• Facebook - conadrogach
GDDKIA: W tym roku umowy na S19 Lublin – Kraśnik
Mapa z przewidzianymi do realizacji odcinkami drogi ekspresowej S19 Lublin - Kraśnik. Mapa: GDDKIA

Kolejne trzy odcinki drogi ekspresowej S19 czekają na oferty od zainteresowanych wykonawców. Drogowcy wysłali zaproszenia do 19 firm z Polski i Europy, które przeszły pozytywnie przez pierwszy etap przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika. - Przy sprawnym przebiegu przetargu umowę z wykonawcą planujemy podpisać przed końcem br. - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

- Do drugiego etapu zaproszono wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Przy ocenie ofert będzie uwzględniane skrócenie czasu realizacji z 37 do 34 miesięcy (podczas prowadzenia robót nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz wydłużenie gwarancji z 5 do 10 lat (5 proc. czas, 5 proc. gwarancja, 90 proc. cena) – informuje Kielecki oddział GDDKIA, który prowadzi postępowanie przetargowe.

Przetarg na realizacje około 42 km odcinka drogi ekspresowej S19 Lublin – Kraśnik podzielono na trzy części:

  • od węzła Lublin Węglin do węzła Niedrzwica Duża (długość ok. 12 km, zainteresowanych jest szesnastu wykonawców),

  • od węzła Niedrzwica Duża – do węzła Kraśnik Północ (ok. 20 km, piętnastu wykonawców)

  • od węzła Kraśnik Północ do w. Kraśnik Południe (ok. 10 km, dziewiętnastu wykonawców).

Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie trasy o łącznej długości ok. 42 km. Zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych, czterech par Miejsc Obsługi Podróżnych, 32 mostów i wiaduktów, dziewięciu przejść dla zwierząt i trzech kładek dla pieszych (obiekty przechodzące nad trasą ekspresową uwzględniają dobudowę trzeciego pasa ruchu „na zewnątrz”).

Dwujezdniowa droga ekspresowa S19 z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku początkowo będzie prowadziła wzdłuż obecnej DK19 by na wysokości Strzeszkowic odbić na wschód omijając Niedrzwicę Dużą, Niedrzwicę Kościelną i Sobieszczany, przejść przez lasy przed Wilkołazem w korytarzu obecnej drogi omijając miejscowość od wschodu, a za nią przejść na zachodnią stronę. W miejscowości Lasy przed Kraśnikiem droga ekspresowa przetnie obecną DK19 omijając miasto od wschodu.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: