Intercor wykonawcą Zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu
Podpisanie aneksu umożliwiło wybór najkorzystniejszej oferty na dwujezdniową Zakopiankę (DK47) z Rdzawki do Nowego Targu. Oferta firmy Intercor była bowiem o 90 mln zł wyższa niż założony budżet. Zdjęcia: GDDKIA

Oferta polskiej firmy INTERCOR z Zawiercia została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na realizację drogi krajowej nr 47 z Rdzawki do Nowego Targu. Zakopianka na tym odcinku ma mieć po dwa pasy w każdym kierunku. Odcinek będzie kontynuacją budowanej drogi ekspresowej S7 z Lubnia do Rabki Zdroju i istniejącego dwujezdniowego odcinka DK47 z Chabówki do Rdzawki.

O 90 mln zł w stosunku do wcześniej przyjętych kosztów zwiększył się budżet na zaprojektowanie i budowę odcinka DK47 Rdzawka – Nowy Targ. Dlatego aby można było dokonać wyboru wykonawcy i podpisać umowę konieczne było podpisanie aneksu do Programu Inwestycji przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Ostatecznie, w piątek 31 sierpnia 2018 r., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę polskiej firmy INTERCOR z Zawiercia, która wyceniła prace na ponad 880 mln zł.

Nie była to jednak najtańsza oferta w przetargu. Najniższą cenę w przetargu zaproponowała bowiem firma STECOL, która mieściła się w pierwotnym limicie zadania. Została ona jednak odrzucona po zakończeniu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), z powodu niezgodności treści oferty ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Od daty wyboru przez 10 dni mogą wpływać ewentualne odwołania innych wykonawców. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie i firma INTERCOR wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto, można będzie w połowie wrześnie br. podpisać umowę. Ponieważ zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetowych nie ma wymogu przeprowadzania kontroli uprzedniej po wyborze oferty – informuje krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogowcy zakładają, że faza projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID zajmie 23 miesiące, a etap realizacji robót 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych tj. od 01 grudnia do 31 marca). Oznacza to, że jeśli umowa zostanie podpisana w połowie września 2018 r. to roboty budowlane będą mogły rozpocząć się w sierpniu 2020 r., a zakończyć w październiku 2023 r.

Mapa przebiegu drogi krajowej DK47 Zakopianki Rdzawka - Nowy TargMapa przebiegu Zakopianki drogi krajowej DK47 Rdzawka - Nowy Targ. Mapa: GDDKIA

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa Zakopianka, jako droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi : Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na tym odcinku panuje średni ruch dobowy na poziomie 14 007 – 18 082 pojazdów/dobę. W okresie weekendów, ferii i wakacji ruch ten znacznie wzrasta, tworzą się spiętrzenia ruchu co świadczy o wyczerpaniu przepustowości przekroju jednojezdniowego drogi. Do tego dochodzą liczne zjazdy, zabudowa wzdłuż istniejącej drogi, ruch pieszych, co stwarza duże utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz lokalnym.

Odcinek Rdzawka – Nowy Targ jest częścią większej inwestycji, której celem jest usprawnienie dojazdu do Zakopanego. W efekcie prowadzonych inwestycji połączony zostanie Kraków z Nowym Targiem , na całym przebiegu, drogą dwujezdniową. Ma to kluczowe znaczenie ze względu na czas przejazdu i bezpieczeństwo ruchu dla wszystkich osób wyjeżdżających z różnych regionów kraju na Podhale i pod Tatry. W 2016 roku rozpoczęła się budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 od Lubnia do Rabki Zdroju, którą na czas realizacji podzielono na trzy mniejsze odcinki. Droga ekspresowa zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce Zdroju i dalej kontynuowana dwujezdniowa DK47 do Chabówki, gdzie włączona zostanie do istniejącej już dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 z Chabówki do Rdzawki. Od tego miejsca kontynuowana będzie budowa drogi dwujezdniowej Rdzawka - Nowy Targ.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

mieszkaniec
2018-09-04 21:51
bez sensu znowu robic taka inwestycje i nie traktowac tego jak ekspresowka. zupelnie niezrozumiale. czy poludnie Polski nei zasluguje na drogi ekspresowe? wydamy miliard zlotych, aby za 5 lat okazalo sie, ze trzeba to zmieniac na ekspresowke i akzdy bedzie sie znowu dziwil kto na takie marnotrastwo pzowolil...polski standard

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: