GDDKIA po raz kolejny wybiera wykonawcę 18 km odcinka S7 do Krakowa
Polaqua z najkorzystniejszą ofertą na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km. Czy ostatecznie uda się podpisać umowę? Zdjęcia: GDDKIA

Poznaliśmy najkorzystniejszą ofertę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Widoma (bez węzła) do wschodniej obwodnicy Krakowa (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km. Prace pochłoną ponad miliard złotych i mają potrwać trzy lata. Odcinek jest częścią drogi ekspresowej S7 z Krakowa do granicy z województwem świętokrzyskim.

26 czerwca po raz kolejny już rozstrzygnięto przetag na projekt i budowę S7 węzeł Widoma - Kraków. Za najkorzystniejszą drogowcy uznali ofertę złożoną przez firmę POLAQUA Sp. z o.o. Ma ona wykonać zadanie w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, z gwarancją jakości na 10 lat, za kwotę 1 077 389 993,34 zł.

Obecnie zainteresowane firmy mają czas na odwołanie się od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli nie będzie odwołań dokumenty zostaną przekazane do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pamiętamy jednak, że historia wyboru wykonawcy tego odcinka ma już zapisanych kilka kart…

- W ramach tego przetargu były już odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Włoska firma Impresa Pizzarotti odwołała się do KIO od decyzji GDDKiA Oddziału w Krakowie, w sprawie odtajnienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, które firma chciała utajnić i to odwołanie zostało oddalone. Następne odwołanie firma Impresa Pizzarotti złożyła po wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę firmy Salini Impregilo. KIO uwzględniła to odwołanie i w wyroku z 19.04.2018 r. nakazała ponowne badanie oferty firmy Impresa Pizzarotti pod kątem rażąco niskiej ceny. Firma Impresa Pizzarotti nie złożyła wyjaśnień w terminie, w związku z tym jej oferta została odrzucona. W trakcie badania ofert pojawiły się nowe okoliczności dotyczące firmy Salini. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 17.05.2018 r. odstąpił od umowy z Konsorcjum Salini, na projekt i budowę S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd, na odcinku węzeł Marki ( bez węzła) – węzeł Kobyłka z winy wykonawcy. Przepisy prawa przewidują możliwość wykluczenia takiego wykonawcy z innego przetargu – wyjaśniają przedstawiciele krakowskiego oddziału GDDKIA.

 

Droga ekspresowa S7 Kraków - Widoma - Szczepanowice - granica województwa

Mapa pzrebiegu drogi ekspresowej S7 Kraków - Widoma - Szczepanowice - granica województwa. Mapa: GDDKIA

 

Odcinek S7-ki Widoma – Kraków liczy 18,3 km i jest jedną z trzech części, na które podzielono budowę ekspresówki między Krakowem a granicą województwa. Przypomnijmy, ten 55,6 kilometrowy odcinek został podzielony na trzy części realizacyjne:

  • Dla odcinka I S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), długości ok. 23,3 km , podzielonego dodatkowo na dwie części inwestycyjne - 29.06. 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na:

    dla etapu I granica województwa – węzeł Miechów : projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID. Złożenie wniosku o ZRID planowane jest na 30.07.2018 r.

    dla etapu II węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła) : uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie koncepcji programowej. Złożenie wniosku w celu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU) zaplanowane jest na 30.08.2018 r.

  • Dla odcinka II węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem) trwa projektowanie i badania archeologiczne, na działkach udostępnionych przez mieszkańców. Złożenie wniosku o ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej) jest przewidziane w listopadzie 2018. Umowa na projekt i budowę została podpisana 8 stycznia 2018 r. z firmą Mota- Engil Central Europe S.A. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu przeznaczonego na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane. Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln 135 tys. zł. a gwarancja jakości 10 lat.

Droga ekspresowa S7 na trasie Kraków – granica województwa świętokrzyskiego

Droga powstanie jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku z możliwością rozbudowy do trzeciego na każdej z nich. Droga będzie jednocześnie obwodnicą dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. W ciągu trasy powstanie 8 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: