Duże zainteresowanie projektowaniem drogi S12 Piaski - Dorohusk
Opracowanie koncepcji programowej S12 od Piask do Dorohuska - w przetargu wpłynęło 11 ofert. Zdjęcia: GDDKIA

Poznaliśmy zainteresowanych opracowaniem koncepcji programowej trzech odcinków drogi ekspresowej S12 od miejscowości Piaski (za Lublinem) do granicy z Ukrainą w Dorohusku. W przetargu wpłynęło aż jedenaście ofert.

Zadanie dotyczy opracowania koncepcji programowej dla dwóch części przyszłej S12 Piaski - Dorohusk. Przebieg drogi ekspresowej ustalony został już decyzją środowiskową i nie podlega zmianie. Projektanci przeanalizują projekt dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu. Jeśli z analiz i prognoz ruchu będzie wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu przedstawią także rozwiązania wariantowe.

Przypomnijmy, że zamówienie na opracowanie koncepcji programowej podzielono na dwie części obejmujące trzy odcinki realizacyjne.

  • Część 1: od końca obwodnicy Piask do węzła Dorohucza (długość ok. 12,9 km) oraz pomiędzy węzłami Dorohucza i Chełm Zachód (ok. 21,7 km).

  • Część 2 to odcinek od w. Chełm Wschód do Dorohuska (ok. 23 km). Przypomnijmy, że w poprzednim przetargu wyłoniono wykonawcę koncepcji programowej dla obwodnicy Chełma i już rozpoczęły się prace projektowe.

Mapa przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S12 Piaski - Chełm - Dorohusk

 

- Większość przesłanych ofert dotyczyła obu części przetargu. Komisja przetargowa rozpoczęła weryfikację złożonych ofert – poinformował lubelski oddział Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oferty na część 1 opiewały na kwoty od ok. 5,2 do ok. 9,7 mln zł (kosztorys GDDKiA to ok. 6,8 mln zł), a na część 2 od ok. 4,1 do ok. 9,7 mln zł (kosztorys ok. 4,7 mln zł).

 

Zadaniem wykonawców koncepcji programowej jest opracowanie kolejnego etapu prac przygotowawczych do realizacji S12 Piaski - Dorohusk . Obejmują one: wykonanie analizy i prognoz ruchu, opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla celów projektowania dróg, a także opracowań geologiczno–inżynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych i hydrologiczno-hydraulicznych. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego.

Na wykonanie zadania wykonawcy będą mieć 23 miesiące od podpisania umowy. W efekcie ich pracy powstanie dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy wspomnianych odcinków drogi S12 w trybie projektuj i buduj.

 

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

zaki
2019-02-20 06:17
Przekaż, podaj dalej ten wpis: Popierajmy o przedłużenie S12 do obwodnicy Bełchatowa nawet w formie jak wygląda teraz obwodnica Bełchatowa. W powiązaniu z wschodnią obwodnicą skomunikuje to dobrze region. Odciąży drogę przez Majków, Gomulin, Woźniki, Mzurki, na której już robią się drobne korki i jazda tą drogą staje się uciążliwa. Pozwoli pozyskać w okolicach Woli Rokszyckiej nowe tereny pod inwestycje http://oi65.tinypic.com/122zszr.jpg Walczmy żeby nie było tak jak teraz jest z S8 gdzie urywa się w szczerym polu a powinna zostać przedłużona do Tomaszowa Mazowieckiego.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: