• Facebook - conadrogach
GDDKIA wydzierżawi MOP-y przy autostradzie A4 na Podkarpaciu
Ogłoszono przetarg na dzierżawę MOP przy A4. To już kolejna próba znalezienia firm, które zajmą się przygotowaniem MOP dla kierowców. Zdjęcia: GDDKIA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dzierżawę siedmiu Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy podkarpackim odcinku autostrady A4. Termin składania ofert mija 31 maja br. To już kolejna próba znalezienia inwestorów dla MOP na nowym odcinku A4.

Ogłoszony przetarg dotyczy dzierżawy następujących nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4:

  • MOP Paszczyna Południe kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Zachód km 541+164 przy jezdni południowej;

  • MOP Paszczyna Północ kat. III zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Zachód km 541+104 przy jezdni północnej;

  • MOP Łukawiec kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Jarosław Zachód, km 588+429 przy jezdni północnej;

  • MOP Cieszacin kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni południowej;

  • MOP Pawłosiów kat. III zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni północnej;

  • MOP Chotyniec kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+200 przy jezdni północnej;

  • MOP Hruszowice kat. III zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+263 przy jezdni południowej;

Firmy, które wydzierżawią nieruchomości zlokalizowane przy autostradzie A4 zajmą się wybudowaniem, przebudową, rozbudową i prowadzeniem działalności związanej z obsługą ruchu w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). - Obowiązkiem Dzierżawcy będzie zagospodarowanie terenu dzierżawionej nieruchomości do wymogów przewidzianych dla MOP i jego utrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzierżawca będzie zobowiązany także do zapłaty, na rzecz GDDKiA Oddział w Rzeszowie, czynszu dzierżawnego w stałej kwocie oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na MOP. Umowa dzierżawy zawierana będzie na okres 20 lat na warunkach opisanych w umowie dzierżawy na poszczególne obiekty. Możliwe będzie przedłużenie trwania okresu dzierżawy o dodatkowe 10 lat – wyjaśniają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA już kilkakrotnie ogłaszała przetargi na dzierżawę MOP-ów przy autostradzie A4. Ostatni przetarg, mimo zaoferowania atrakcyjnych warunków na dzierżawę, zakończył się bez rozstrzygnięcia w połowie ubiegłego roku. Dotychczas udało się pozyskać tylko jednego inwestora. Jedynym wydzierżawionym MOP-em przy podkarpackim odcinku A4 jest MOP Palikówka, zlokalizowany na wschód od Rzeszowa (południowa jezdnia A4). Umowę dzierżawy na 20 lat podpisano z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A., który wybuduje tu m.in. stacje paliw, obiekty gastronomiczne i noclegowe.

MOP-y na podkarpackim odcinku A4

Aktualnie kierowcy podróżujący podkarpackim odcinkiem autostrady A4 mogą korzystać z ośmiu par MOP-ów (Jastrząbka/Jawornik, Paszczyna Płn/Paszczyna Płd, Bratkowice/Dąbry, Łukawiec/Palikówka, Budy/Młyniska, Pawłosiów/Cieszacin, Zamiechów/Kaszyce, Chotyniec/Hruszowice). Wszystkie MOP-y są kat.I a więc wyposażone w toalety oraz miejsca parkingowe i miejsca do wypoczynku. Nie posiadają natomiast stacji paliw. MOP-y zlokalizowane są średnio co 20 km.

Opłaty za przejazd autostradą A4

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: