DW964: Przebudowa ul. Asnyka w Wieliczce
Utrudnienia - realizacja inwestycji.

W 2014 roku kierowcy powinni przejechać zmodernizowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 964, czyli ulicą Asnyka w Wieliczce (województwo małopolskie).

Zadanie obejmuje rozbudowę odcinka DW964 na odcinku długości 810 m wraz z rozbudową istniejących skrzyżowań:

- ul. Lednickiej (DW 964) z ul. Gdowską (DW 966) i ul. Słowackiego w km 36+673 na skrzyżowanie typu małe rondo, dł. ok. 275 m
- ul. Asnyka (DW 964) z ul. Piłsudskiego na skrzyżowanie typu małe rondo, dł. ok. 195 m

oraz modernizacją odcinka DW964 na dł. ok 340 m polegającą na modernizacji nawierzchni bitumicznej, chodników, muru oporowego, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, skrzyżowań z bocznymi ulicami.

Modernizowana droga wojewódzka nr 964 umożliwia dojazd do strefy turystycznej (miasto Wieliczka - 611 miejsc noclegowych) oraz stref aktywności gospodarczej (Niepołomicka Strefa Inwestycyjna - 500 ha, Strefa Przemysłowa "Zielonych Dobczyc” - 51 ha).

Droga wojewódzka nr 964 stanowi jedną z najdłuższych dróg wojewódzkich w Małopolsce. Droga krzyżuje się z autostradą A4, drogami krajowymi nr 4, 28 i 75, drogami wojewódzkimi nr 768, 775, 965, 966, 967 oraz 975. Należy również do jednej z najbardziej niebezpiecznych dróg wojewódzkich w regionie (w 2011 r. - 238 kolizji, 49 wypadków, 3 ofiary śmiertelne).

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: