1. Strona główna
  2. Informacje
  3. GDDKIA: Do 2026 r. chcemy przebudować ponad 40 km DK91 na południe od Częstochowy

GDDKIA: Do 2026 r. chcemy przebudować ponad 40 km DK91 na południe od Częstochowy

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-07-26
GDDKIA: Do 2026 r. chcemy przebudować ponad 40 km DK91 na południe od Częstochowy
Do 2026 przebudowy doczeka się 40 kilometrów trasy DK91 z Częstochowy do Podwarpia. Zdjęcia: GDDKIA
Drogowcy ruszają z przebudową kolejnych odcinków DK91 w woj. śląskim. W północnej części DK91 prace obejmą odcinek Częstochowa - Nowa Wieś o długości ok. 4,6 km, a w środkowej odcinek Siedlec Duży - Koziegłowy o długości ok. 4,4 km. Do 2026 roku nową jakość zyska 40 km tej trasy na południe od Częstochowy.

Przebudowa drogi krajowej nr 91 (DK91) Częstochowa - Podwarpie:

Przebudowa DK91 – nowe umowy

Przebudowa DK91 – prace w toku

Przebudowa DK91 – w przygotowaniu

 

 DK91 pomiędzy Częstochowa a Podwarpiem zostanie prezbudowana do 2026 r. Zdjęcia: GDDKIA

DK91 pomiędzy Częstochowa a Podwarpiem zostanie rozbudowana

Przebudowa DK91 – nowe umowy

- Dziś (26 lipca) podpisaliśmy umowy na przebudowę dwóch odcinków drogi krajowej nr 91 o łącznej długości 9 km. W północnej części DK91 przebudujemy odcinek Częstochowa - Nowa Wieś o długości ok. 4,6 km, a w środkowej odcinek Siedlec Duży - Koziegłowy o długości ok. 4,4 km. Ich wykonawcą będzie firma PORR z Warszawy – poinformował katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

DK91 Częstochowa – Nowa Wieś

Przebudowę ponad 4,6-kilometrowego odcinka firma PORR wyceniła na ponad 95 mln zł. Termin zakończenia prac to również koniec listopada 2024 r.

Początek odcinka zlokalizowany jest na granicy powiatu Częstochowskiego i gminy Poczesna, a jej koniec około na wysokości stacji paliw w Nowej Wsi. Inwestycja obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś, przebudowę dwunastu skrzyżowań, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę ciągów pieszych o długości prawie 700 m, budowę i przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia drogowego na długości około 1,5 km, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wyposażenia drogi krajowej w urządzenia BRD m.in.: bariery energochłonne, wygrodzenia dla pieszych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych na długości około 2,5 km oraz cichą nawierzchnię typu BBTM), przebudowę przepustów drogowych, budowę kanału technologicznego.

 

DK91 Częstochowa - Nowa Wieś

DK91 Częstochowa - Nowa Wieś. Zdjęcia: GDDKIA

DK91 Siedlec Duży - Koziegłowy

Wartość umowy z firmą PORR to ponad 81 mln zł za przebudowę ponad 4,4-kilometrowego odcinka. Umowny termin zakończenia prac przypada na koniec listopada 2024 r. Początek odcinka zlokalizowany jest ponad 100 metrów za ul. Leśną w Siedlcu Dużym, a jej koniec około 600 m przed skrzyżowaniem z ul. Lipową w Koziegłowach. Inwestycja obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś, przebudowę trzech skrzyżowań, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę ciągów pieszych na długości prawie 400 m, budowę i przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia drogowego na długości ponad 4 km, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wyposażenia drogi krajowej w urządzenia BRD m.in.: bariery energochłonne, wygrodzenia dla pieszych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych na długości ponad 800 m oraz cichą nawierzchnię typu BBTM), przebudowę przepustów drogowych, budowę kanału technologicznego.

Przebudowa DK91 – prace w toku

Na dwóch kolejnych odcinkach: Nowa Wieś - Zawada oraz Markowice - Brudzowice, o łącznej długości 10 km, trwają już roboty budowlane. Tym samym w realizacji jest prawie 20 km DK91.

DK91 Nowa Wieś - Zawada

Wykonawcą przebudowy tego niemal 5-kilometrowego odcinka DK91, o wartości ponad 63 mln zł, jest konsorcjum, w skład którego weszły firma Bitum (lider) oraz Drog-Bud, OLS, HUCZ, Domax Arkadiusz Mika oraz Larix. Umowę zawarto we wrześniu 2021 r., z pierwotnym terminem zakończenia prac przypadającym na listopad 2022 r. Jak informuje GDDKIA, termin ten, za sprawą realizacji nieprzewidzianych w umowie dodatkowych prac związanych z rozbiórką przepustów, kostki klinkierowej, elementów betonowych i kamiennych oraz wzmocnieniem podłoża gruntowego, zostanie wydłużony do października 2023 r. Obecnie stan zaawansowania robót drogowych to ok. 60 procent. Wykonawca zakończył prace zasadnicze na wszystkich pięciu przepustach. Wykonywane są jeszcze prace wykończeniowe w zakresie umocnienie wlotów i wylotów. Zaawansowanie robót branżowych wynosi około 90 procent.Przebudowa DK91 Nowa Wieś - Zawada

Przebudowa DK91 Nowa Wieś - Zawada. Zdjęcia: GDDKIA


DK91 Markowice - Brudzowice

Umowę za ponad 69 mln zł na roboty dla tego ponad 5-kilometrowego odcinka podpisano 19 stycznia 2022 r. z umownym terminem zakończenia prac przypadającym na lipiec 2023 r. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT oraz SP Sine Midas Stroy. Obecnie dwukierunkowy ruch pojazdów odbywa się na jezdni DK91 prowadzącej do Częstochowy na odcinku 2 km, a dalej jezdnią na kierunku Katowic na odcinku 3 km. Prace budowlane prowadzone są na zamkniętych odcinkach przebudowy. Całkowite położenie warstwy wiążącej i przełożenie ruchu na jezdnię w kierunku Katowic zostało zaplanowane na koniec lipca. Zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi 51 proc., w tym dla robót drogowych 29 proc., mostowych 49 proc., branżowych 70 proc.

- W związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej wykonawca złożył roszczenia terminowe. Czas realizacji inwestycji zostanie określony po rozpatrzeniu i weryfikacji ostatecznych roszczeń terminowych – zaznaczają drogowcy.

Prace na DK91 Markowice - Brudzowice
Prace na DK91 Markowice - Brudzowice. Zdjęcia: GDDKIA

Przebudowa DK91 – w przygotowaniu

Kolejnym przebudowywanym odcinkiem DK91 będzie Zawada - Siedlec Duży o długości 5,5 km. Na ogłoszone w lutym postępowanie przetargowe wpłynęło siedem ofert.

- Trwa sprawdzenie złożonej dokumentacji ofertowej pod kątem formalnym i merytorycznym. Przewidujemy, że do podpisania umowy z wykonawcą dojdzie w czwartym kwartale tego roku – informuje katowicki oddział GDDKIA.

Na pozostałych trzech odcinkach trasy DK91 o długości około 17 km trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadań przypadłaby na lata 2024-2026.

DK91 Koziegłowy - Markowice

Umowę na zaprojektowanie przebudowy odcinka o długości 5,3 km zawarto w marcu 2018 r. Przed zakończeniem prac projektowych niezbędne jest wprowadzenie korekt do projektu organizacji ruchu, kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych. - Przewidujemy, że do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane mogłoby dojść w IV kwartale 2023 r., po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę i uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony 6 kwietnia br. – informuje GDDKIA.

DK91 Brudzowice - Siewierz

Trwa opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Umowę na zaprojektowanie rozbudowy odcinka na długości ok. 4,6 km podpisano w grudniu 2018 r. Planuje się, że zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w II połowie 2023 r. a ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w drugim kwartale 2024 r., po wcześniejszym uzyskaniu decyzji ZRID.

DK91 Siewierz - Podwarpie

Umowa na zaprojektowanie przebudowy odcinka o długości ok. 7 km została zawarta w marcu 2018 r. Prace projektowe zostały już zakończone, a 14 marca został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, które drogowcy uzyskali 3 lipca br. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowano na IV kw. br. po wcześniejszym uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji.

 Mapa z objętymi przebudową odcinkami DK91 Częstochowa - Podwarpie

 Mapa: GDDKIA

Mapa z objętymi przebudową odcinkami DK91 Częstochowa - Podwarpieęs

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 91 Jak dojadę - Częstochowa