1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Dolnośląskie: Powstanie projekt obwodnicy Legnicy na DK94

Dolnośląskie: Powstanie projekt obwodnicy Legnicy na DK94

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2020-12-09
Dolnośląskie: Powstanie projekt obwodnicy Legnicy na DK94
Rusza projektowanie obwodnicy Legnicy. Prace potrwają do 2024 r. Zdjęcia: GDDKIA
Firma IVIA z Katowic zaprojektuje obwodnicę Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. o Dla około 3,9 km trasy powstanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz programem funkcjonalno-użytkowym. Dokumentacja będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy „projektuj i buduj”. To jedna z obwodnic w ramach programu budowy 100 obwodnicy do 2030 roku.

Drogowcy podpisali umowę z firmą IVIA z Katowic na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz programem funkcjonalno-użytkowym dla obwodnicy Legnicy w ciągu DK94. Prace wyniosą ponad 1,4 mln zł i zakończą się w II kwartale 2024 r. Inwestycja planowana jest do realizacji w formule „Projektuj i buduj” w latach 2025-2029.

Droga S3 w budowie: tunele na południu, obwodnice na północy

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94 zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie gminy Legnica i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia z lutego 2020 r. Zgodnie z porozumieniem prace projektowe dla odcinka wschodniej obwodnicy o długości około 2,8 km, zlokalizowanego poza granicami miasta Legnicy, tj. od ul. Gniewomierskiej do ul. Sikorskiego, sfinansuje GDDKiA, natomiast odcinek w granicach administracyjnych miasta Legnicy - gmina Legnica. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa odcinka ul. Gniewomierskiej, budowa brakującego odcinka obwodnicy Legnicy (od ul. Gniewomierskiej do skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Koskowicką wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi), przebudowa ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Koskowicką do skrzyżowania z ul. Wrocławską.

S8 wydłuży się o odcinek Wrocław – Kłodzko. Obecny etap to decyzje środowiskowe

Budowa obwodnicy Legnicy pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego dróg A4, S3 (DK3) i DK94 o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, z ominięciem centrum Legnicy. Stworzenie komfortowego i szybkiego połączenia drogowego pomiędzy A4, S3 i DK94 wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z uwagi na złe warunki przejazdu drogą krajową nr 94 przez Legnicę, w tym przez zabytkowe centrum miasta, budowa brakującego fragmentu obwodnicy (poza obszarem miasta na prawach powiatu) umożliwi właściwe skomunikowanie zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów oraz pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Tym samym zdecydowanie wpłynie to na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców.

W ramach Programu Budowy Obwodnic powstanie 7 nowych obwodnic województwie dolnośląskim. Będą to obwodnice Legnicy, Głogowa, Oławy, Milicza, Kaczorowa, Złotego Stoku i Międzyborza, które powstaną w ciągu dróg krajowych nr 3, 12, 15, 25, 46 i 94. Inwestycje mają być zrealizowane do 2030 roku.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 94 Jak dojadę - Legnica