1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradach i drogach ekspresowych w Polsce?

Jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradach i drogach ekspresowych w Polsce?

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl, GDDKIA
  3. 2024-06-04
Jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradach i drogach ekspresowych w Polsce?
Ograniczenie prędkości do 100 km/h obowiązuje czasowo na A1 Radomsko - granica woj. łódzkiego. Zdjęcia: GDDKIA
Z jaką maksymalną prędkością możemy jechać autostradą, a z jaką drogą ekspresową w Polsce? Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu.

Limity prędkości na autostradach i drogach ekspresowych w Polsce

Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce zależą nie tylko od typu drogi czy rodzaju pojazdów. Czasem o wprowadzeniu ograniczenia prędkości decydują kwestie bezpieczeństwa ruchu, uwarunkowania techniczne drogi czy też zapisy decyzji środowiskowej.

Odcinkowy pomiar prędkości – co to?

Dopuszczalna prędkość na drogach szybkiego ruchu:

Dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

  • do 140 km/h - na autostradzie,
  • do 120 km/h - na dwujezdniowej drodze ekspresowej,
  • do 100 km/h - na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów powyżej 3,5 t:

  • do 80 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

  • do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Awaria auta na autostradzie – co robić? Jak i kiedy korzystać z pasa awaryjnego?

Czasem są jednak dodatkowe ograniczenia prędkości. Mogą one wynikać np. z uwarunkowań technicznych trasy.  Stałe, dodatkowe ograniczenie prędkości na odcinku autostrady lub drogi ekspresowej może wynikać z braku pasa awaryjnego czy odpowiedniej widoczności na zatrzymanie za sprawą nienormatywnego łuku drogi, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Może być również związane z dużym natężeniem ruchu na danym odcinku i potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa.

Kolejna kwestia to zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i potrzeba ograniczenia emisji hałasu. Warto podkreślić, że hałas emitowany przez pojazdy jest przyczyną ograniczania prędkości przez zarządców autostrad i dróg ekspresowych w innych krajach, m.in. w Austrii i Niemczech.

Na niższy limit prędkości na odcinkach dróg przebiegających w tunelu mają z kolei wpływ kwestie bezpieczeństwa oraz zapisy tzw. Dyrektywy tunelowej Unii Europejskiej.

Drogowcy wymieniają ograniczenia  wprowadzone za sprawą pogorszenia stanu technicznego drogi, zabezpieczenia zdarzenia drogowego lub naprawy infrastruktury drogowej. Budowa nowych odcinków autostrad lub dróg ekspresowych także może wiązać się z czasowym ograniczeniem prędkości. Dzieje się tak w trakcie prowadzonych prac, gdy kierowcy korzystają z nowego odcinka drogi z tymczasowym oznakowaniem poziomym i pionowym. Po zakończeniu prac na ciągu głównym trasy, gdy trwają roboty poza nim lub nie zakończyły się jeszcze procedury odbiorowe.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE