Dwujezdniowa Sądeczanka i obwodnica Brzeska poprowadzi do autostrady A4
Zachodnia obwodnica Brzeska w ciągu DK75 będzie dwujezdniowa. Będzie to pierwszy z etapów realizacji Sądeczanki prowadzącej od A4 przez Brzesko do Nowego Sącza. Mapa: GDDKIA

Resort infrastruktury dał zielone światło dla budowy Sądeczanki czyli drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz. Projekt zakłada, że także II część łącznika brzeskiego z A4, a jednocześnie obwodnica Brzeska, będzie dwujezdniowa jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP).

Nowa droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem będzie miała standard drogi dwujezdniowej ruchu przyśpieszonego. W zależności od ostatecznie wybranego wariantu będzie miała ok. 48 km długości.

Realizacja Sądeczanki DK75 została podzielona na dwa odcinki:

  • odcinek I – drugi etap łącznika brzeskiego o długości 3 km (obwodnica Brzeska),

  • odcinek II – od Brzeska do Nowego Sącza o długości ok. 45 km.

Pierwotnie zachodnia obwodnica Brzeska w ciągu DK75 była planowana jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzona w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazała, że przekrój ten może się okazać niewystarczający.

Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na odcinku DK94 pomiędzy włączeniem I etapu łącznika brzeskiego (stanowiącego jednocześnie początek II etapu łącznika) do skrzyżowania z istniejącą DK75 z Brzeska do Nowego Sącza, średnio w ciągu doby przejeżdża prawie 18 tys. pojazdów.

Dwujezdniowa obwodnica Brzeska to drugi etap realizacji łącznika DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a DK94 został oddany do ruchu w 2016 r. Realizacja obwodnicy jest planowana w systemie projektuj i buduj, w latach 2020 – 2023.

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika: od węzła Brzesko na A4 do DK94 i będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie do istniejącej DK75 nastąpi w rejonie styku ulic: A. Mickiewicza i Cesarski Gościniec. Dla inwestycji wykonane zostało już studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2022-2023.

Dla odcinka Sądeczanki od Brzeska do Nowego Sącza GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze. Analizowane są różne warianty przebiegu trasy, głównie na skutek protestów kilku gmin, przez które ma przebiegać projektowana droga. Z uwagi na wczesny etap prac przygotowawczych realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2027.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: