Jaka będzie droga S3 w Świnoujściu? Dyskusja trwa.
Jak pobiegnie S3 w rejonie Świnoujścia - nasypem czy estakadą? Mapa: GDDKIA

Mieszkańcom dzielnicy Warszów w Świnoujściu nie odpowiadają niektóre z proponowanych rozwiązań projektowych dla przyszłej drogi ekspresowej S3. Chcieliby zastąpić nasyp – estakadą. Konieczne są kolejne rozmowy przed wydaniem decyzji środowiskowej.

Droga ekspresowa S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn jest planowana jako dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Przyjęty przez rząd w lipcu 2017 roku Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zapewnił środki na realizację tego odcinka drogi S3. Wcześniej takiego zapewnienia finansowania nie było. W związku z tym realizacja tego ważnego odcinka drogi ekspresowej S3 jest planowana do roku 2023. Od końca 2015 roku przygotowywana jest dokumentacja studialna.

W lipcu ubiegłego roku odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami osiedla Warszów, na którym zaprezentowano rozwiązania projektowe. Projekt drogi był również konsultowany z władzami samorządowymi. W grudniu odbyło się zatwierdzenie dokumentacji studialnej, na którym również byli zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych. Obecnie toczy się procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej (wniosek złożono w grudniu 2017 roku). W jej ramach jest badana kwestia wpływu planowanej drogi na środowisko. Decyzja środowiskowa określi wariant przebiegu drogi ekspresowej i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji.

 

 Warianty przebiegu drogi ekspresowej S3 w okolicach Świnoujścia

Warianty przebiegu drogi ekspresowej S3 w okolicach Świnoujścia. Zdjęcia: GDDKIA

Mieszkańcom Osiedla Świnoujśce-Warszów przedstawiono uwarunkowania projektowe związane z realizacją drogi S3 w rejonie Warszowa i porównanie realizacji nasypu z zaproponowaną pod koniec ubiegłego roku przez władze samorządowe budową estakady od długości 1200 metrów.

- Punktem do którego dowiązana jest droga S3 jest wylot z tunelu w Świnoujściu łączącego wyspy Uznam i Wolin. Teren ten jest mocno ograniczony przez istniejące zagospodarowanie (w tym linie i bocznice kolejowe), co znacznie ogranicza korytarz dostępny dla drogi S3. Droga ekspresowa jest drogą bezkolizyjną, dlatego miejsca przecięć z innymi drogami, czy liniami kolejowymi muszą być dwupoziomowe. Wcześniejsze rozwiązania Na początkowym fragmencie drogi S3 w odległości około 316 metrów od ronda na wylocie z tunelu przebiega ulica Ludzi Morza, około 508 metrów dalej znajduje się bocznica kolejowa. Dwupoziomowe przejścia nad tymi dwoma punktami powoduje konieczność realizacji obiektów inżynierskich, dla których graniczne parametry określają właściwe skrajnie drogowe i kolejowe. Na najazdach na te obiekty i między nimi został zaprojektowany nasyp drogowy. Średnia wysokość nasypu to 5,7 metra. W związku z ograniczeniami lokalnymi takie rozwiązanie było od początku planowane na tym odcinku S3. Po konsultacjach z lipca 2017 roku z mieszkańcami Warszowa wiadukt nad bocznicą kolejową został powiększony, tak aby zmieściła się również pod nim droga pieszo-rowerowa. Obiekt nad ulicą Ludzi Morza ma dwa obustronne chodniki o szerokości 3,5 metra każdy – wyjaśniają drogowcy. - Rozwiązania projektowe w tym miejscu, w szczególności związane z powiązaniem drogi S3 z lokalnym układem komunikacyjnym i wylotem z tunelu były wielokrotnie konsultowane z władzami samorządowymi. Pragniemy również zauważyć, iż jest to dokumentacja studialna, projekt budowlany zostanie opracowany przez wykonawcę inwestycji (realizacja w formule projektuj i buduj). Nie jest wykluczone, iż przy pracach nad bardziej szczegółową dokumentacją wysokość nasypu ulegnie zmniejszeniu – dodają przedstawiciele GDDKIA.

 

S3 estakadą czy nasypem - porównianie obu rozwiązań projektowych

S3 estakadą czy nasypem - porównianie obu rozwiązań projektowych. Źródło: GDDKIA

Zdaniem GDDKiA O/Szczecin budowa estakady o długości 1200 metrów nie ma uzasadnienia i spowoduje większe uciążliwości związane szczególnie z hałasem. Teren na tym obszarze jest płaski, nie jest to obszar, na którym występują szlaki migracyjne zwierząt, w związku z tym ani ukształtowanie terenu, ani względy środowiskowe nie przemawiają za realizacją tak dużego obiektu inżynierskiego. Konstrukcja estakady musi być wyższa niż mniejszego wiaduktu, dlatego na przecięciach z ulicą Ludzi Morza i bocznicą kolejową niweleta jezdni (wysokość w stosunku do poziomu morza) wzrosłaby co najmniej o 1,5 metra. Wysokość nasypu między wiaduktami można zmniejszyć, w przypadku estakady takiego manewru wykonać nie można. Konieczność zachowania właściwych spadków podłużnych powoduje to, iż maksymalna wysokość estakady nad otaczającym terenem wynosiłaby około 13 metrów. W niektórych miejscach estakada byłaby 2 razy wyższa od nasypu drogowego. Co za tym idzie znacząco wzrosłoby oddziaływanie hałasu, związane zarówno z tym, iż estakada byłaby znacząco wyższa od nasypu, czyli hałas rozchodziłby się znacznie dalej jak i również z powodu trudności z odpowiednim zabezpieczeniem akustycznym estakady. Związane jest to zarówno z dźwiękiem uderzeń kół samochodów o dylatacje estakady, jak i również rozchodzenie się dźwięku w dół. W związku z powyższym negatywne oddziaływanie związane z hałasem byłoby w przypadku estakady znacznie większe. GDDKIA zwraca również uwagę na to, iż nasyp drogowy jest obsadzany trawą i krzewami wtapiając się w otoczenie. Wysoka nawet na kilkanaście metrów estakada w wielu miejscach będzie wystawała ponad wierzchołki drzew tworząc dominantę krajobrazową w terenie.

 

Estakada czy nasyp? Jak pobiegnie droga S3 przez Warszów?

Estakada czy nasyp? Jak pobiegnie droga S3 przez Warszów? Źródło: GDDKIA

Na sesji Rady Miasta przedstawiciele Warszowa i mieszkańcy stanowczo sprzeciwiają się budowie nasypu. Z kolei władze Świnoujścia zapewniają że wiadukt wcale nie musiałby być tak wysoki jak zaleca GDDKIA. Magistrat dysponuje dokumentacją, z której wynika, że możliwe są rozwiązania projektowe dla mniejszego obiektu.

Obecnie inwestycja S3 Świnoujście – Troszyn oczekuje na wydaniem decyzji środowiskowej, która określi wariant przebiegu drogi ekspresowej i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. Rozwiązania przyjęte dla S3 w dzielnicy Warszów będą jeszcze omawiane. Zaplanowano kolejne spotkanie z władzami Świnoujścia i mieszkańcami.

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

kocur
2018-04-10 00:37
fragment powyższego tekstu: "dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch jezdniach"... Czyli znacząco pewnie ją to odróżnia od dwujezdniowych dróg o jednej i trzech jezdniach. To pewne, jak to, że słońce wschodzi i zachodzi...

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: