DW637: Kolejny odcinek Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie objęty przetargiem
Trasa Świętokrzyska wybudowana zostanie na terenie dzielnicy Praga Północ i poprzez tunel w nasypie kolejowym zapewni połączenie z dzielnicą Targówek. Długość połączenia drogowego pomiędzy skrzyżowaniem z Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Zabraniecką wyniesie nieco ponad 3 km. Ogłoszono przetarg na budowę kolejnego jej odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej. Fot. ZMID Warszawa

W Warszawie ogłoszony został przetarg na budowę kolejnego odcinka Trasy Świętokrzyskiej od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej. Trasa licząca w sumie 3 km biegnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 i docelowo ułatwi dojazd mieszkańcom rejonu Szmulowizny oraz Targówka do centrum miasta.

Zakres prac dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej obejmuje roboty drogowe, przebudowę infrastruktury podziemnej, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Zamoyskiego i ul. Targową, nasadzenia zieleni. Tak jak na pozostałych odcinkach, trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, chodniki i ścieżki rowerowe. Czas realizacji zadania, to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. - Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena (60%) i okres rękojmi (40%) – informuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie.

Trasa Świętokrzyska wybudowana zostanie na terenie dzielnicy Praga Północ i poprzez tunel w nasypie kolejowym zapewni połączenie z dzielnicą Targówek. Długość połączenia drogowego pomiędzy skrzyżowaniem z Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Zabraniecką wyniesie nieco ponad 3 km.

Projekt zakłada budowę drogi o długości około 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3-3,5 m każdy, z pasem rozdzielającym pomiędzy jezdniami o szerokości 5 m. Na skrzyżowaniach wykonane zostaną dodatkowe pasy do skrętu. Wzdłuż jezdni, po obu stronach poprowadzone zostaną chodniki oraz drogi rowerowe.

Inwestycja (budowa DW637) została podzielona na etapy:

 1. Od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego – oddana do ruchu we wrześniu 2014 r.

 2. Od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej - 16 sierpnia 2016 r. wydana została przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie robót planowane jest w 2017 r.

 3. Od ul. Targowej do al. Tysiąclecia – firma Mosty Katowice Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przewidziany został na 30.12.2016 r.

 4. Od al. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej. Inwestycja rozpoczęła się w 2015 r. Termin zakończenia budowy - wrzesień 2017 r. Wykonawcą jest Strabag. Wartość prac budowlanych - 76 mln zł.

  W wyniku zmian dokumentacji projektowej dla tej części Trasy Świętokrzyskiej zostały wprowadzone następujące zmiany:
 • na odcinku od ul. Objazdowej do ul. Kawęczyńskiej zlikwidowano rezerwę pod trasę tramwajową znajdującą się pomiędzy jezdniami Trasy Świętokrzyskiej i przeniesiono ją w ul. Objazdową i ul. Kawęczyńską,
 • zlikwidowano skrzyżowanie z ul. Podlaską, zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Objazdową,
 • by ograniczyć liczbę wycinanych drzew w Parku Michałowskim, zwężono pas dzielący pomiędzy jezdniami na odcinku od ul. Podlaskiej do ul. Kawęczyńskiej, przesunięto jezdnię w kierunku nasypu kolejowego, przeniesiono kanalizację deszczową i zbiorniki retencyjne z terenu parku w pas dzielący,
 • zamiast dwóch dłuższych tuneli pod torami kolejowymi zaprojektowano trzy krótsze (dwa będą budowane metodą nasuwania, jeden - tradycyjną),
 • zlikwidowano przebieg ul. Boruty w poziomie +1 i zaprojektowano połączenie jej z Trasą Świętokrzyską,
 • by zapewnić lepszą widoczność uczestnikom ruchu, zmniejszono spadki torowiska tramwajowego na wjeździe z ul. Kawęczyńskiej w Trasę Świętokrzyską,
 • z uwagi na brak zgody konserwatora zabytków na budowę na działce wpisanej do rejestru zabytków przy ul. Siarczanej 6, po wschodniej stronie ul. Zabranieckiej zrezygnowano ze ścieżki rowerowej.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: