1. Strona główna
  2. Informacje
  3. GDDKIA: Pracujemy nad dokumentacją dla kolejnych odcinków DK22 w woj. pomorskim

GDDKIA: Pracujemy nad dokumentacją dla kolejnych odcinków DK22 w woj. pomorskim

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2022-10-18
GDDKIA: Pracujemy nad dokumentacją dla kolejnych odcinków DK22 w woj. pomorskim
Otwiera się worek z inwestycjami na DK22 w woj. pomorskim. Za kilka lat trasa zmieni swoje oblicze. Zdjęcia: GDDKIA
Przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla odcinków drogi krajowej nr 22, przebiegającej w południowej części województwa pomorskiego – zapewniają drogowcy. Będzie to jedna z większych inwestycji na istniejącej sieci drogowej w woj. pomorskim. Na kilku odcinkach DK22 prace już trwają. Droga zmieni swoje oblicze nie do poznania.

Od kilku lat przygotowujemy projekty budowlane dla drogi krajowej nr 22, które następnie sukcesywnie kierujemy do realizacji – poinformował gdański oddział GDDKIA.

W opracowaniu są obecnie projekty budowalne dla odcinków DK22:

  • Czarna Woda - Zblewo,
  • Malbork - Królewo.

Powyższe inwestycje są ujęte w rządowym Programie Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku.

DK22 Królewo - granica z woj. warmińsko-mazurskim

Przypominamy, ze na początku października br. drogowcy zawarli umowę na rozbudowę DK22 między Królewem a granicą województw pomorskiego i warmińsko mazurskiego. Umowa dla około 10 km odcinka została podpisana z konsorcjum firm NDI (lider) i NDI SOPOT (partner). Wartość umowy to ok. 175,6 mln zł.

W ramach prac zostaną przebudowane skrzyżowania, a skorygowane łuki poziome i spadki poprzeczne. Przebudowany zostanie także system odwodnienia i zbiorników retencyjnych oraz przepusty pod drogą krajową. Z zakresu prac wyłączono wcześniej przebudowane skrzyżowanie z drogą prowadzącą do lotniska w Królewie Malborskim. Na całej długości odcinka powstanie lub zostanie przebudowany ciąg pieszo-rowerowy wraz z miejscami odpoczynku i rekreacji oraz kanał technologiczny. Prace przewidują również przebudowę kolidującej z inwestycją infrastruktury technicznej. Prace powinny zakończyć się w listopadzie 2024 r.

DK22 Czarlin - Knybawa

Lada dzień poznamy wykonawcę rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku między Czarlinem a Knybawą. DK22 pomiędzy węzłem Czarlin a mostem przez Wisłę w Knybawie (km 339+675 a 343+350) zostanie rozbudowana zgodnie z parametrami dla klasy technicznej GP (drogi głównej ruchu przyśpieszonego), jakie obowiązują na nowych drogach krajowych. Przekrój pozostanie taki sam, jak obecnie - po jednym pasie w każdym kierunku. Oprócz wykonania nawierzchni drogi zostanie dokończona budowa m.in. ciągów pieszo-rowerowych, systemu odwodnienia i oświetlenia. Prace budowlane obejmą także przebudowę obiektów mostowych, w tym wiaduktu nad linią kolejową. W ramach zadania zostaną wybudowane dwie zatoki przeznaczone do kontrolowania pojazdów przez uprawnione służby (po jednej dla każdego kierunku ruchu).

DK22 Knybawa - Gnojewo

W sierpniu br. została podpisana umowa na prace budowlane przy rozbudowie ok. 5,6 km drogi krajowej nr 22 między Knybawą a Gnojewem. Wykonawcą jest firma Porr. Prace powinny zakończyć się we wrześniu 2024 r. Wartość umowy to ok. 115,4 mln zł.

W ramach prac zostaną rozebrane dotychczasowe płyty betonowe i w to miejsce wybudowana zostanie nowa konstrukcja drogi. Na jej dwóch odcinkach przekrój trasy będzie miał układ 2+1, tj. po dwa pasy w jednym kierunku i jeden pas w przeciwnym, by umożliwić bezpieczne wyprzedzanie innych pojazdów. Zostaną również przebudowane skrzyżowania. W Kończewicach, na skrzyżowaniu z drogami do Mątowów i Lisewa, będzie zainstalowana sygnalizacja świetlna. Dla zapewnienia skomunikowania przyległych terenów powstaną drogi serwisowe. W projekcie nie zapomnano również o pieszych i rowerzystach - wzdłuż całego odcinka zostanie zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa. Ponadto przy drodze zostanie przebudowany układ odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz zbudowany będzie kanał technologiczny. Przebudowane zostaną także przepusty pod drogą krajową.

Nowa DK22 - obwodnica Starogardu Gdańskiego

Warto dodać, że w ramach Programu budowy 100 obwodnic powstanie nowy odcinek DK22. Trwają prace przy sporządzeniu koncepcji programowej dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Gotowa dokumentacja będzie stanowiła podstawę do późniejszej realizacji tej trasy w formule projektuj i buduj.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 22 Jak dojadę - Czarna Woda