• Facebook - conadrogach
GDDKIA wybiera wykonawcę projektu S5 Ornowo – Wirwajdy
Kto wykona dokumentację projektową drogi S5 Ornowo – Wirwajdy? O zadanie stara się 9 wykonawców. Mapa: GDDKIA

Otwarte zostały oferty w przetargu na wykonanie koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy długości ok 5,6 km. O realizację tego zadania ubiega się 9 wykonawców.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji programowej w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, projektu budowlanego i projektu wykonawczego w terminie 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez 10 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i przez 24 miesiące dla realizacji robót budowlanych – wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie.

W przetargu wpłynęło 9 ofert. Najwyższą cenę – ponad 3,8 mln zł zaproponowała firma Mosty Katowice Sp. z o. o., najniższą - blisko 2,4 mln zł zaoferowała inna firma z Katowic – TRAKT. Teraz GDDKiA analizuje złożone propozycje i wyłoni wykonawcę w oparciu o kryteria: cena – 60%, doświadczenie kierownika zespołu środowiskowego – 7%, udział audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3% i doświadczenie zespołu projektowego – 30%

Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy o dł. ok. 5,6 km jest kontynuacją realizowanej obecnie obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda. W ramach zadania przewidziana jest budowa dróg dojazdowych obsługujących teren przyległy, ponadto przebudowane będą drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, 3 wiadukty, 1 estakada.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: