Duże zainteresowanie trasą S11 Koszalin – Bobolice. Budowa ruszy w 2021 r.
Znamy oferty cenowe w przetargach na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S11 Koszalin-Bobolice o długości 47,7 km. Z trasy skorzystamy najwcześniej w 2023 roku.

Poznaliśmy oferty na realizację drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice. Realizację prawie 48 km trasy podzielono na trzy odcinki. Wpłynęło od dziesięciu do czternastu ofert od firm polskich jak i zagranicznych. Budowa powinna ruszyć po projektowaniu w 2021 r. Dwa lata później mamy dotrzeć sprawnie trasą S11 nad Bałtyk.

GDDKIA w tym roku chce wybrać wykonawcę prac "Projektuj i Buduj" trzech odcinków drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice o długości 47,7 km. Swoje oferty złożyło wiele firm i konsorcjów:

Dla odcinka Koszalin-Zegrze Pomorskie o długości 16,8 km wpłynęło 10 ofert, najtańszą na kwotę ok. 481,38 mln złotych złożyło konsorcjum NDI Sp. z o.o.,

Dla odcinka Zegrze Pomorskie-Kłanino (węzeł Koszalin Południe) o długości 19,28 km wpłynęło 14 ofert, najtańszą na kwotę ok. 478,3 mln złotych złożyła firma Mostostal Warszawa,

Dla odcinka Kłanino (węzeł Koszalin Południe)-Bobolice o długości 11,6 km wpłynęło 12 ofert, najtańszą na kwotę ok. 393,21 mln złotych złożyło konsorcjum NDI Sp. z o.o.

Przeprowadzenie przetargu było możliwe po zwiększeniu puli pieniędzy przeznaczonych na realizację zadania. Na początku tego roku minister infrastruktury podpisał aneks, w którym szacunkowy, łączny koszt inwestycji wyniósł 1 487 mln zł (wcześniej 1 208 mln zł). Zwiększenie budżetu ma związek ze wzrostem cen w ofertach niemal we wszystkich przetargach. Za wyższymi cenami stoi m.in. wzrost cen materiałów budowalnych oraz wynagrodzeń w sektorze budowlanym.

- Liczba złożonych ofert świadczy o dużym zainteresowaniu wykonawców realizacją tych kontraktów. Oferty złożyło zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne. Teraz złożone oferty będą sprawdzane, po czym powinny zostać wybrane oferty najkorzystniejsze. Kryteria wyboru ofert w przetargach to w 60 % cena, w 30 % przedłużenie gwarancji na wybrane elementy i w 10 % skrócenie terminu realizacji kontraktu (o 3 miesiące) – informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Termin realizacji inwestycji to 36-39 miesięcy. Zgodnie z obecnymi założeniami roboty budowlane powinny ruszyć w 2021 roku, a zakończenie planowane jest na 2023 rok.

Inwestycja polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Koszalin - Bobolice o długości 47,7 km jako części trasy Koszalin - Szczecinek. W ramach zadania powstaną 4 nowe węzły drogowe, a węzeł Koszalin Zachód, budowany w ramach obwodnicy Koszalina i Sianowa, zostanie rozbudowany. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód.

Nowa droga ekspresowa S11 wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. Nowa S11 znacząco usprawni dojazd nad Morze Bałtyckie i skomunikowanie Pomorza Środkowego z resztą Polski.

Cała droga ekspresowa S11 ma mieć około 550 km długości. Trasa zepnie 4 województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie, gdzie połaczy się z autostradą A1. Korytarz drogi prowadzi w większości śladem obecnej drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg – Poznań - Bytom. To jedna z podstawowych tras komunikacji drogowej łącząca środkowe i wschodnie wybrzeże Bałtyku poprzez tereny Wielkopolski ze Śląskiem, a poprzez autostradę A1 i dalej A4 z Małopolską i Podkarpaciem. 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Gosc
2019-06-20 16:16
Niech GDDKiA wreszcie przestanie patrzeć tak bardzo na najtanszych, tylko na najsolidniejszych.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: