1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Jakie nowe drogi powstaną na Dolnym Śląsku przez najbliższe 10 lat?

Jakie nowe drogi powstaną na Dolnym Śląsku przez najbliższe 10 lat?

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-03-21
Jakie nowe drogi powstaną na Dolnym Śląsku przez najbliższe 10 lat?
W najbliższych 10 latach w woj. dolnośląskim ma powstać nowa A4, S5, S8 i obwodnice ważnych miejscowości. Zdjęcia: GDDKIA
Sieć dróg krajowych w woj. dolnośląskim liczy obecnie ponad 1300 km, w tym ponad 220 km autostrad i prawie 200 km dróg ekspresowych. W budowie pozostają ostatnie odcinki drogi ekspresowej S3 i przebudowywana do standardu autostrady droga nr 18. W najbliższej dekadzie mają powstać jeszcze nowe odcinki dróg ekspresowych S5 Sobótka koło Wrocławia – Bolków, S8 Wrocław – Kłodzko i obwodnice. Rozbudowy lub budowy w nowym śladzie doczeka się zatłoczona i niebezpieczna autostrada A4 Wrocław – Legnica – Krzyżowa.

Mapa drogowa woj. dolnośląskiego wzbogaca się o kolejne kilometry nowoczesnych dróg. Na Dolnym Śląsku krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, będące częścią międzynarodowych korytarzy. W ostatnich latach otwarto ponad 120 km nowych dróg ekspresowych S3 i S5.

- Obecnie realizujemy ok. 50 km dróg ekspresowych, a na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych ok. 30 inwestycji. Prowadzimy prace przygotowawcze dla najważniejszej i najbardziej obciążonej ruchem arterii Dolnego Śląska, tj. dla autostrady A4 oraz dla nowego odcinka drogi ekspresowej S5 i drogi ekspresowej S8. Mamy coraz więcej podpisanych umów na prace dokumentacyjne dla inwestycji, które są kluczowe w województwie dolnośląskim. Realizujemy inwestycje zarówno z Programu Budowy Dróg Krajowych oraz 100 Obwodnic – podkreślają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

Nowe drogi szybkiego ruchu Dolnego Śląska w projektowaniu:

Droga ekspresowa S8 z Wrocławia do Kłodzka

W tym roku ruszą przetargi na budowę ekspresowej „ósemki” od Wrocławia do Kłodzka wraz z budową obwodnicDroga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła miejscowości. Łącznie to około 87 km nowej ekspresówki, która realizowana będzie w podziale na trzy odcinki: Kłodzko - Ząbkowice - Śląskie, Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki oraz Łagiewniki – Wrocław (Magnice).  

Trzeba zaznaczyć, że odcinek S8, tj. Kłodzko - Ząbkowice Śląskie, z uwagi na planowaną obwodnicę Złotego Stoku, został podzielony na dwa mniejsze fragmenty: Kłodzko - Bardo oraz Bardo - Ząbkowice Śląskie.  Realizacja odcinka powiązanego z obwodnicą Złotego Stoku prowadzona będzie jako ostatnia, po wyznaczeniu przebiegu obwodnicy. 

Obecnie wszytskie odcinki, oprócz pododcinka Kłodzko – Bardo maja wydane decyzje środowiskowe. Oznacza to, że po rozstrzygnięciu przetragów i wyborze wykonawców ruszą właściwe prace projketuj i buduj. 

Droga ekspresowa S8 z Wrocławia do Kłodzka – przetargi na początku 2023 roku

Powstanie 80 km ekspresowej drogi S8 Wrocław - Kłodzko
Powstanie 80 km ekspresowej drogi S8 Wrocław - Kłodzko. Mapa: GDDKIA

 

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa S8 z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Jej realizacja planowana jest w systemie projektuj i buduj w latach 2023-2027. Po zakończeniu budowy ekspresówki podróż z Wrocławia do Kłodzka zajmie około godzinę.Autostrada A4 od Krzyżowej do Wrocławia i S5 od Sobótki do Bolkowa

Przełom w decyzjach odnośnie rozbudowy autostrady A4 nastąpił pod koniec 2018 roku, kiedy to GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno – ekonomiczno – logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową wraz z budową drogi ekspresowej S5 Sobótka k. Wrocławia - Bolków. Po ustaleniu wstępnych korytarzy i opcji inwestycji drogowcy podpisali umowę z firmą, która zajmuje się projektowaniem rozbudowy/budowy autostrady A4 i ok. 50 km drogi S5. Prace dotyczą wykonania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R).

Więcej informacji, mapy i warianty przebiegu:

Jaka będzie nowa autostrada A4 Wrocław – Legnica i droga S5 Sobótka - Bolków? Mapy przebiegu nowej A4 i S5 na Dolnym Śląsku

Jaka będzie nowa autostrada A4 Wrocław – Legnica i droga S5 Sobótka - Bolków? Mapy przebiegu nowej A4 i S5 na Dolnym Śląsku

Mapa autostrady A4 Wrocław - Legnica - Krzyżowa i nowej drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków. Mapa: GDDKIA

Z kolei z końcem czerwca 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości ok. 36 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w istniejącym śladzie. Pisaliśmy o tym tutaj:

Autostrada A4 Legnica - Krzyżowa będzie miała po trzy pasy

Kolejnym etapem inwestycji będzie wszczęcie postępowań przetargowych w systemie projektuj i buduj, planowane w latach 2026-2030.


Nowe obwodnice na Dolnym Śląsku w ramach programu 100 obwodnic

Siedem nowych obwodnic  w woj. dolnośląskim jest realizowanych w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Są to obwodnice: Głogowa w ciągu DK12 o długości 20 km, Kaczorowa w ciągu DK3 o długości 3,7 km, Legnicy w ciągu DK94 o długości 2,8 km, Oławy w ciągu DK94 o długości 11 km, Milicza w ciągu DK15 o długości 12 km, Międzyborza w ciągu DK25 o długości 8 km i Złotego Stoku w ciągu DK46 o długości 8 km. Wszystkie obwodnice są już w fazie realizacji.

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

Trwają ostatnie prace nad dokumentacją projektową Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12 (woj. dolnośląskie). Dla trasy z nowym mostem na Odrze jest już wydana decyzja środowiskowa. Realizacja obwodnicy Głogowa planowana jest w systemie Projektuj i Buduj w latach 2024-2027.

Coraz bliżej przetargu na obwodnicę Głogowa na Dolnym Śląsku

Mapa przebiegu obwodnicy Głogowa w ciągu DK12
Mapa przebiegu obwodnicy Głogowa w ciągu DK12. Mapa: GDDKIA

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obwodnica Głogowa pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Dzięki inwestycji Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miasto.

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3

Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu wykonawca, WYG International, przygotuje STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie DŚU. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej.

Obecnie trwają prace nad STEŚ, uzgadniane są przebiegi wariantów obwodnicy oraz trwa opracowanie analizy wielokryterialnej, która umożliwi dokonanie wyboru optymalnego przebiegu trasy.

Plany rozbudowy DK3 Bolków - Jelenia Góra i obwodnicy Kaczorowa. Warianty trasy

Głównym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków - Jelenia Góra. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego – aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie.

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Inwestycja, o długości ok. 3,6 km, jest realizowana przy współpracy z Miastem Legnica. GDDKiA odpowiada za odcinek o długości ok. 2,8 km na terenie pozamiejskim. 3 grudnia 2020 roku podpisana została umowa z firmą IVIA na realizację dokumentacji STEŚ-R. Pisaliśmy o tym więcej tutaj:

Dolnośląskie: Powstanie projekt obwodnicy Legnicy na DK94

Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.    

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25

7 czerwca 2021 r. zawarto umowę z firmą Multiconsult Polska na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Międzyborza. Trasa powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 8 km. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i dojazdowymi. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie, elementy ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). 

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości Ose, Górzyca i Oska Piła w ciągu drogi krajowej nr 25, która pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11.

Obwodnica Milicza w ciągu DK15

W lutym 2021 r. podpisano umowę z firmą IVIA na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Milcza. W październiku 2022 r. Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych GDDKiA wybrał wariant przebiegu planowanej obwodnicy Milicza. Jest to wariant, który opracowano na wniosek mieszkańców i władz gminy Milicz. Obwodnica ma omijać miasto z lewej strony i stanowić będzie odnogę drogi krajowej, zaczynając się przed Miłochowicami, a kończąc za Stawcem, gdzie ponownie połączy się z drogą krajową w kierunku Cieszkowa i Krotoszyna. Przetarg na wykonanie szczególowych  projektów i budowę obwodnicy zaplanowano na połowę 2024 roku. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z uwagi na przebieg drogi krajowej nr 15 przez centrum Milicza. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem, w ciągu drogi krajowej nr 11, a Trzebnicą w ciągu drogi krajowej nr 5. Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej. Natomiast patrząc szerzej, jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.  

Obwodnica Milicza ma zostać wybudowana do końca 2029 roku i kosztować ma 370-380 mln zł.

Obwodnica Oławy w ciągu DK94

14 września 2022 r. zlecono firmie SWECO ENGINEERING stworzenie dokumentacji dla obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94. Koszty wykonania dokumentacji dla tego zadania wynoszą 2,9 mln zł brutto. Zakończenie realizacji tej umowy planowane jest na koniec stycznia 2024 r. w lutym 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w formule „projektuj i buduj”, a jego rozstrzygnięcie ma nastąpić w grudniu 2024 r. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94, która jest drogą alternatywną dla autostrady A4. W sytuacji występowania utrudnień na A4 koncentruje duży ruch w Oławie. Ponadto budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości ok. 11 km. Inwestycja planowana jest do realizacji w formule „Projektuj i Buduj” w latach 2026-2029 (termin budowy).

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

Wiosną 2021 r. GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Złotego Stoku. Obwodnicę planuje firma BBKS Projekt za ponad 4,4 mln zł.

Prace dla obwodnicy Złotego Stoku są obecnie na etapie opracowania „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego”, podczas którego analizowane  są przebiegi korytarzy obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46, jako drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego. Trasa będzie miała długość około 8 km.  Analizowanych jest siedem jej wariantów. 

Obwodnica Złotego Stoku – poznaj warianty przebiegu nowej DK46

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje droga krajowa nr 46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia w Kudowie Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej.  

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A4 Utrudnienia na drodze S5 Jak dojadę - Głogów