o południkowym przebiegu, łącząca śląskie bezpośrednio z powiatem strzeleckim w województwie opolskim
 • DW 933 - droga o długości ok. 98 km łącząca Rzuchów (śląskie) i Chrzanów (województwo małopolskie); droga biegnie m.in. przez Wodzisław Śląski, Mszanę, Jastrzębie-Zdrój i Pszczynę; łączy śląskie z powiatem oświęcimskim (małopolskie)
 • DW 946 - droga o długości ok. 35 km łącząca Żywiec i Suchą Beskidzką (województwo małopolskie); droga biegnąca wzdłuż osi wschód-zachód, łącząca śląskie z małopolskim (powiat suski)

województwo świętokrzyskie

 • DW 728 - droga o długości ok. 158 km, łącząca Grójec (mazowieckie) i Jędrzejów; długa trasa relacji północ-południe, zahaczająca swym przebiegiem o ziemie powiatu opoczyńskiego w województwie łódzkim; bezpośrednio łączy świętokrzyskie z powiatem przysuskim w województwie mazowieckim
 • DW 742 - droga o długości ok. 89 km, łącząca Przygłów (łódzkie) i Nagłowice (świętokrzyskie); droga wpada do świętokrzyskiego z powiatu radomszczańskiego w łódzkim i mija m.in. Włoszczowę
 • DW 744 - droga o długości ok. 45 km, łącząca Radom (mazowieckie) i Starachowice
 • DW 768 - droga o długości ok. 94 km, łącząca Jędrzejów i Brzesko (województwo małopolskie); trasa relacji północ-południe; 768-ka przez Kazimierzę Wielką dociera do powiatu proszowickiego w Małopolsce a następnie brzeskiego, gdzie przecina m.in. autostradę A4
 • DW 776 - droga o długości ok. 92 km, łącząca Kraków i Busko-Zdrój; po wystartowaniu z Buska droga mija Kazimierzę Wielką i przez powiat proszowicki dociera do stolicy Małopolski
 • DW 786 - droga o długości ok. 120 km, łącząca Częstochowę (śląskie) i Kielce; ważna droga wojewódzka relacji wschód-zachód, biegnąca przez Włoszczowę, łącząca świętokrzyskie z powiatem częstochowskim
 • DW 973 - droga o długości ok. 38 km, łącząca Busko-Zdrój i Tarnów (województwo małopolskie); trasa łączy świętokrzyskie bezpośrednio z powiatem dąbrowskim w województwie małopolskim

województwo warmińsko-mazurskie

 • DW 538 - droga długości 119 km łącząca Radzyń Chełmiński (województwo kujawsko-pomorskie) z Rozdrożem; długość 538-ki w województwie warmińsko-mazurskim wynosi 90 km
 • DW 541 - droga o długości 124 kilometrów łącząca Lubawę z Dobrzyniem nad Wisłą (kujawsko-pomorskie); początkowy odcinek od Lubawy do granicy z województwem mazowieckim ma długość 38 km
 • DW 544 - droga o długości 162 km łącząca Brodnicę (DK 15, woj. kujawsko-pomorskie) z Ostrołęką (woj. mazowieckie); droga przecina województwo warmińsko-mazurskie w jego południowo-zachodniej części na odcinku ponad 55 km
 • DW 651 - droga o długości ok. 81 km łącząca Gołdap, województwo warmińsko-mazurskie i Sejny, województwo podlaskie
 • DW 653 - droga o długości 74 km, łącząca Sedranki koło Olecka (DK 65) z krajową 16-ką w Poćkunach (woj. podlaskie)
 • DW 655 - droga o długości 120 km, łączącą krajową 63-kę w miejscowości Kąp koło Giżycka z wojewódzką drogą nr 651 w Rutce-Tartaku (podlaskie)

województwo wielkopolskie

 • DW 160 - droga o długości ok. 130 km łącząca Suchań, województwo zachodniopomorskie i Miedzichowo, województwo wielkopolskie
 • DW 174 - droga o długości ok. 53 km łącząca Drezdenko, województwo lubuskie z drogą wojewódzką nr 178 koło Kuźnicy Czarnkowskiej, województwo wielkopolskie
 • DW 177 - droga o długości ok. 83 km łącząca Czaplinek, województwo zachodniopomorskie i Wieleń, województwo wielkopolskie
 • DW 188 - droga o długości ok. 67 km łącząca Człuchów, województwo pomorskie i Piłę
 • DW 199 - droga o długości ok. 30 km łącząca Skwierzynę, województwo lubuskie i Międzychód
 • DW 241 - droga o długości ok. 90 km łącząca Tucholę, województwo kujawsko-pomorskie i Rogoźno, województwo wielkopolskie
 • DW 251 - droga o długości ok. 81 km łącząca miejscowość Kaliska pod Wągrowcem, województwo wielkopolskie, z Inowrocławiem, województwo kujawsko-pomorskie
 • DW 269 - droga o długości ok. 59 km łącząca miejscowości Szczerkowo, województwo wielkopolskie i Kowal (A1), województwo kujawsko-pomorskie
 • DW 315 - droga o długości ok. 46 km łącząca Wolsztyn, województwo wielkopolskie i Nową Sól, województwo lubuskie
 • DW 323 - droga o długości ok. 64 km łącząca Leszno, województwo wielkopolskie i Lubin, województwo dolnośląskie
 • DW 449 - droga o długości ok. 70 km łącząca Syców, województwo dolnośląskie i Błaszki, województwo łódzkie; droga mija w wielkopolskim m.in. Ostrzeszów i Grabów Nad Prosną
 • DW 473 - droga o długości ok. 85 km łącząca Koło i Łask, województwo łódzkie

województwo zachodniopomorskie

 • DW 151 - droga o długości ok. 136 km, łącząca Świdwin, województwo zachodniopomorskie, z Gorzowem Wielkopolskim, województwo lubuskie; droga biegnie przez miejscowości Słonowice, Łobez, Węgorzyno, Storkowo, Ińsko, Ciemnik, Sulibórz, Recz, Choszczno, Zamęcin, Lubiana, Płotno, Pełczyce, Barlinek, Kłodawa
 • DW 156 - droga o długości ok. 66 km, łącząca Lipiany (województwo zachodniopomorskie) z Kleśnem koło Drezdenka (droga wojewódzka nr 160), województwo lubuskie; droga biegnie przez miejscowości Jedlice, Mostkowo, Dzikowo, Barlinek, Krzynka, Buszów, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Stare Kurowo, Łęgowo
 • DW 160 - droga o długości ok. 130 km, łącząca Suchań, województwo zachodniopomorskie i Miedzichowo, województwo wielkopolskie; droga biegnie przez miejscowości Piasecznik, Choszczno, Zieleniewo, Bierzwnik, Klasztorne, Dobiegniew, Drezdenko, Radgoszcz, Międzychód, Gorzyń, Łowyń, Lewice
 • DW 177 - droga o długości ok. 83 km, łącząca Czaplinek, województwo zachodniopomorskie i Wieleń, województwo wielkopolskie; droga biegnie przez miejscowości Mirosławiec, Marcinkowice, Tuczno, Człopa, Trzebin, Dzierżążno Wielkie
 • DW 178 - droga o długości ok. 86 km, łącząca Wałcz, województwo zachodniopomorskie i Oborniki, województwo wielkopolskie; droga biegnie przez miejscowości Chwiram, Gostomia, Niekursko, Trzcianka, Kuźnica Czarnkowska, Czarnków, Śmieszkowo, Huta, Przybychowo, Polajewo, Ludomy, Lipa, Dąbrówka Leśna
 • DW 179 - droga o długości ok. 41 km, łącząca Rusinowo (droga krajowa nr 22), województwo zachodniopomorskie i Piłę, województwo wielkopolskie; droga biegnie przez miejscowości Dzikowo, Gostomia, Jarczewo, Szydłowo, Dolaszewo
 • DW 201 - droga o długości ok. 30 km, łącząca drogę krajową nr 20 w miejscowości Gwda Mała, województwo zachodniopomorskie i drogę krajową nr 22 w miejscowości Barkowo, województwo pomorskie; droga biegnie przez miejscowości Czarne, Wyczechy, Bernatka, Bińcze
 • DW 203 - droga o długości ok. 69 km, łącząca Koszalin i Ustkę, województwo pomorskie; droga biegnie przez miejscowości Skibno, Sucha Koszalińska, Iwęcino, Gleźnowo, Bukowo Morskie, Dąbki, Sulimice, Masłowice, Chudaczewo, Pieńkowo, Postomino, Zaleskie, Duninowo
 • DW 206 - droga o długości ok. 61 km, łącząca Koszalin i Miastko, województwo pomorskie; droga biegnie przez miejscowości Kościernica, Nacław, Polanów, Świerzenko
 • DW 209 - droga o długości ok. 61 km, łącząca Warszkowo koło Sławna (droga krajowa nr 6), województwo zachodniopomorskie z Bytowem, województwo pomorskie; droga biegnie przez miejscowości Korzybie, Barcino, Suchorze, Kołczygłowy, Borzytuchom

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE